Podcast | 09/03/2021

Säätiön podcastit – Tulevaisuuden lääketiedettä ja tutkittua tietoa

Pitkittynyt korona, ravinnon laatu, rokotukset, ympäristöherkkyydet – ihmisen varaosat, tekoäly, geenihoidot, biouhkat, lihavuusepidemia, eliniän pidentäminen. Suomen Lääketieteen Säätiön Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastit jatkuvat tutkitun tiedon teemavuoden hengessä uusilla aiheilla. Tulevaisuuden lääketieteen jälkeen sukelletaan hankaliin aiheisiin Tutkittua tietoa, kiitos! -podcast-sarjassa. Tiedetoimittaja Mari Heikkilän kanssa podcastissa keskustelevat eri lääketieteen alojen tutkijat ja asiantuntijat.

“Ihmiskunnan viholliset — ja uskolliset ystävät”

Lääketieteen säätiön uudella kuusiosaisella podcast-kaudella puhutaan mikrobeista. Ensimmäisessä jaksossa kerrotaan tarinoita mikrobiologian alkuvaiheista, jolloin tutkijoiden haasteena oli osoittaa mikrobien yhteys ihmisellä esiintyviin tauteihin. Samalla kurkataan myös tulevaisuuteen. Todennäköisesti lähivuosina meiltä aletaan ottaa ulostenäytteitä sairauksien diagnosoimiseksi. Tiedetoimittaja Mari Heikkilän haastateltavina ovat Pentti Huovinen ja Filip Scheperjans.

Tutkittua tietoa, kiitos! 3: Rokotusten hyödyt ja haitat

 

Suomalaiseen rokotusohjelmaan kuuluu noin parikymmentä rokotusta ja parhaillaan meitä rokotetaan koronaa vastaan. Mutta millaisia haittoja rokotuksista voi tulla? Ja ovatko hyödyt varmasti suuremmat kuin haitat? Podcastissa kysymyksiin vastaavat THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.

 

 

Tutkittua tietoa, kiitos! 2: Laatu ratkaisee

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia uudistetaan parhaillaan yli 300 asiantuntijan voimin. Kaikki eivät kuitenkaan virallisista ravitsemussuosituksista innostu. Tarjolla on jos jonkinlaisia vaihtoehtoisia dieettejä, joista jotkut kertovat saaneensa avun esimerkiksi painonhallintaan. Mutta mitä voidaan sanoa tutkitun tiedon valossa — millaista ruokaa lautaselleen kannattaisi laittaa? Tiedetoimittaja Mari Heikkilän haastateltavina ovat THL:n tutkimusprofessori Suvi Virtanen ja Helsingin yliopiston ravitsemustieteen dosentti Maija-Liisa Erkkola.

Tutkittua tietoa, kiitos! 1: Pitkittynyt korona

Fibromyalgia on krooninen kipuoireyhtymä, joka esiintyy usein myös kroonista väsymysoireyhtymää sairastavilla. Molemmissa sairauksissa oireet johtuvat keskushermoston herkistymisestä. Samanlaisia piirteitä esiintyy myös pitkittyneessä koronainfektiossa. Oireita voidaan lievittää kouluttamalla aivot uudelleen. Tiedetoimittaja Mari Heikkilän haastateltavina ovat reumatologi Markku Mali ja neuropsykiatri Risto Vataja.

 

 

Tulevaisuuden lääketiedettä 6/6: Koronarokote

Uudet koronarokotteet ovat niin sanottuja geenirokotteita eli rna- ja dna-rokotteita, joiden vaikutusmekanismi poikkeaa perinteisistä rokotteista — mutta miten? Entä kuinka käy, kun virus muuntuu?
Tiedetoimittaja Mari Heikkilän kanssa keskustelevat Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela ja Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen professori Seppo Ylä-Herttuala. Osa 1/2.
Suomen Lääketieteen säätiön Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastissa pohdimme lääketieteen tulevaisuutta ja käymme läpi ajankohtaisia ilmiöitä. Jakso julkaistu 17.2.2021.


Tulevaisuuden lääketiedettä 5/6: Lisää elinvuosia

Suomalaisten keskimääräinen elinikä on 1940-luvulta tähän päivään kasvanut yli 20 vuotta. Mutta miltä näyttää tulevaisuus — voisimmeko tulevaisuudessa elää vaikkapa 150 vuotta? Tiedetoimittaja Mari Heikkilä keskustelee geriatrian professori Timo Strandbergin kanssa keinoista, joilla elinikää voidaan pidentää. Toinen haastateltava on lihavuustutkija, professori Kirsi Pietiläinen, jonka kanssa pohditaan, miten lihavuusepidemia saadaan kuriin.


Tulevaisuuden lääketiedettä 4/6: Ihmisen varaosat

Kantasoluista saadaan tehtyä mitä tahansa ihmiselimistön soluja ja niitä pystytään nykyisin jopa tulostamaan 3D-printterillä. Mutta mihin kaikkiin sairauksiin kantasoluhoidoista voisi tulevaisuudessa olla apua? Tästä keskustelee tiedetoimittaja Mari Heikkilän kanssa Tampereen yliopiston professori Katriina Aalto-Setälä. Husin sydänkirurgi Karl Lemström puolestaan kertoo, millaisia varaosia on näköpiirissä elimistä tärkeimmälle, sydämelle. Puhumme muun muassa tekosydämistä sekä ksenografteista eli eläimiltä ihmisille siirrettävistä elimistä.


Tulevaisuuden lääketiedettä 3/6: Pandemiat

Korona jyllää nyt, mutta miltä näyttää tulevaisuus? Millaisia pandemioita ja biouhkia ihmiskunta voi kohdata ja miten niistä selviämme? Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastin tässä jaksossa tiedetoimittaja Mari Heikkilän kanssa keskustelevat kliinisen mikrobiologian erikoislääkärit, dosentti ja lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä professori, osastonjohtaja Simo Nikkari Sotilaslääketieteen keskuksesta.


Tulevaisuuden lääketiedettä 2/6: Geenihoidot ja -testit

Geenilääkkeitä on jo markkinoilla ja lisää on luvassa, mutta millaisiin tauteihin niitä on näköpiirissä? Entä miksi tulevaisuudessa todennäköisesti kaikille meille tehdään geenitesti ennen lääkehoidon aloittamista? Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastissa tiedetoimittaja Mari Heikkilä haastattelee akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualaa Itä-Suomen yliopistosta ja Abomics oy:n lääketieteellistä johtajaa, sisätautilääkäri Jari Forsströmiä.

Tulevaisuuden lääketiedettä 1/6: Tekoäly

Miten tekoäly tulee muuttamaan terveydenhoitoa ja lääkärien työtä? Alkavatko robotit tehdä päätöksiä lääkäreiden puolesta? Tulevaisuuden lääketiedettä -podcastin ensimmäisessä jaksossa tiedetoimittaja Mari Heikkilä haastattelee Husin innovaatiojohtaja, neurokirurgi Miikka Korjaa ja Helsingin yliopiston FIMM:n dosentti Nina Linderiä tekoälyn hyödyntämisestä terveydenhuollossa.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen