Uutiset | 13/09/2023

Testamentti tutkimukselle on lahja koko Suomen kansalle

Testamentti Suomen Lääketieteen Säätiölle on testamentti koko Suomen kansalle, sillä suomalaista lääketieteellistä tutkimusta tehdään meistä jokaisen hyväksi. Testamenttilahjoituksella voit varmistua siitä, että haluamasi osa omaisuudesta käytetään yhteiseen hyvään.

Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita, joten ne voidaan käyttää lyhentämättöminä lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Olemme kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta. Ilman laadukasta tutkimusta ei ole laadukasta terveydenhoitoa.

Testamentin tulee täyttää seuraavat muotoseikat:

 • Testamentin tulee olla kirjallinen. Sen voi kirjoittaa käsin tai koneella.
 • Testamentista täytyy ilmetä, milloin se on laadittu.
 • Testamentin tekijän täytyy olla täyttänyt 18 vuotta.
 • Testamentin tekijän täytyy ymmärtää testamentin merkitys ja olla kykenevä itsenäiseen tahdonmuodostukseen.
 • Testamentti täytyy olla vahvistettu tekijän allekirjoituksella.
 • Testamentin sisällön tulee olla mahdollisimman selkeä. Näin voidaan varmistua siitä, että omaisuus jaetaan aikanaan testamentin tekijän tahdon mukaisesti.
 • Testamentin todistajina tulee olla kaksi 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. He eivät voi olla testamentissa mainittuja edunsaajia, testamentista muuten hyötyviä eivätkä testamentin tekijän lähisuku- laisia. Heidän tulee vahvistaa testamentti omalla allekirjoituksellaan.

Testamentin voi tehdä yksin tai yhdessä puolison kanssa. Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamentin koska tahansa.

Toimi näin

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, mutta ollakseen pätevä testamentin tulee täyttää tietyt muotomää- räykset. Voit kirjoittaa testamentin itse tai yhdessä lakimiehen kanssa. Sopimuslakimiehemme auttaa testamentin laatimisessa maksutta.

 1. Laadi testamentti yksin tai puolisosi kanssa. Katso edeltäviltä sivuilta testamentin edellyttämät muotoseikat.
 2. Kohdenna testamentissasi valitsemasi osuus omaisuudestasi Suomen Lääketieteen Säätiölle.
 3. Halutessasi voit määrätä testamenttisi kohdennettavan tietyn lääketieteen alan tutkimukseen.
 4. Muista laatia testamentin sisältö mahdollisimman yksiselitteiseen muotoon.
 5. Säilytä testamenttiasi huolellisesti. Voit myös toimittaa testamenttisi tai kopion siitä Suomen Lääketieteen Säätiön säilytykseen.

Haluatko tehdä testamenttilahjoituksen?

Ota meihin yhteyttä. Lakimiehemme auttaa sinua testamentin laadinnassa luottamuksellisesti ja maksutta. Asiamiehemme Jouni Lounasmaa kertoo mielellään lisätietoja testamenttilahjoituksesta ja toiminnastamme. Tavoitat hänet p. 050 371 9590 tai sähköpostitse osoitteesta asiamies@laaketieteensaatio.fi

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen