Tietoa apurahan saajalle

Hienoa, että tutkimuksellesi on myönnetty apuraha. Täältä löydät apurahan saajalle tarpeellista tietoa.

Suomen Lääketieteen Säätiö - kirjasto

Apurahojen maksatus ja raportointi

Apurahojen maksatuspyynnöt lähetetään ja raportointi hoidetaan sähköisesti säätiön apurahapalvelun kautta.

Apurahat maksetaan maksatuspyyntöjen perusteella. Apurahapalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin apurahaa hakiessa. Maksatuspyyntö tulee tehdä apurahapalveluun 14 päivää ennen maksupäivää.

Lääketieteen Säätiön apurahojen maksu alkaa hakuvuotta seuraavana vuonna. Apuraha voidaan maksaa useassa erässä ja maksupäivät ovat:

  • Vuonna 2023 myönnetyt apurahat: 15.1.2024 | 13.3.2024 | 21.8.2024 | 10.10.2024
  • Vuonna 2024 myönnetyt apurahat (haku 1.-31.5.2024) ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on 15.1.2025 ja sen jälkeen maalis-, elo- ja lokakuussa.
    HUOM! Osa kannustusapurahoista ohjataan Duodecimin kannustusapurahoiksi. Ne maksetaan jo hakuvuonna, marraskuun puolivälissä.

Tutkimusapurahojen, tutkimusryhmän perustajan apurahan ja palaavan tutkijan apurahan saajien tulee liittää maksatuspyyntöönsä alla oleva sitoumuslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona:

Sitoumuslomake Tutkimusapuraha

Sitoumuslomake Tutkimusapuraha (Tutkimuslaitoksen hallinnoima)

Sitoumuslomake Palaava tutkija

Sitoumuslomake Tutkimusryhmän perustaja

Apurahan saajan oikeudellinen asema ja velvoitteet

Tämä ohje koskee niitä tutkimusapurahoja, jotka maksetaan suoraan apurahan saajalle.

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista ja palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Useiden yliopistojen yhteydessä toimii organisaatioita, jotka tarjoavat työnantajavelvoitteisiin liittyvää palvelua ja kirjanpitopalvelua korvausta vastaan.

Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (26 269,46 euroa vuonna 2024) ylittävältä osalta. Lain mukaan säätiö on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain.

Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista saa tarkempia tietoja verottajalta.

Jos apuraha maksetaan hakijalle verovapaana apurahana, tutkimusapurahan saaja sitoutuu 4–8 kuukauden mittaiseen päätoimiseen työskentelyyn tutkimuksen parissa. Jos apuraha maksetaan palkkana, myös osa-aikainen tutkimustyö on mahdollista.
Eka- ja kannustusapurahoihin ei sisälly ajan tai varojen käyttöön liittyviä rajoituksia.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen

Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja.

Vakuutusvelvollisuus on lain mukaan apurahan saajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia.

Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja määrä ylittää vähimmäisrajan.

Apurahansaajien vakuutusmaksut vuonna 2023

Vakuutettavissa olevan, neljän kuukauden työskentelyyn myönnetyn apurahan alaraja vuonna 2023 on 1 430 euroa. Vuosiansiona tämä vastaa 4 288 euroa. Lakisääteisen vakuuttamisen kustannusten kokonaistaso on edelleen noin 15 prosenttia vakuutettavan apurahan määrästä. Lisätietoa vakuutusmaksuista MELAn sivuilta.

Käytännössä vakuutusvelvollisuus koskee säätiön apurahoista tutkimusapurahoja ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen sitä osaa, joka käytetään apurahana henkilökohtaiseen työskentelyyn. Vakuutuksen ottaminen on pakollista, kun sen ehdot täyttyvät.

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon apurahan myöntämisestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutusmaksut ovat noin 14 % apurahan määrästä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja vakuuttamisesta:

www.mela.fi 

www.saatiopalvelu.fi

Raportointi

Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämistä apurahoista tulee raportoida. Kannustus ja eka-apurahoissa raportointi on kuitenkin vapaaehtoista. Raportointilomake löytyy apurahapalvelusta.

Kannustus ja eka-apurahoista voi raportoida vapaamuotoisesti. Raportin voi lähettää liitetiedostona apurahapalvelun kautta.

Selvitys on tehtävä viimeistään apurahan maksamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Sen voi tehdä myös heti tutkimuskauden päätyttyä. Selvityksestä ilmenevät tutkimukseen käytetyt ajanjaksot, tutkimuksen kohde ja tutkimuksen keskeisimmät saavutukset sekä tutkimuksen julkaisemista koskevat tiedot. Selvitykseen tulee liittää myös lyhyt suomenkielinen yhteenveto.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen