Uutiset | 17/01/2024

Mistä olkapään kipu johtuu?

Olkakivut ovat merkittävin tuki- ja liikuntaelinperäisen työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa. Olkakipua hoidetaan tyypillisesti tulehduskipulääkkeillä ja fysioterapialla, mutta joidenkin potilaiden kohdalla päädytään leikkaushoitoon.

LT Thomas Ibounigin mukaan haasteena on, ettei tarkasti tiedetä, milloin leikkaus on tarpeen.

”Usein ortopediassa kipupotilaasta otetaan magneetti- tai röntgenkuva, jossa todetaan jotain poikkeavaa. Tämän jälkeen ajatellaan, että poikkeava löydös on syypää kipuihin ja tilanne pyritään korjaamaan leikkaamalla”, Ibounig toteaa.

Yhteys kuvantamislöydösten ja oireiden välillä ei välttämättä ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi polven ja lannerangan kuvantamistutkimuksissa näkyy poikkeavia löydöksiä lähes yhtä isolla osalla oireettomia ihmisiä kuin niillä, joilla on kipuja.
Ibounigin mukaan olkakivun ja kuvantamistulosten yhteyttä on tutkittu vähemmän kuin polvi- ja selkäkipuja, joten lisää tietoa tästä yleisestä vaivasta tarvitaan.

”Hyödynnämme tutkimuksessamme lähtöaineistona Terveys 2000- ja 2011 -väestötutkimuksia, joihin osallistuneiden joukosta kutsumme satunnaisotannalla 600 ihmistä tutkimuskäynnille ja teemme laajan terveyskyselyn. Lisäksi molemmat olkapäät tutkitaan kliinisesti ja röntgen- ja magneettikuvantamisella”, Ibounig kertoo.

Ibounig toivoo, että pitkäaikaisen seuranta-aineiston pohjalta voidaan nähdä, mitkä ovat riskitekijöitä olkapääkivuille, mistä poikkeavat kuvantamislöydökset johtuvat ja miten olkapääoireet kehittyvät ajan myötä.

Suomen Lääketieteen Säätiön Kannustusapuraha

LT Thomas Ibounig sai vuoden 2023 apurahahaussa tutkimukselleen Suomen Lääketieteen Säätiön Kannustusapurahan. Yhteensä Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi 155 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai 31 nuorta tutkijaa.

LT Thomas Ibounig

”Apuraha on hieno asia, sillä kliininen työ on kiireistä. Tutkimukseen pitää yrittää järjestää aikaa, jotta se etenisi. Ilman rahoitusta usein sijaiskärsijänä on perhe-elämä ja pienet lapset. Apuraha antaa mahdollisuuden keskittyä ja tehdä asioita laadukkaasti työajalla.”

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen