Hallinto

Säätiön toimintaa ohjaa neuvottelukunta.  Siihen kuuluu 12 jäsentä, joista kahdeksan on oltava Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäseniä. Neuvottelukunnan jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita  enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Neuvottelukunta

 • varatuomari Tiina Bäckman
 • FT Riikka Heikinheimo
 • Tkl Hille Korhonen
 • professori Veli-Matti Kosma
 • professori Veli-Matti Kähäri
 • professori Petri Lehenkari
 • LT Juha Metso
 • LT Leena Niemistö
 • professori Leo Niskanen
 • professori Seppo Parkkila
 • professori Heikki Ruskoaho
 • dosentti Paula Rytilä

Hallitus

Säätiön hallitus johtaa säätiön toimintaa, valvoo säätiön omaisuuden hankintaa ja hoitoa sekä valmistelee tärkeät taloudelliset ja muut kysymykset.

Suomen Lääketieteen Säätiön hallitus

Apurahojen ja palkintojen jaosta päättää hallitus. Ennen apurahoja koskevaa päätöksentekoa hallitus hankkii asiasta Duodecim-seuran hallituksen lausunnon.

Säätiön hallituksen valitsee neuvottelukunta. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, joista vähintään kolmen on oltava Duodecim-seuran jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallitukseen enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Hallitus 2018

Puheenjohtaja Anne Remes
hallituksessa vuodesta 2013
synt. 1966, professori, dekaani
Oulun yliopisto

Varapuheenjohtaja
Annukka Mickelsson
hallituksessa vuodesta 2012
synt. 1966, KTM

Jäsenet

Klaus Elenius
hallituksessa vuodesta 2018
synt. 1965, professori
Turun yliopisto

Oskari Heikinheimo
hallituksessa vuodesta 2014
synt. 1963, professori
Helsingin yliopisto ja HYKS

Hanna Hiidenpalo
hallituksessa vuodesta 2016
synt. 1966, KTM, sijoitusjohtaja
ELO

Harri Pynnä
hallituksesta vuodesta 2017
synt. 1956, OTK, johtaja
Caruna

Säätiön henkilöstö

Käytännön asioita hoitavat säätiön osapäivätoimiset asiamies ja sihteeri.

Asiamies, DI Jouni Lounasmaa
Sihteeri, HSO Marketta Kaunisto

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!