Uutiset | 01/08/2016

Apurahojen vaikuttavuustutkimus

Lääketieteen Säätiö selvittää apurahojensa vaikuttavuutta syksyllä 2016. Säätiö on vuodesta 2001 myöntänyt kolmivuotisia hankeapurahoja (nyk. Tutkimusryhmän perustajan apuraha). Apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Hankeapurahoja on myönnetty kaikkiaan 111.

Vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on selvittää, miten Lääketieteen Säätiön apurahat ovat vaikuttaneet tutkimukseen, millaisia tuloksia on syntynyt kliiniseen lääketieteeseen ja millä tavoin apuraha on vaikuttanut saajien työuraan. Säätiö toteuttaa elokuussa 2016 kyselyn kaikille säätiön hankeapurahan 2001-2012 saaneille.

Tutkimuksen aineistona käytetään kyselytutkimusta, alkuperäisiä hakemuksia sekä apurahansaajien bibliometrisiä tietoja. Tutkimuksen tekee Suomen Lääketieteen Säätiön toimeksiantona hallintotieteen maisteriopiskelija Sirpa Nykänen Lapin yliopistosta. Lisäksi Terveystiedon kirjasto toteuttaa bibliometrisen analyysin apurahansaajiat Web of Science palvelun avulla.

Kaikki aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja vastausten tulokset julkaistaan yhteenvetomuodossa. Tutkimus raportoidaan erillisenä Suomen Lääketieteen Säätiön selvityksenä sekä pro gradu –tutkielmana.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Jouni Lounasmaa asiamies(at)laaketieteensaatiu.fi

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen