Uutiset | 23/06/2021

Syövät ja neurologiset sairaudet kiinnostavat tutkijoita – Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja haettiin lähes ennätysmäärä

Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2021 apurahahakuun saapui 778 hakemusta. Eniten apurahoja haettiin syöpäsairauksien, neurologisten sairauksien, sisätautien sekä lastentautien tutkimukseen.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahahaku keräsi tänä vuonna 778 hakemusta. Hakijoita oli lähes 50 enemmän kuin viime vuonna, ja hakemusten kokonaismäärä on Säätiön historian toiseksi korkein.

– Keskustelu kotimaisen lääketieteellisen tutkimuksen merkityksestä on korostunut viimeisen puolentoista vuoden aikana niin julkisuudessa kuin alan sisälläkin. On hienoa, että sama trendi näkyy myös vastaanottamiemme apurahahakemusten määrässä ja tutkijoiden innossa tehdä tutkimusta meidän kaikkien terveyden edistämiseksi, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, professori Klaus Elenius.

Vuoden 2021 teema-apurahat ohjataan uusiin tutkimusavauksiin. Eleniuksen mukaan laajan kattoteeman kautta Säätiö pystyy tukemaan niin tulevaisuuden terveysuhkiin kuin niitä ratkaiseviin teknologioihin ja diagnostiikkaan liittyviä tutkijalähtöisiä hankkeita.

Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa apurahoja tänäkin vuonna yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa. Apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2021.

Syöpätutkimuksen hakemusmäärät tasaisessa kasvussa

Syöpäsairaudet ovat jo pitkään olleet Suomen Lääketieteen Säätiön apurahahaussa yleisin tutkimusala – tänä vuonna 15 prosentin osuudella.

– Syöpäsairauksien suuri osuus ei ole yllätys. Syövät ovat erittäin laaja tutkimusala ja yhteiskunnallisena aiheena paljon esillä, sillä joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Tukemalla syöpään ja muihin kansantauteihin liittyviä tutkimuksia olemme todella vaikuttamassa suomalaisten terveyteen, sanoo Elenius.

Toiseksi yleisimmäksi tutkimusalaksi apurahahaussa nousivat neurologiset sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, aivohalvaukset ja aivoverenvuodot, joihin liittyvien hakemusten määrä kasvoi noin viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Eniten vuoteen 2020 verrattuna yleistyivät sisätauteihin liittyvät tutkimushankkeet – hakemuksia tuli 56 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Apurahoja haettiin erityisesti diabetekseen, lihavuuteen ja keliakiaan liittyviin tutkimuksiin. Lastentautien, sydän- ja verisuonisairauksien sekä mielenterveyden ja psykiatristen sairauksien tutkimuksiin rahoitusta haettiin suhteessa vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 apurahahakemukset luokiteltuna

Hakemusten määrä
Sairausryhmä* 2021 kpl 2021 %
Syöpäsairaudet 119 15
Neurologiset sairaudet 88 11
Muut sisätaudit 85 11
Lastentaudit 84 11
Naistentaudit ja synnytys 65 8
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 60 8
Sydän- ja verisuonisairaudet 61 8
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 44 6
Tartuntataudit 37 5
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 28 4
Muut 107 14
Yhteensä hakemuksia 778  

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat.

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen