Suomen Lääketieteen Säätiön rahankeräyslupa

 

Rahankeräysluvan numero
RA/2019/416

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 09.05.2019

Rahankeräysluvan saaja
Suomen Lääketieteen Säätiö sr, 0221106-3

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 09.05.2019-08.05.2020 koko maa poislukien Ahvenanmaa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään lääketieteelliseen jatko-opiskeluun sekä opetus- ja tutkimustoimintaan ja näiden edistämiseen sekä tutkimustulosten hyödyntämiseen kohdennettuihin apurahoihin ja taloudelliseen tukemiseen.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)

Rahankeräyslupa RA/2019/416

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen