Tietoa apurahan saajalle

Hienoa, että tutkimuksellesi on myönnetty apuraha. Täältä löydät apurahan saajalle tarpeellista tietoa.

Suomen Lääketieteen Säätiö - kirjasto

Apurahojen maksatus ja raportointi

Apurahojen maksatuspyynnöt lähetetään ja raportointi hoidetaan sähköisesti säätiön apurahapalvelun kautta.

Apurahat maksetaan maksatuspyyntöjen perusteella. Apurahapalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin apurahaa hakiessa. Maksatuspyyntö tulee tehdä apurahapalveluun 14 päivää ennen maksupäivää.

Lääketieteen Säätiön apurahat maksetaan hakuvuotta seuraavan vuoden aikana. Vuonna 2022 haettujen apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksuajankohta on tammikuu 2023. Maksupäivät vuonna 2023 ovat 17.1. | 17.3. | 24.8. | 12.10.

HUOM! Osa kannustusapurahoista ohjataan Duodecimin kannustusapurahoiksi. Ne maksetaan jo hakuvuonna, marraskuun puolivälissä.

Tutkimusapurahojen, tutkimusryhmän perustajan apurahan ja palaavan tutkijan apurahan saajien tulee liittää maksatuspyyntöönsä alla oleva sitoumuslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona:

Sitoumus Tutkimusapuraha
Sitoumus Tutkimusapuraha (Tutkimuslaitoksen hallinnoima)

Sitoumuslomake Palaava tutkija

Sitoumuslomake Tutkimusryhmän perustaja

Apurahan saajan oikeudellinen asema ja velvoitteet

Tämä ohje koskee niitä tutkimusapurahoja, jotka maksetaan suoraan apurahan saajalle.

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista ja palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Useiden yliopistojen yhteydessä toimii organisaatioita, jotka tarjoavat työnantajavelvoitteisiin liittyvää palvelua ja kirjanpitopalvelua korvausta vastaan.

Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (23 668,35 euroa vuonna 2021) ylittävältä osalta. Lain mukaan säätiö on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain.

Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista saa tarkempia tietoja verottajalta.

Tutkimusapurahan saaja sitoutuu 4–8 kuukauden mittaiseen päätoimiseen työskentelyyn tutkimuksen parissa. Eka- ja kannustusapurahoihin ei sisälly ajan tai varojen käyttöön liittyviä rajoituksia.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen

Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja.

Vakuutusvelvollisuus on lain mukaan apurahan saajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia.

Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja määrä ylittää vähimmäisrajan.

Apurahansaajien vakuutusmaksut vuonna 2023

Vakuutettavissa olevan, neljän kuukauden työskentelyyn myönnetyn apurahan alaraja vuonna 2023 on 1 430 euroa. Vuosiansiona tämä vastaa 4 288 euroa. Lakisääteisen vakuuttamisen kustannusten kokonaistaso on edelleen noin 15 prosenttia vakuutettavan apurahan määrästä. Lisätietoa vakuutusmaksuista MELAn sivuilta.

Käytännössä vakuutusvelvollisuus koskee säätiön apurahoista tutkimusapurahoja ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen sitä osaa, joka käytetään apurahana henkilökohtaiseen työskentelyyn. Vakuutuksen ottaminen on pakollista, kun sen ehdot täyttyvät.

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon apurahan myöntämisestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutusmaksut ovat noin 14 % apurahan määrästä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja vakuuttamisesta:

www.mela.fi 

www.saatiopalvelu.fi

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen