Uutiset | 01/02/2022

Hippokrateen tekstien vaikutus näkyy lääketieteessä edelleen

Lääketieteen isänä tunnetun Hippokrateen kirjoitukset ovat varhaisinta länsimaista lääketiedettä. Nyt Hippokrateen valitut teokset on koottu ensi kertaa suomenkieliseksi kirjaksi dosentti Marke Ahosen kääntämänä. Suomen Lääketieteen Säätiö tuki Kustannus Oy Duodecimin julkaiseman teoksen käännöstyötä.

Hippokrates (n. 460–370 eaa.) tunnetaan lääketieteen isänä ja oman aikansa merkittävänä lääkärinä sekä lääketieteen opettajana. Todellisuudessa hänen nimissään julkaistut tekstit ovat usean eri kirjoittajan kirjoittamia ja peräisin usealta eri vuosisadalta.

Hippokrates – Valitut teokset -kirjaan on koottu keskeisimmät ja tunnetuimmat Hippokrateen nimissä kulkevat kirjoitukset ensimmäistä kertaa suomen kielellä.

– Hippokrateen kirjoitukset edustavat varhaisinta länsimaista lääketiedettä. Ne nauttivat suurta arvostusta liki 2 000 vuoden ajan, ja monia niistä käytettiin pitkään lääketieteen oppikirjoina. Niiden vaikutus näkyy edelleen lääketieteen sanastossa: esimerkiksi anatomiaan liittyvät termit ovat tuttuja kaikille nykylääkäreille, kertoo klassillisen filologian dosentti Marke Ahonen, joka on suomentanut kirjoitukset kreikankielisestä alkutekstistä ja kirjoittanut johdannon sekä tekstien johdanto-osat ja selitykset.

Hanke teoksen julkaisemiseksi alkoi jo vuosikymmen sitten. Tekstien kääntäminen vaati ainutlaatuista osaamista niin muinaiskreikan kielestä kuin antiikin lääketieteen ja filosofian historiastakin. Työ kuitenkin kannatti.

– Tekstit muodostavat vaikuttavan ja tunteita herättävän kokonaisuuden. Ne vievät elämän perusasioiden äärelle ja kuvaavat ihmisen perustavaa halua ymmärtää ihmiskehoa ja välttää kärsimystä, Ahonen tiivistää.

Yhtymäkohtia nykyaikaan

Hippokraattinen lääketiede kehittyi samoihin aikoihin filosofian kanssa, ja näiden kahden tiedonalan välillä on nähtävissä yhteisiä piirteitä: kumpikin etsii järkiperäisiä vastauksia siihen, mitä aineellinen todellisuus on ja mikä selittää siinä tapahtuvia muutoksia.

– Hippokraattinen lääketiede luottaa ihmisjärkeen ja kokemukseen etsiessään sairauksien syitä ja hoitokeinoja. Se torjuu yliluonnolliset selitykset sairauksista jumalten langettamina rangaistuksina, kuten monet antiikin aikana uskoivat, Ahonen sanoo.

Hippokrateen tekstit korostavat ympäristön, elintapojen sekä yksilön ominaisuuksien ja perimän vaikutuksia terveyteen. Hippokraattiset kirjoittajat olivat kiinnostuneita myös sielusta ja mielestä. Teksteissä kuvataankin oireita, jotka nykyään luokiteltaisiin psykiatrian alaan kuuluviksi.

Vaikka moni asia ja näkemys on 2 000 vuodessa muuttunut, on hippokraattisessa lääketieteessä myös yhtymäkohtia nykyaikaan.

– Lääkärin rooli ja siihen liittyvät odotukset sekä potilaan ja lääkärin suhde ovat pysyneet huomattavan samanlaisina, Ahonen kertoo.

Kustannus Oy Duodecim julkaisi Hippokrates – Valitut teokset -kirjan Duodecim-seuran 140-vuotisjuhlan kunniaksi. Hanketta tukivat Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim-seura.

Tutustu kirjaan Duodecimin verkkokaupassa.
Kuuntele Marke Ahosen haastattelu Yle Areenasta.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen