Uutiset | 09/09/2019

Tätä Suomessa tutkitaan: syövät ja neurologiset sairaudet suosituimpia tutkimuskohteita

Väestön ikääntyminen ja lihominen näkyvät Suomen Lääketieteen Säätiön vuonna 2019 vastaanottamissa apurahahakemuksissa. Mielenterveyden ongelmien yleistyminen ei yllättäen näy hakemuksissa.

Syövät ja neurologiset sairaudet ovat suosituimmat tutkimuskohteet Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2019 apurahahaussa. Hakemuksia toimitettiin kaikkiaan 717 kappaletta.

Apurahahakemuksista 15 prosenttia koskee syöpäsairauksia ja 13 prosenttia* neurologisia sairauksia. Seuraavaksi suosituin tutkimuskohde on sydän- ja verisuonisairaudet, joiden tutkimusta koskee 11 prosenttia hakemuksista.

Eniten haettiin Eka-apurahaa, joka on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille. Suomen Lääketieteen Säätiö on selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Säätiö jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja lääketieteen tutkimukseen ja koulutukseen.

Apurahansaajien nimet julkistetaan marraskuussa.

Väestön ikääntyminen ja lihominen vaikuttavat

Syövät, dementia sekä sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt.

– Väestön ikääntyessä ja lihoessa nämä sairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään entisestään. Se selittänee ainakin osittain sitä, miksi apurahaa on haettu eniten juuri näihin tutkimuskohteisiin, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes.

Hän korostaa erityisesti neurologian merkittävää osuutta apurahahakemuksissa. Jos neurologian alaan olisi laskettu mukaan myös aivoverenkiertohäiriöt, olisivat neurologiset sairaudet olleet selkeästi suosituin tutkimuskohde. Neurologiset sairaudet liittyvät selkeästi väestön ikääntymiseen ja kansantauteihin.

Neurologisista sairauksista erityisen nopeasti lisääntyvät muistisairaudet. Vuonna 2016 neurologiset sairaudet aiheuttivat maailmanlaajuisesti 9 miljoonaa kuolemaa, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990.

Muistisairauksien ja Parkinsonin taudin ohella apurahaa hakeneita kiinnostivat erityisesti MS-tauti, aivovammat, kivunhoito ja harvinaiset neurologiset sairaudet.

Mielenterveysongelmien lisääntyminen ei näy hakemuksissa

Hakemuksista vain kolme prosenttia koskee mielenterveyden alan tutkimuksia. Masennukseen liittyvää tutkimusrahoitusta haettiin ainoastaan muutamaan tutkimusprojektiin, vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi.

– On yllättävää, ettei mielenterveysongelmien selkeä kasvu näy hakemuksissa, Remes toteaa.

 

*Luvussa eivät ole mukana aivoverenkiertohäiriöt, jotka on tässä tapauksessa luokiteltu sydän- ja verisuonisairauksiin.

Alla olevaan taulukkoon on luokiteltu apurahahakemukset ja myönnetyt apurahat sairausryhmän mukaan. Taulukosta näkee myös, kuinka suuri prosenttiosuus hakemuksista kuuluu kyseiseen kategoriaan. Lisäksi taulukkoon on koottu esimerkkejä apurahahakemusten tutkimusten aihepiireistä.

 

 

 

Sairausryhmä* 2019 hakemuksia kpl 2019 hakemuksia % 2018 hakemuksia % Muutos 2019 vs. 2018 % Sijoitus listalla 2018 Esimerkkejä tutkimusten aihepiireistä
1. Syöpäsairaudet 104 15 12  

3

2. Kuvantamismenetelmät, syövän immunologia, syöpäpotilaiden elämänlaatu, lasten syövät, robottikirurgia, uudet biomarkkerit, kantasolusiirteet, syöpä ja suolistomikrobisto
2. Neurologiset sairaudet 90 13 9  

4

4. MS-tauti, aivovammat, muistisairaudet, Parkinsonin tauti, kivunhoito, harvinaiset neurologiset sairaudet, hydrokefalus
3. Sydän- ja verisuonisairaudet 80 11 14  

-3

1. Eteisvärinä, sydänperäiset äkkikuolemat, nuorten aivoinfarktit, aivoverenkiertohäiriöt, sydänsiirteet, pallolaajennukset, aorttaläppäleikkaukset, verisuonikasvutekijät, keuhkoveritulppa, sydämenpysähdys, synnynnäiset sydänviat, vaskuliitit, aivoaneorysma
4. Muut sisätaudit 74 10 12 -2 3. Autoimmuunisairaudet, keliakia, diabetes, lihavuus, kilpirauhassairaudet, haimatulehdus, tulehdukselliset suolistosairaudet, nivelreuma, elinsiirrot, immuunipuutokset, rasvamaksa, munuaisten vajaatoiminta
5. Lastentaudit 67 9 8 1 6. Raskausajan vaikutukset syntyvän lapsen terveyteen, keskosen hoito ja kehitys, lasten influenssa, tyypin 1 diabetes, lihastaudit, maksasairaudet, sukupuolisen kehityksen variaatiot, ylipaino, mielenterveys
6. Naistentaudit ja synnytys 60 8 8 0 5. Raskaudenaikaiset riskitekijät ja sairastavuus, virtsankarkailun hoito, masennus raskauden aikana, emättimen mikrobiomi raskaudessa, synnytysvammat, synnytyksen käynnistys, raskauspahoinvointi, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, endometrioosi, raskausdiabetes
7. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja vammat 52 7 6 1 8. Murtumien ja amputaatioiden hoitotulokset, tekonivelleikkaukset ja niihin liittyvät infektiot, biohajoavat implantit, diagnosointi- ja kuvantamismenetelmät, välilevypullistumien hoito
8. Tartuntataudit 38 5 5 0 9. Sairaalabakteerit, antibioottiresistenssi, HPV-tartunnat, lasten RS-virusinfektiot, tekonivelinfektiot, tonsilliitti, parasiittitartunnat, zoonoosit, vakavat bakteeri-infektiot, myyräkuume, sieni-infektiot, infektioalttius
9. Terveyden edistäminen, terveydenhuollon toimintatavat 32 4 7 -3 7. Liikunnan terveysvaikutukset, ikääntyvien terveyden edistäminen, hoitosuhde, ajoterveyden arviointi, musiikin kuuntelu kuntoutuskeinona, urapolku johtajaksi, sairaanhoidon suurkuluttajat, alkoholinkäyttö, asunnottomien sairastavuus, leikkausten peruutukset, suolistomikrobiston terveysvaikutukset
10. Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 24 3 4 -1 10. Mielenterveyshäiriöiden yhteys syrjäytymiseen, skitsofrenian hoito, stimulaatioihoidot, masennus, riippuvuudet, anoreksia, traumaattiset kokemukset, aleksitymia
Muut 96 13 15 -2 Univaikeudet ja uniapnea, silmäsairaudet, kuulo-ongelmat, UV/infrapuna-valon vaikutus mielialaan, alkoholinkäyttö, astma, ihokeliakia, keuhkofibroosi, 3D-tulostus, koneoppiminen/tekoäly sovellukset lääketieteessä, harvinaissairaudet, iäkkäiden lääkehaitat, haavanhoito, perustutkimus, sukupuolen korjaaminen, kriminaalilääketiede, sukelluslääketiede
Yhteensä 717 100

 

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten perustutkimus, lastentaudit ja terveyden edistäminen / terveydenhuollon toimintatavat.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen