Vaikuttavuus

Rahoittamamme tutkimukset kehittävät lääketiedettä ja terveydenhoitoa ja vaikuttavat näin jokaisen suomalaisen elämään.

Yhdeksän teesiä vaikuttavuudesta

Nyky-yhteiskunnassa säätiöiltä odotetaan entistä enemmän. Niillä on keskeinen rooli tieteen tukijoina ja puolestapuhujina. 2020-luvulla Suomen Lääketieteen Säätiö tavoittelee hyvää vaikuttavuutta muun muassa seuraavin keinoin:

 1. Tuemme nuorten lääkäritutkijoiden työtä.
 2. Kohdennamme apurahat parhaille tutkijoille ja

  tutkimushankkeille.

 3. Toimimme yhteistyössä apurahan saajien kanssa

  joustavasti: myönnämme joustoja apuraha- käytäntöihin tutkijan työ- tai elämäntilanteen muuttuessa.

 4. Edistämme apurahan saajien työskentelyolosuh- teita yhteistyössä yliopistojen kanssa.
 5. Etsimme uusia tapoja rahoituksen kohdentami- seen Suomen Akatemian ja muiden säätiöiden kanssa. Esimerkiksi keväällä 2020 perustimme säätiöiden yhteisen koronatutkimuksen rahoituspoolin.
 6. Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen säätiön sijoitustoiminnassa: vältämme sijoituksia kohteisiin, jotka voivat vaarantaa terveyden ylläpitämistä tai tuottavat terveyshaittoja.
 7. Toimimme tehokkaasti ja hyvää hallintotapaa noudattaen.
 8. Edistämme lääketieteen tutkimuksen asemaa käymällä julkista keskustelua lääketieteen tutkimusrahoituksesta ja tuomalla tutkijoiden työtä esiin suurelle yleisölle.
 9. Tarjoamme luotettavan kanavan hyväntekeväi- syydelle ja mahdollisuuden tukea maamme lääketieteellistä tutkimusta.

Vaikuttavuusselvitys

Vuonna 2016 teetetty hankeapurahojen vaikuttavuusselvitys osoittaa, että Lääketieteen Säätiön hankeapurahalla tehdyltä tutkimukselta on odotettavissa tieteellistä, koulutuksellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Säätiön rahoittamien tutkimusten tuottama uusi tieto edesauttaa lääketieteen ja terveydenhoidon kehittymistä. Tutkimusten tulokset ovat vaikuttaneet kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin ja osin myös kansainvälisiin suosituksiin.

Suomen Lääketieteen Säätiö - leikki

Säätiön myöntämät apurahat edistävät nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia suuntautua tutkimustyöhön tohtoriopiskelijana ja myöhemmin itsenäisenä tutkimushankkeen perustajana.

Huomisen terveydenhoito tehdään tänään. On tärkeää varmistaa, että lääketieteelliselle tutkimukselle löytyy resursseja myös tulevaisuudessa.

Lue vaikuttavuusselvitys kokonaisuudessaan pdf-muodossa.

Vaikuttavuusselvitys

Lahjoituksen tekeminen

Yksityishenkilöiden ja yritysten tekemät lahjoitukset ovat keskeinen säätiön varojen lähde. Olemme kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta. Ilman laadukasta tutkimusta ei ole laadukasta terveydenhoitoa.

Myönnetyt apurahat

Jaamme vuosittain apurahoja keskimäärin 150 tutkijalle noin kahden miljoonan euron edestä. Lue, millaisia tutkimuksia olemme rahoittaneet.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen