Uutiset | 18/11/2022

2,4 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja jaettiin tänä vuonna 101 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 375 400 euroa. Säätiön tukemien apurahojen turvin tutkitaan muun muassa koronan pitkäaikaisvaikutuksia, tekoälyn hyödyntämistä rintasyöpäriskien arvioinnissa, haimasyövän diagnostiikkaa ja ALS-potilaiden hoitoa.

Syöpätutkimus pysyi tänäkin vuonna apurahatilaston kärjessä: syöpätutkijoille myönnettiin yhteensä 19 apurahaa eli lähes 20 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin sisätautien, tartuntatautien ja lastentautien tutkimukseen.

– Säätiön tukemat tutkimushankkeet muodostavat havainnollistavan poikkileikkauksen tämän päivän kotimaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Vaikka lääkäritutkijan arki, jossa tasapainoillaan usein lääkärintyön, tutkimuksen ja epävarmojen rahoitusnäkymien välillä, ei aina ole helppoa, niin tutkimusavausten taso ja ajankohtaisuus on pysynyt ilahduttavan korkealla, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius.

Säätiön tukemien apurahojen turvin tutkitaan muun muassa tekoälyn hyödyntämistä rintasyöpäriskien arvioinnissa, haimasyövän diagnostiikkaa, infektioiden roolia dementian taustalla  ja ALS-potilaiden hoitoa.

– Tänään tehtävä tutkimus muodostaa tulevaisuuden lääketieteen pohjan ja mahdollistaa uudet hoidot ja lääkkeet. Emme voi ulkoistaa tutkimusta ja jäädä odottamaan tuloksia maailmalta. Siksi tärkeää on ratkaista tutkimuskentän haasteita ja parantaa tutkijoiden asemaa Suomessa, Elenius muistuttaa.

Säätiö on tänä vuonna omalta osaltaan pyrkinyt raivaamaan tutkimustyön esteitä jakamalla apurahoja entistä pidemmille tutkimushankkeille sekä aiempaa enemmän suuria Uudet tutkimusavaukset -apurahoja, jotka tarjoavat kokeneemmalle tutkijalle mahdollisuuden keskittyä isompaan tutkimushankkeeseen.

Long-COVID-oireet sairaalaan joutuneilla koronapotilailla

Yksi aiempaa pidemmän apurahan saaneista on 24 kuukauden tutkimusapurahan saanut LT Olli Nevalainen. Hän tutkii vaikean COVID-19-infektion vuoksi sairaalaan joutuneiden suomalaispotilaiden pitkäaikaista toipumista.

– Tutkimme toipumisen lisäksi, millaisia ja miten yleisiä pitkittyneet koronaoireet ovat, Nevalainen kertoo.

Tutkimuksessa on jo saatu ensimmäiset tulokset vuoden seurannasta. Noin 85 prosenttia potilaista koki parantuneensa taudista, mutta noin 15 prosenttia koki itsensä vielä puolikuntoiseksi.

– Tavallisinta oli väsymys ja heikkous, jota koki noin neljäsosa oireilevista. Lisäksi ilmoitettiin muun muassa nivelkivuista, muistiongelmista ja keskittymisen häiriöistä.

Sairaalassa annetulla viruslääke remdesiviirillä ei tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta long-COVID-oireiden ilmenemiseen. Suuremmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että lääke voi varhain annettuna estää koronaoireiden pahentumista.

Nevalaisen mukaan pitkittyneet oireet voivat johtua long-COVID:n lisäksi muistakin syistä. Sairaalajakso itsessään, erityisesti tehohoito, voi aiheuttaa pitkän toipumisajan etenkin vanhemmille ihmisille. Lisäksi korona ja sen komplikaatiot ovat voineet aiheuttaa fyysisiä vaurioita, esimerkiksi arpia keuhkoihin.

– Kyseessä on maailmalla ensimmäinen pitkäaikaisseuranta koronan lääkehoidosta satunnaistetussa hoitokokeessa. Pyrimme myös saamaan arvion siitä, kuinka moni Suomessa kokee parantuneensa korontaudista oireiden ja elämänlaadun suhteen.

Tutustu muihin apurahan saaneisiin tutkimushankkeisiin täällä.

Taulukkoon on merkitty kaikki Suomen Lääketieteen Säätiön vuonna 2022 jakamat apurahat, niiden suuruus, jaettujen apurahojen summa yhteensä sekä apurahan saaneiden tutkijoiden määrä.

Vuoden 2022 apurahat apurahaluokittain

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 170 000–190 000 € 720 000 € 4
Palaavan tutkijan apuraha 50 000 € 150 000 € 3
24 kuukauden tutkimusapuraha 54 000–60 000 € 462 000 € 8
12 kuukauden tutkimusapuraha 27 000 € 108 000 € 4
6 kuukauden tutkimusapuraha 13 500–15 000€ 213 000 € 15
Kannustusapuraha 5 000 € 25 000 € 5
Eka-apuraha 2 500 € 137 500 € 55
Uudet tutkimusavaukset -apuraha 50 000–70 000 € 340 000 € 6
Post doc -apuraha 50 000–80 000 € 195 000 € 3
Yhteensä 2 375 400 € 101

 Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa lääketieteen opetuksen apurahoja sekä tunnustuspalkintoja.

Suomalainen lääkäriseura Duo­decim myönsi 200 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapura­hoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijauraansa aloitteleville lääkäreille. Duodecimin apurahan sai 40 nuorta tutkijaa.

 

  Hakemusten määrä Myönnetyt apurahat
Sairausryhmä* kpl % kpl %
Syöpäsairaudet 95 16 19 19
Neurologiset sairaudet 75 13 9 9
Lastentaudit 68 12 12 12
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 58 10 6 6
Muut sisätaudit 51 9 15 15
Tartuntataudit 39 7 11 11
Sydän- ja verisuonisairaudet 35 6 5 5
Naistentaudit ja synnytys 34 6 7 7
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 33 6 3 3
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 23 4 4 4
Hammaslääketiede 11 2 2 2
Muut 68 12 8 8
Yhteensä hakemuksia 590   101  

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen