Suomen Lääketieteen Säätiön rahankeräyslupa

 

Rahankeräysluvan numero
RA/2020/579

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 19.05.2020

Rahankeräysluvan saaja
Suomen Lääketieteen Säätiö sr, 0221106-3

Voimassaolo
Lupa on voimassa 19.05.2020 alkaen.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään lääketieteelliseen jatko-opiskeluun sekä opetus- ja tutkimustoimintaan ja näiden edistämiseen sekä tutkimustulosten hyödyntämiseen kohdennettuihin apurahoihin ja taloudelliseen tukemiseen.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (263/2019)

Rahankeräyslupa RA/2020/579

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen