Uutiset | 13/06/2023

Suomen Lääketieteen Säätiö sai ennätysmäärän apurahahakemuksia

Suomen Lääketieteen Säätiö sai vuoden 2023 apurahahaussa yhteensä 898 hakemusta, mikä on uusi ennätysmäärä. Hakemusten määrä kasvoi peräti 52 prosentilla vuodesta 2022, jolloin hakemuksia tuli poikkeuksellisen vähän.

Syöpäsairaudet, neurologiset sairaudet ja lastentaudit olivat jälleen suosituimmat hakualat. Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä hakemuksia tuli suhteessa enemmän kuin edellisenä vuonna, samoin naistentauteihin ja synnytykseen liittyviä hakemuksia.

”Ennätysmäärä hakemuksia on rohkaiseva merkki siitä, että lääketieteellisen tutkimuksen tekeminen koetaan tärkeäksi. Laadukas tutkimus palvelee meitä kaikkia suomalaisia, sillä se on edellytys, jotta saamme tulevaisuudessakin käyttöön uusia hoitoja”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius.

Erityisen tärkeänä Elenius pitää, että tutkimustyön kiinnostavuus säilyy korkeana nuorten lääkärien parissa.

”Tutkijan urapolulla ja etenkin sen alkuvaiheessa on edelleen liian monia esteitä, jotka vaikeuttavat ja jopa estävät laadukkaan tutkimuksen tekemisen. Vuosittain myöntämämme apurahat ovat yksi työkalu, jolla pyrimme silottamaan tutkimusrahoitukseen liittyviä esteitä”, sanoo Elenius.

Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus kasvussa

Apurahahakemusten määrissä suurinta kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa. Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiö vastaanotti yhteensä 87 hakemusta, jotka käsittelivät sydän- ja verisuonitautien tutkimusta (vuonna 2020 35 kpl).

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten kansantauteja, jotka aiheuttavat edelleen lähes puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt.

”Sydän- ja verisuonitautien tutkimuksella on niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla merkittävä vaikutus. Tukemalla kansantauteihin liittyviä tutkimuksia olemme todella vaikuttamassa suomalaisten terveyteen”, sanoo Elenius.

Vuoden 2023 apurahahakemukset luokiteltuna

2023 kpl 2023 % 2022 kpl 2022 %
Syöpäsairaudet 147 16 95 16
Muut 111 12 68 12
Neurologiset sairaudet 100 11 75 13
Lastentaudit 93 10 68 12
Sydän- ja verisuonisairaudet 87 10 35 6
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 73 8 58 10
Naistentaudit ja synnytys 68 8 34 6
Muut sisätaudit 62 7 51 9
Tartuntataudit 48 5 39 7
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 48 5 33 6
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 35 4 23 4
Hammaslääketiede 26 3 11 2
Yhteensä hakemuksia 898 590

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

Apurahoja myönnetään vuosittain yli sadalle tutkijalle

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kannustusapurahojen ja Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimus-, kannustus ja eka-apurahojen sekä palaavan tutkijan, tutkimusryhmän perustajan ja uusien tutkimusavausten apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa 1.-31.5. Apurahapäätöksistä lähetetään tieto hakijoille lokakuussa. Apurahan saajat julkaistaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Vuosittain apurahoja myönnetään keskimäärin yli sadalle tutkijalle yhteensä yli kahden miljoonan euron edestä.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen