Hallinto

Säätiön toimintaa ohjaa neuvottelukunta.  Siihen kuuluu 12 jäsentä, joista kahdeksan on oltava Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäseniä. Neuvottelukunnan jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita  enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Neuvottelukunta

 • varatuomari Tiina Bäckman
 • FT Riikka Heikinheimo
 • Tkl Hille Korhonen
 • professori Veli-Matti Kosma, pj.
 • professori Veli-Matti Kähäri
 • professori Petri Lehenkari
 • LT Juha Metso
 • LT Leena Niemistö
 • professori Timo Otonkoski
 • professori Seppo Parkkila
 • professori Heikki Ruskoaho
 • dosentti Paula Rytilä

Hallitus

Säätiön hallitus johtaa säätiön toimintaa, valvoo säätiön omaisuuden hankintaa ja hoitoa sekä valmistelee tärkeät taloudelliset ja muut kysymykset.

Suomen Lääketieteen Säätiön hallitus

Kuvassa vuoden 2018 hallitus oikealta Harri Pynnä, Annukka Mickelsson, Oskari Heikinheimo, Anne Remes (pj.), Klaus Elenius, Hanna Hiidenpalo, Jouni Lounasmaa (asiamies).

Apurahojen ja palkintojen jaosta päättää hallitus. Ennen apurahoja koskevaa päätöksentekoa hallitus hankkii asiasta Duodecim-seuran hallituksen lausunnon.

Säätiön hallituksen valitsee neuvottelukunta. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, joista vähintään kolmen on oltava Duodecim-seuran jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallitukseen enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Hallitus 2019

Puheenjohtaja Anne Remes
hallituksessa vuodesta 2013
synt. 1966, professori, dekaani
Oulun yliopisto

Varapuheenjohtaja Harri Pynnä
hallituksesta vuodesta 2017
synt. 1956, OTK, johtaja
Caruna

Jäsenet

Klaus Elenius
hallituksessa vuodesta 2018
synt. 1965, professori
Turun yliopisto

Oskari Heikinheimo
hallituksessa vuodesta 2014
synt. 1963, professori
Helsingin yliopisto ja HYKS

Hanna Hiidenpalo
hallituksessa vuodesta 2016
synt. 1966, KTM, sijoitusjohtaja
ELO

Susanna Korpivaara
hallituksesta vuodesta 2019
synt. 1972, VTM, MBA, johtaja
Rud Pedersen

Säätiön henkilöstö

Käytännön asioita hoitavat säätiön osapäivätoimiset asiamies ja sihteeri.

Asiamies, DI Jouni Lounasmaa
Sihteeri, HSO Marketta Kaunisto

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!