Apurahatilastot 2022

Syöpätutkimus pysyi tänäkin vuonna apurahatilaston kärjessä: syöpätutkijoille myönnettiin yhteensä 19 apurahaa eli lähes 20 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin sisätautien, tartuntatautien ja lastentautien tutkimukseen.

”Apurahahakemuksissa korostuvat sairaudet, jotka koskettavat monia ja joihin kaivataan kipeästi ratkaisuja. Lääketieteellisellä tutkimuksella edistetään jokaisen suomalaisen terveyttä”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius. 

Hakemuksissa näkyi myös pandemian vaikutus: apurahaa haettiin niin koronavirustaudin kuin papillooma- ja RS-viruksen sekä influenssan tutkimukseen.

Vuoden 2022 apurahat apurahaluokittain

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 170 000–190 000 € 720 000 € 4
Palaavan tutkijan apuraha 50 000 € 150 000 € 3
24 kuukauden tutkimusapuraha 54 000–60 000 € 462 000 € 8
12 kuukauden tutkimusapuraha 27 000 € 108 000 € 4
6 kuukauden tutkimusapuraha 13 500–15 000€ 213 000 € 15
Kannustusapuraha 5 000 € 25 000 € 5
Eka-apuraha 2 500 € 137 500 € 55
Uudet tutkimusavaukset -apuraha 50 000–70 000 € 340 000 € 6
Post doc -apuraha 50 000–80 000 € 195 000 € 3
Yhteensä 2 375 400 € 101

 Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa lääketieteen opetuksen apurahoja sekä tunnustuspalkintoja.

Suomalainen lääkäriseura Duo­decim myönsi 200 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapura­hoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijauraansa aloitteleville lääkäreille. Duodecimin apurahan sai 40 nuorta tutkijaa.

Vuoden 2022 apurahahakemukset ja myönnetyt apurahat luokiteltuna

  Hakemusten määrä Myönnetyt apurahat
Sairausryhmä* kpl % kpl %
Syöpäsairaudet 95 16 19 19
Neurologiset sairaudet 75 13 9 9
Lastentaudit 68 12 12 12
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 58 10 6 6
Muut sisätaudit 51 9 15 15
Tartuntataudit 39 7 11 11
Sydän- ja verisuonisairaudet 35 6 5 5
Naistentaudit ja synnytys 34 6 7 7
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 33 6 3 3
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 23 4 4 4
Hammaslääketiede 11 2 2 2
Muut 68 12 8 8
Yhteensä hakemuksia 590   101  

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen