Uutiset | 17/03/2023

Näin säätiöt tukevat sinua lääkäritutkijan urallasi

Lääkäritutkijan arki ei aina ole kadehdittavan seesteistä. Kliinisen työn ja tutkimuksen yhdistäminen voi toisinaan olla haastavaa, rahoitusnäkymät epävarmat ja elämäntilanteen muuttuessa myös tutkijanuran tulisi joustaa mukana, kirjoittaa Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa Tutkijaportti-blogissa.

Haasteistaan huolimatta tutkijanura vie usein mukanaan. Kyselyissämme lähes kaikki tutkimusta tekevistä lääkäreistä on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tutkijan työ kehittää osaamista lääkärin työssä. Kotimaisen terveydenhuollon ja lääketieteen näkökulmasta puolestaan on välttämätöntä, että suomalainen lääkärikunta tekee kliinistä tutkimusta ja on mukana kehittämässä hoitoja. Vain siten meille karttuu riittävästi tietotaitoa ja kyky ottaa käyttöön uusia menetelmiä.

Tutkijan uraa harkitsevan on hyvä tietää, että yksin ei tarvitse uralla eteen tulevia haasteita ratkoa. Suomessa lääkäritutkijan tukena on monta tahoa tasoittamassa esteitä ja auttamassa niiden yli. Yksi merkittävä tukijaryhmä on kotimaiset lääketieteen alalla toimivat säätiöt.

Apurahoja ja puolesta puhumista

Yksi lääketieteen alalla toimivista kotimaisista säätiöistä on Lääkäriseura Duodecimin vuonna 1960 perustama Suomen Lääketieteen Säätiö. Säätiö on reilussa 60 vuodessa kasvanut yhdeksi merkittävimmistä kotimaisista koko lääketieteen kirjoa tukevista säätiöistä. Tärkein ja vaikuttavin työkalumme ovat apurahat, joita jaamme vuosittain yli sadalle tutkijalle kaikilla lääketieteen aloilla.

Apurahamme kattavat tutkijan koko urapolun aloittelevasta väitöskirjantekijästä tutkimusryhmän vetäjään. Tuemme etenkin nuoria itsenäisen tutkijauransa alussa olevia tutkijoita ja lääketieteen ja hammaslääketieteen jatko-opiskelijoita. Jakamillamme apurahoilla edistetään nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia keskittyä tutkimustyöhönsä jatko-opiskelijoina, tohtoritutkijoiden tutkimusvierailuja kansainvälisissä huippuyliopistoissa, ja uusien tutkimusryhmien perustamista.

Väitöskirjaa tekeville ja tutkijauransa alussa oleville sopivat erityisesti:

  • Eka-apurahat väitöskirjaansa aloittaville
  • Kannustusapurahat väitöskirjantekijöille
  • Työskentelyapurahat väitöskirjan tekijöille ja tohtoritutkijoille 6, 12 tai 24 kuukauden päätoimiseen tutkimustyöhön

Apurahahakemus käy läpi puolueettoman ja tieteellisen käsittelyn  

Haluamme taata jokaiselle hakemukselle mahdollisimman tasa-arvoisen käsittelyn. Säätiön apurahapäätökset valmistellaan kolmessa puolueettomassa asiantuntijaelimessä, joiden esitysten perusteella säätiön hallitus päättää apurahoista. Säätiö on alusta lähtien panostanut siihen, että apurahat arvioidaan huolellisesti ja tieteellisten kriteerien mukaan. Hakemukset järjestetään paremmuusjärjestykseen tieteellisen arvioinnin perusteella, jossa jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää vähintään kolme arvioijaa.

Vaikka apurahoja ei voi voida myöntää kaikille hakijoille, pyrimme siihen, että etenkin mahdollisimman moni nuori tutkija saisi apurahan ja sitä myötä kimmokkeen tutkijan uralle. Eka- ja kannustusapurahojen kohdalle tavoitteemme on myöntää apuraha noin 25 prosentille hakijoista ja tähän olemme viime vuosina yltäneet.

Yhteistyö apurahansaajien kanssa  

Lääkäritutkijan arki ei aina ole helppoa. Siksi haluamme toimia apurahatutkijoiden kanssa yhteistyössä ja myönnämme joustoja apurahan käyttöön tutkijan työ- tai elämäntilanteen muuttuessa. Pyrimme myös vaikuttamaan laajemmin apurahan saajien työskentelyolosuhteisiin käymällä vuoropuhelua yliopistojen kanssa.

Kehitämme jatkuvasti apurahatarjontaamme saamamme palautteen perusteella. Vuodesta 2021 lähtien on myönnetty erillistä rahoitusta itsenäisen tutkijauransa alussa oleville lääkäreille uusiin tutkimusavauksiin. Vuodesta 2021 eteenpäin tutkimusapurahan on voinut nostaa myös palkkana. Vuonna 2022 tutkimusapurahojen rahoituskausia pidennettiin ja apurahojen hakukelpoisuutta laajennettiin siten, että myös hammaslääketieteen lisensiaatit ja tohtorit ovat hakukelpoisia.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat ovat haettavissa 1.-31.5.2023.

Jouni Lounasmaa
Kirjoittaja on Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies

Kirjoitus on alunperin julkaistu Tutkijaportti-blogissa.

 

Suomen Lääketieteen Säätiö tutkimuksen rahoittajana

Pidämme tärkeänä, että Suomessa tehdään korkeatasoista kliinistä tutkimusta. Tutkimuksissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia hoito- ja diagnoosimenetelmiä sekä parannetaan terveydenhuollon toimintatapoja. Potilailla tehtävät uusien hoitomuotojen ja diagnostiikan tutkimukset ovat koko lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksen kulmakivi.

Myönnämme vuosittain apurahoja noin 2,5 miljoonan euron edestä. Apurahoja myönnetään yli sadalle tutkijalle 5 uudelle tutkimusryhmälle yhteensä noin 45 tutkijatyövuoden edestä. Apurahahakemuksia käsittelemme vuosittain noin 700.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen