Tietoa apurahan saajalle

Hienoa, että tutkimuksellesi on myönnetty apuraha. Täältä löydät apurahan saajalle tarpeellista tietoa.

Suomen Lääketieteen Säätiö - kirjasto

Apurahojen maksatus ja raportointi

Apurahojen maksatuspyynnöt lähetetään ja raportointi hoidetaan sähköisesti säätiön apurahapalvelun kautta.

Apurahat maksetaan maksatuspyyntöjen perusteella. Apurahapalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin apurahaa hakiessa.

Apurahojen maksupäivät vuonna 2019 ovat 15.1., 15.3. ja 22.8. Maksatuspyyntö tulee tehdä apurahapalveluun 14 päivää ennen maksupäivää.

Tutkimusapurahojen, tutkimusryhmän perustajan apurahan ja palaavan tutkijan apurahan saajien tulee liittää maksatuspyyntöönsä alla oleva sitoumuslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona:

Sitoumuslomake Tutkimusapuraha

Sitoumuslomake Palaavan tutkijan apuraha

Sitoumus ja ajankäyttösuunnitelma Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Apurahan saajan oikeudellinen asema ja velvoitteet

Tämä ohje koskee niitä tutkimusapurahoja, jotka maksetaan suoraan apurahan saajalle.

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista ja palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Useiden yliopistojen yhteydessä toimii organisaatioita, jotka tarjoavat työnantajavelvoitteisiin liittyvää palvelua ja kirjanpitopalvelua korvausta vastaan.

Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (20 461,72 euroa vuonna 2018) ylittävältä osalta. Verotusmenettelylain ja verohallinnon määräysten mukaan säätiö on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain.

Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista saa tarkempia tietoja verottajalta.

Tutkimusapurahan saaja sitoutuu 4–8 kuukauden mittaiseen päätoimiseen työskentelyyn tutkimuksen parissa. Eka- ja kannustusapurahoihin ei sisälly ajan tai varojen käyttöön liittyviä rajoituksia.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen

Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja.

Vakuutusvelvollisuus on lain mukaan apurahan saajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia.

Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja määrä ylittää vähimmäisrajan.

Käytännössä vakuutusvelvollisuus koskee säätiön apurahoista tutkimusapurahoja ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen sitä osaa, joka käytetään apurahana henkilökohtaiseen työskentelyyn. Vakuutuksen ottaminen on pakollista, kun sen ehdot täyttyvät.

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon apurahan myöntämisestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutusmaksut ovat noin 14 % apurahan määrästä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja vakuuttamisesta:

www.mela.fi 

www.saatiopalvelu.fi

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!