60 hyvää syytä | 09/01/2020

Anne Remeksen tutkimus antoi uutta tietoa suomalaisten muistisairauksista

Perintötekijät vaikuttavat merkittävästi tiettyjen sairauksien kehittymisen taustalla. Siksi on tärkeää, että suomalainen lääketiede tuntee laajasti väestömme perimää ja niiden osuutta erilaisten tautien kehittymiseen. Merkittävän tutkimuksen tärkeimpiä edellytyksiä ovat tutkijan oma palo tutkimukseen sekä resurssit.

Professori, dekaani Anne Remeksen tutkimus on lisännyt ymmärrystämme perintötekijöiden vaikutuksista harvinaisempiin muistisairauksiin, otsa- ja ohimolohkorappeumiin.

”Kun aloin tutkia näitä muistisairauksia, yritimme etsiä perintötekijöitä, jotka Keski-Euroopassa näyttäytyvät vahvasti näiden sairauksien syntysyynä. Meiltä niitä ei löytynyt ja olimme aika pettyneitä löydökseen. Sitten vuonna 2011 alkoi tapahtua ja suomalaisesta potilasaineistosta löydettiin geneettinen perimänmuunnos, joka on yhteydessä taudin kehittymiseen ja aiheuttaa monille otsa-ohimolohkorappeumaa. Tämä on ominaista suomalaisessa väestössä”, Remes sanoo.

Ymmärrys perimän vaikutuksista sairauteen auttaa diagnosoimaan sairauksia, ymmärtämään muistisairautta paremmin sekä tukemaan potilaita ja heidän läheisiään.

Suomen Lääketieteen Säätiön 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiö nostaa esiin kotimaisia lääketieteellisen tutkimuksen tekijöitä, heidän työtään ja työn merkitystä Suomelle ja suomalaisille. 

 

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen