Tutkimuksesta selkeästi -blogi | 09/03/2021

Tutkija, näkemystäsi kaivataan – tutkitulle tiedolle on nyt suurempi kysyntä kuin koskaan

Lääketieteen Säätiön tavoitteena on rohkaista lääkäritutkijoita osallistumaan julkiseen keskusteluun. Tutkimusviestintä ei välttämättä ole helppoa, kuten koronapandemian aikana on huomattu. Tutkimustieto päivittyy jatkuvasti, mutta se on luonteeltaan epävarmaa ja siitä kertominen vaatii omat niksinsä.

Lääketieteen Säätiö järjesti talven aikana apurahansaajille koulutuksen terveysviestinnästä, jossa pohdittiin muun muassa kysymystä siitä,  miten kirjoittaa omasta tutkimuksesta niin, että sen merkitys avautuu mahdollisimman monelle.

Terveyteen liittyvät kysymykset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään ja herättävät voimakkaita tunteita.

Kun ihmiset hakevat terveystietoa monenlaisista lähteistä, myös virheelliset, tieteeseen perustumattomat terveysväitteet leviävät helposti. Erityisesti koronapandemian aikana erilaiset salaliittoteoriat, rokotevastaisuus ja lääketieteen ammattilaista kyseenalaistaminen ovat nousseet näkyvästi pintaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Paras keino virheellisten terveysuskomusten taklaamiseen on tehdä lääketieteestä entistä läpinäkyvämpää ja avata sen merkitystä terveystietoa hakeville ihmisille. 

Halusimme tarttua haasteeseen tarjoamalla apurahansaajillemme maksutonta koulutusta tieteen yleistajuistamisesta ja vaikuttavasta viestinnästä. Yhteistyökumppanina koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa toimi Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö).

Nyky-yhteiskunnassa säätiöiltä odotetaan entistä enemmän. Niillä on keskeinen rooli tieteen tukijoina ja puolestapuhujina. Suomen Lääketieteen Säätiö tavoittelee hyvää vaikuttavuutta kohdentamalla apurahat parhaille tutkijoille ja tutkimushankkeille.

“Haluamme edistää lääketieteen tutkimuksen asemaa myös tuomalla tutkijoiden työtä esiin suurelle yleisölle. Parasta on tietenkin jos voimme rohkaista tutkijoita itse kertomaan työstään ja sen merkityksestä“, säätiön asiamies Jouni Lounasmaa iloitsee.

Tutkijan viestintätaidoilla on yhä suurempi merkitys

Kvs-säätiöllä on vahvaa kokemusta medialukutaitoon, viestintään ja tutkittuun tietoon liittyvissä koulutushankkeissa. Aiemmin säätiö on osallistunut muun muassa 2019 vuoden journalistinen teko -tittelillä palkitun vastalääke.fi-sivuston suunnitteluun ja toteutukseen.

”Tämä aika peräänkuuluttaa vastavoimia niille, jotka vähättelevät tai jopa kieltävät tutkitun tiedon merkityksen. Tutkittu tieto on kriittisen tärkeää demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekijöille ja kansalaisille. Olemme jo pitkään edistäneet eri tieteenaloilla ja kansalaisten keskuudessa medialukutaidon osaamista. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät projektit ja koulutukset ovat luontevia tapoja tehdä tätä työtä”, Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi toteaa.

Verkossa toteutettu koulutuskokonaisuus toi yhteen uransa eri vaiheissa olevia lääketieteen ammattilaisia eri puolilta Suomea. Työpajoissa käsiteltiin esimerkiksi median toimintaperiaatteita ja uutiskriteerejä, tieteen erilaisia yleisöjä, yleistajuisen kirjoittamisen tekniikoita sekä sosiaalisen median roolia tiedeviestinnän alustana.

Yksi kouluttajista oli lääketieteen professori Juhani Knuuti, joka kertoi omasta aktiivisesta osallistumisestaan sosiaalisen median terveyskeskusteluihin.

”Sosiaalisen median aikakaudella myös tutkimustiedon viestinnästä on tullut entistä vuorovaikutteisempaa ja tutkijan viestintätaidoilla on yhä suurempi merkitys. Mikäli tutkijat eivät itse ole aktiivisia ja tuo esiin tutkittua tietoa, kokemusasiantuntijat valtaavat kentän”, Knuuti perustelee työn tärkeyttä.

Tutkimuksesta selkeästi -blogisarja avaa tutkimustyötä

Koulutettavat myös työstivät omasta työstään yleistajuisia blogitekstejä tekstieditoinnin ammattilaisten tukemana. Tutkimuksesta selkeästi -blogisarja avaa uusia näkökulmia lääketieteellisen tutkimuksen merkitykseen ja tutkimustyön arkeen. Julkaisemme yhden blogitekstin joka viikko tällä palstalla alkaen 17. maaliskuuta 

”Tutkijan ammattitaitoon kuuluu mielestäni taito kertoa tutkimuksestaan niin, että viesti aukeaa muillekin kuin oman kapean alan osaajille. Tietoa tarvitsevat esimerkiksi muiden alojen kollegat, hoitajat, potilaat ja päättäjät. Itse huomaan pääseväni vielä syvemmälle oman tutkimuksen perusasioihin, kun avaan tekemääni työtä laajemmalle yleisölle”, sanoo koulutuksiin osallistunut erikoislääkäri Heidi Kangasniemi.

“Niin kutsutuille maallikoille viestintä pakottaa kiteyttämään omat tutkimustulokset, joka kehittää omaa ajattelua. Lisäksi nautin dialogista, joka myös antaa uusia näkökulmia ja tuo kenties oivalluksia, joita voi jatkokehittää omassa tutkimustyössään”, lisää toinen koulutettava, lääketieteen tohtori Sanna Iivanainen.

Tutkimuksesta selkeästi -blogisarja on osa tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkitun tiedon teemavuosi tekee tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää kokoamalla yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen keskeisestä roolista nyky-yhteiskunnassa.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen