Uutiset | 24/01/2024

Pohjolan lääketieteen palkinto professori Mats Brommelsille

Pohjolan lääketieteen palkinto on päätetty jakaa professori Mats Brommelsille hänen tekemästään mittavasta työstä kotimaisen lääketieteen ja terveyspalvelujärjestelmien kehittämisen eteen. Suomen Lääketieteen Säätiön jakama 20 000 euron suuruinen palkinto myönnetään suomalaiselle lääkärille huomattavasta elämäntyöstä lääketieteen alalla. Palkinto pohjautuu Pohjola-yhtiöiden Suomen Lääketieteen Säätiölle tekemään lahjoitukseen.

Professori Mats Brommels (s. 1950) on pitkäaikainen ja kysytty asiantuntija monissa kotimaisissa terveydenhuollon uudistamishankkeissa. Hän on toiminut avainrooleissa kansallisissa terveysprojekteissa, kuten hoitoonpääsyn aikarajojen selvittämisessä vuosina 2002-2003 ja sote-palvelujen valinnanvapauden lisäämisen parissa vuosina 2015-2016. Palkintovaliokunnan puheenjohtaja Klaus Elenius korostaa, että Brommelsin osaaminen on ollut korkeatasoista, ja hänen merkityksensä terveydenhuollon uudistusten suunnannäyttäjänä on merkittävä.

Brommelsin vaikutus on ulottunut myös terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseen. Tällä saralla hänellä on myös laaja kansainvälinen ja kotimainen julkaisutuotanto. Hänet tunnetaan myös lääkärien johtamiskoulutuksen pioneerina, joka on edistänyt lääkärien erikoistumiseen liittyvää johtamiskoulutusta merkittävästi.

”Mats Brommels on ollut hyvin aktiivinen lääkärien johtamiskoulutuksen kehittäjänä. Hän oli keskeinen henkilö tärkeän lääkärien erikoistumiseen kuuluvan yliopistollisen johtamiskoulutuksen pystyttämisessä ja kehittämisessä”, Elenius lisää.

Brommels oli erityisen keskeisessä roolissa käynnistämässä Lääkäriliiton erikoislääkärien johtamiskoulutusohjelmaa vuonna 2009. Johtamiskouluttajana hän on jatkanut työskentelyä eläköitymisen jälkeenkin.

Pohjolan lääketieteen palkintoa on myönnetty jo vuodesta 1981 lähtien

Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt Pohjolan lääketieteen palkinnon ansioituneelle lääkäritutkijalle vuosittain jo vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon mahdollistaa Pohjola-yhtiöiden kantayhtiöiden, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Suomen Lääketieteen Säätiölle tekemä lahjoitus vuonna 1980.

”Mats Brommelsin rooli kotimaisen terveydenhuollon uudistuksissa ja parannuksissa on merkittävä, ja hän on hyödyntänyt monipuolista osaamistaan laaja-alaisesti yhteiskunnan hyväksi. On ilo palkita Brommels huomattavista saavutuksista alalla” sanoo Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Vesa Aho.

Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat sekä kaksi Pohjolan edustajaa.’

Palkintoluento Lääkäripäivillä 26. tammikuuta

Pohjolan lääketieteen palkinto luovutetaan professori Mats Brommelsille Helsingin Lääkäripäivien yhteydessä 26.1.2024 klo 12-12:30 (Sali Oker-Blom). Tilaisuudessa Brommels pitää palkintoluennon.

Professori Mats Brommels, lyhyt CV 

Koulutus ja työ

 • Lääketieteen lisensiaatti vuonna 1976
 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori vuonna 1981
 • Sisätautien erikoislääkäri vuonna 1984
 • Sairaalaliiton asiantuntijalääkärinä
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäri vuosina 1984-1992
 • Helsingin yliopiston terveydenhuollon hallinnon professori vuosina 1991-2010
 • Professori ja Medical Management-keskuksen johtaja Tukholman Karoliinisessa instituutissa vuosina 2010-17, LIME-laitoksen esimies 2011-17

Asiantuntijana terveydenhuollon uudistamishankkeissa

 • Kansallisen projektin (Lipposen hallitus) Rakennetyöryhmän varapuheenjohtaja vuosina 2001-2002
 • Hoidon saatavuus ja jonojen hallinta -työryhmän puheenjohtaja vuosina 2002-2003
 • Sote-uudistus (Sipilän hallitus): Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittävän selvityshenkilöryhmän puheenjohtaja 2015-2016

Luottamustoimet

 • Mats Brommelsilla on ollut lukuisia luottamustoimia, muun muassa Medicinarklubben Thoraxin sihteeri 1972, Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja 1974, Finska Läkaresällskapetin hallituksen jäsen 1979-1981, Lääkäriliiton hallinnollisen koulutuksen jaoston puheenjohtaja 1984-1990, Samfundet Folkhälsanin puheenjohtaja 1998-2019, Työterveyslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 2000-2008, Turun yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja 2017-2022. European Health Management Associationin puheenjohtaja 1991-93. Hän on saanut HY aikuispedagogiikan palkinnon 1996.
Lahjoita lääketieteen tutkimukseen