Uutiset | 20/11/2020

Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi 2,4 miljoonaa euroa – isoimpia apurahan kohteita syöpäsairauksien ja tartuntatautien tutkimus

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja myönnettiin eniten syöpäsairauksien, lastentautien ja tartuntatautien tutkimukseen. Kaikkiaan apurahoja jaettiin 183 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 432 000 euroa. 

Syöpäsairaudet on suurin yksittäinen tautiryhmä, jonka tutkimukseen Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi apurahoja vuonna 2020. Syöpätutkijat saivat yhteensä 30 apurahaa eli 17 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin lastentautien (15 %), sydän- ja verisuonitautien (13 %) ja neurologisten tautien (12 %) tutkimukseen.

Säätiö jakoi perinteisten apurahojen lisäksi 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 350 000 euroa Tulevaisuuden uhat -apurahoina uusille tutkimusavauksille, jotka tähtäävät tuleviin terveysuhkiin varautumiseen.

– Käynnissä oleva pandemia osoittaa, miten valtava merkitys tutkitulla tiedolla on. On tärkeää, että meillä Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja pystymme osallistumaan kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Globaalit haasteet voitetaan vain yhdessä, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Oskari Heikinheimo.

Heikinheimo muistuttaa, että kotimaista lääketieteellistä tutkimusta tarvitaan, jotta Suomessa säilyy kyky kehittää nopeasti tarvittavaa diagnostiikkaa, mallintamista, hoitoja, rokottamista sekä epidemian etenemistä hillitseviä keinoja.

Tukemalla lääketieteellistä tutkimusta vahvistetaan myös yleistä tieteellisen tiedon arvostusta ja luottamusta.

– Maailmalla koronapandemiaan liittyy paljon väärää tietoa ja tarkoituksellista virheellisten näkemysten levittelyä.  Jotta arvostus ja lääketieteellinen osaaminen säilyvät, on sen eteen tehtävä töitä laajalla rintamalla. Säätiöiden tärkeä tehtävä on muun muassa korkeatasoisen suomalaisen tutkimuksen rahoittaminen, Heikinheimo sanoo.

Miten immuunijärjestelmä toipuu koronasta?

150 000 euron Tulevaisuuden uhat -apurahan saanut Helsingin yliopiston immunologian dosentti, lääketieteen tohtori Eliisa Kekäläinen etsii selitystä COVID-19-infektioon liittyvään imusolujen vähenemiseen.

– Kukaan ei oikein tiedä, mistä valkosolujen vähäisyys COVID-19-potilailla johtuu. Se on haastava ilmiö, sillä T-imusolut ovat juuri niitä, joiden pitäisi nitistää virustartunnan saaneet solut, Kekäläinen kuvailee.

Immunologian alan perustutkimukseen keskittynyttä tutkimusryhmää johtava Kekäläinen selvittää, aiheuttaako koronavirus tuhkarokon tavoin potilaan soluille immunologisen muistinmenetyksen. Tällöin koronavirusinfektio voisi yksilön huomaamatta heikentää esimerkiksi aikaisemmin saatujen rokotteiden antamaa suojaa.

– Koronan osalta ei vielä tiedetä, voiko se aiheuttaa tällaista immunologista muistinmenetystä. Jos näin on, ihmiset pitäisi rokottaa toistamiseen, Kekäläinen kuvailee.

Katso kaikki myönnetyt apurahat täältä.

Lisätiedot:
Oskari Heikinheimo, Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja
puh. 040 587 1070
oskari.heikinheimo@helsinki.fi

Eliisa Kekäläinen, lääketieteen tohtori
puh. 050 427 9344
eliisa.kekalainen@helsinki.fi

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Tänä vuonna säätiö juhlii 60-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi säätiö esittelee 60 hyvää syytä tukea suomalaista tutkimusta: www.60hyvaasyyta.fi.

Taulukkoon on merkitty kaikki Suomen Lääketieteen Säätiön vuonna 2020 jakamat apurahat, niiden suuruus, jaettujen apurahojen summa yhteensä sekä apurahan saaneiden tutkijoiden määrä.

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 100 000–200 000 € 900 000 € 6
Palaavan tutkijan apuraha 40 000–50 000 € 210 000 € 5
12 kuukauden tutkimusapuraha 27 000–30 000 € 114 000 € 4
8 kuukauden tutkimusapuraha 9 000–20 000 € 197 000 € 11
4 kuukauden tutkimusapuraha 9 000–10 000€ 126 000 € 13
Kannustusapuraha 5 000 € 330 000 € 66
Eka-apuraha 2 500 € 185 000 € 74
Pohjolan ja Suomi-yhtiön palkinto lääketieteen elämäntyöstä (saaja julkistetaan myöhemmin) 20 000 € 20 000 € 1
Tulevaisuuden uhat 100 000–150 000 € 350 000 € 3
Yhteensä 2 432 000 € 183

 

 

Taulukkoon on merkitty hakemusten ja myönnettyjen apurahojen jakautuminen tutkimusalueittain.

Hakemusten määrä Myönnetyt apurahat
Sairausryhmä* kpl  % kpl %
Syöpäsairaudet 106 15 30 17
Lastentaudit 87 12 27 15
Sydän- ja verisuonisairaudet 71 10 23 13
Neurologiset sairaudet 70 10 21 12
Naistentaudit ja synnytys 67 9 15 8
Muut sisätaudit 51 7 16 9
Tule-sairaudet ja vammat 51 7 8 4
Terveyden edistäminen, th:ntoimintatavat 46 6 4 2
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 38 5 5 3
Tartuntataudit 38 5 6 3
Muut 105 14 25 14
Yhteensä 730 180  

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten perustutkimus, lastentaudit ja terveyden edistäminen / terveydenhuollon toimintatavat.

** HUOM! Vuonna 2020 siirryttiin luokittelussa siihen, että aivoverenkiertohäiriöihin, aivohalvauksiin ja aivoverenvuotoihin liittyvät tutkimushankkeet siirrettiin sydän ja verisuonisairauksista neurologisiin sairauksiin.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen