Meistä

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.

Suomen Lääketieteen Säätiö on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tuella vuosien kuluessa kehittynyt merkittäväksi lääketiedettä tukevaksi yksityiseksi säätiöksi. Olemme selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Apurahoja myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville.

Suomen Lääketieteen Säätiö

Säätiön toimintaa ohjaavat teemat

Lääketieteen Säätiö tukee ja puolustaa lääketieteellistä tutkimusta suomalaisten terveyden ja terveydenhuollon perustana. Säätiö haluaa varmistaa, että tutkimukselle on resursseja tulevaisuudessa.

Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen on tärkeää, sillä ilman laadukasta tutkimusta ei ole myöskään laadukasta terveydenhoitoa. Tutkimusrahoitus kuitenkin vähenee johdonmukaisesti. Tutkijoille ei ole tarjolla riittävästi rahallista ja ammatillista tukea.

Tutkijat tarvitsevat tukea ja puolestapuhujia. Tukemalla tutkimusta Suomen Lääketieteen Säätiö antaa tutkijoille mahdollisuuden muuttaa maailmaa. Suomalainen terveydenhoito kehittyy ja potilaiden maailma muuttuu tutkimus kerrallaan. Huomisen terveydenhoito tehdään tänään.

Säätiö kutsuu kaikki suomalaiset rakentamaan yhdessä perustaa meidän jokaisen terveydelle.

Apurahan hakeminen

Apurahojemme hakuaika on vuosittain aina toukokuussa. Näin haet apurahaa.

Vaikuttavuus

Lääketieteen Säätiön hankeapurahalla tehdyltä tutkimukselta on odotettavissa tieteellistä, koulutuksellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen