Historia

Olemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin vuonna 1960 perustama säätiö.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin on tukenut lääketieteellistä tutkimusta seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. 1950-luvun lopulla seurassa alettiin pohtia uusia keinoja lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseksi. Seuran rahastoja ja varainhankintaa tutkimuksen tueksi haluttiin hoitaa entistä tehokkaammin.

Tätä varten Duodecimin johtokunta päätti 20.10.1960 perustaa Suomen Lääketieteen Säätiön. Johtokunta luovutti säätiön peruspääomaksi osakkeita viiden miljoonan markan edestä.

Duodecim-seuran silloisella puheenjohtajalla, professori Tauno Putkosella, oli keskeinen asema säätiöhankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pääoma kasvaa

Säätiön pääoma kasvoi merkittävästi vain muutamaa viikkoa perustamisen jälkeen, kun johtaja Matti Vaskio lahjoitti säätiölle kymmenen miljoonaa markkaa. Vuoden 1960 viimeisenä päivänä Vaskio lahjoitti säätiölle vielä viisitoista miljoonaa markkaa lisää. Nämä lahjoitukset muodostivat alkupääoman säätiön perustamalle Maija ja Matti Vaskion rahastolle. Vaskion pariskunta kartutti rahastoa lisälahjoituksilla vuosina 1961–65.

Lahjoitus oli Suomessa poikkeuksellisen suuri lääketieteeseen ja kansanterveyden edistämiseen suunnattu yksityinen panostus.

Suomen Lääketieteen säätiö - vauva

Ensimmäinen hallitus

Duodecim-seura valitsi säätiön ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi professori Gunnar Soinisen ja varapuheenjohtajaksi professori Niilo Hallmanin vuosikokouksessaan 19.11.1960.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin lakitieteen tohtori Reino Erma, ylilääkäri Erkki Klemola, toimitusjohtaja ja lääketieteen lisensiaatti Olli Routi ja johtaja Tauno Väyrynen. Samassa kokouksessa valittiin säätiölle hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajaksi tuli professori Tauno Putkonen.

Toiminnan kehitys

Säätiön alkutaipaleella jaetut apurahat perustuivat saatuihin lahjoituksiin. Siksi vuosittain saadun tuen merkitys oli tuolloin ratkaisevan tärkeä säätiön toiminnalle.

Säätiön myöntämä tuki perustui ensi kerran omaisuuden tuottoon vuonna 1980. Säätiön varallisuus lisääntyi 1980-luvulla talouden myönteisen kehityksen myötä niin, että vuosikymmenen lopulla tukea voitiin jakaa yli kolminkertaisesti vuosikymmenen alkuun verrattuna.

Säätiön apurahamuotoja on kehitetty vastaamaan tutkijoiden tarpeita koko toiminnan ajan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on tukenut lääketieteen tutkimusta yliopistosairaaloissa ja yliopistoissa yli 20 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan säätiö rahoittaa vuosittain noin 150 tutkijaa kaikilta lääketieteen aloilta.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen