60 hyvää syytä | 21/02/2020

Tulevaisuudessa rintasyöpien ennusteet tarkentuvat – saman nimen alla sarja erilaisia tauteja

Anniina Jääskeläinen toivoo, että uusien merkkiaineiden avulla voitaisiin jatkossa löytää vielä aiemmin ne potilaat, jotka tarvitsevat erityisen intensiivistä hoitoa. Vähemmän aggressiivisiin syöpiin ei tarvitse käyttää koko hoitorepertuaaria.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain noin 5 000 suomalaisnaista. Elämänsä jossain vaiheessa rintasyövän saa lähes joka kahdeksas nainen.

Lääketieteellisen tutkimuksen, syövän varhaisemman toteamisen ja hoitojen kehittymisen ansiosta kuolleisuus rintasyöpään on merkittävästi laskenut Suomessa viime vuosikymmeninä – vaikka samaan aikaan sairastuneiden määrä on kaksinkertaistunut. Nykyisin 90 prosenttia rintasyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta ja valtaosa parantuu kokonaan.

Suurista edistysaskelista huolimatta haasteita yhä riittää. Syöpä uusiutuu herkästi ja vuosittain rintasyöpään kuolee noin 800 suomalaisnaista. Osa syövistä on aggressiivisia ja osa helpommin hoidettavia, tarkempi tieto rintasyövän eri alaryhmistä tukee käytännön lääkärin työtä syöpätautien klinikoissa.

Keväällä 2020 valmistuva lääkäri, tohtorikoulutettava Anniina Jääskeläinen tutkii rintasyövän eri alaryhmien molekulaarisia ja kliinisiä piirteitä ja niiden vaikutusta ennusteeseen.

”Toiveena on, että potilaat voitaisiin tulevaisuudessa jakaa entistä tarkemmin alaryhmiin. Ideaalitilanteessa lääkitys voitaisiin räätälöidä ja hoidot kohdistaa vielä paremmin”, Jääskeläinen kertoo.

Rankimmat hoidot vain tarvittaessa

Rintasyövät luokitellaan jo nykyisinkin kasvaimen ominaisuuksien ja levinneisyyden perusteella, sillä siten voidaan suunnitella potilaan hoitopolku. Vähemmän aggressiivisiin syöpiin ei tarvitse käyttää koko hoitorepertuaaria.

Usein rintasyövän hoitoon kuuluu leikkaus, sädehoitoa ja lääkehoitoja. Syöpätyypistä riippuen lääkehoitona käytetään hormonaalisia hoitoja, solusalpaajia tai vasta-aineita. Hoidot ovat rankkoja potilaalle ja lisäksi kalliita, joten niitä ei haluta antaa turhaan.

Jääskeläinen toivoo, että voisi tutkimustensa avulla edelleen tarkentaa rintasyöpien luokittelua perustuen niin kutsuttuun real world -dataan. Hänellä on käytössään laaja kliininen potilasaineisto, joka sisältää potilastietoja ja kudosnäytteitä. Niiden avulla hän pyrkii löytämään molekyylibiologisia merkkiaineita, jotka olisivat sidoksissa syövän ominaisuuksiin.

”Ideana on, että merkkiaineiden avulla voitaisiin jatkossa löytää vielä varhaisemmassa vaiheessa potilaat, jotka tarvitsevat erityisen intensiivistä hoitoa.”

Teksti: Mari Heikkilä

 

Anniina Jääskeläinen

Työ: tuore terveyskeskuslääkäri, tohtorikoulutettava

Koulutus: tanssitaiteen maisteri, Taideyliopiston teatterikorkeakoulu, LL 2020 Oulun Yliopisto, tohtorikoulutettava Oulun yliopisto

Harrastukset: tanssi, snorklaus

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen