Uutiset | 04/05/2015

Danone tukee suomalaista ruoansulatustutkimusta

Danone Suomi tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta. Huhtikuun lopusta kesäkuun loppuun kestävällä kampanjalla kerätään rahaa suomalaisen ruoansulatustutkimuksen edistämiseen.

Kampanja näkyy Activia brändin pakkauksissa ja jokaisesta aikavälillä 27.4.-30.6.2015 ostetusta kampanjapakkauksesta lahjoitetaan kymmenen senttiä suomalaista lääketieteen tutkimusta tukevalle Suomen Lääketieteen Säätiölle.

Danonen tavoitteena on lisätä tietämystä suoliston hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttavista asioista. ”ACTIVIA on ollut yksi isoimmista brändeistä, joka on huolehtinut suomalaisten vatsoistasisältämänsä bifidobakteerin avulla jo yli kymmenen vuoden ajan. Danonella on pitkä historia terveyttä edistävien bakteerien sekä näiden vaikutusten ja suoliston yhteyksien tutkimisessa ja Activian sisältämää bifidobakteeria onkin tutkittu jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Haluamme nyt ottaa uuden askeleen suomalaisten terveyden edistämisessä ja tukea suomalaista suoliston hyvinvoinnin tutkimusta. Suomessa kärsitään paljon vatsaongelmista, siksi Danone haluaa olla mukana auttamassa suomalaisia vatsoja voimaan hyvin edistämällä tutkimusta ja lisäämällä tietoisuutta suoliston terveyteen vaikuttavista asioista.”, sanoo Danonen Health Affairs Manager Kirsi Englund.

Danone toimii yhteistyössä Suomen Lääketieteen Säätiön kanssa. Kampanja-aikana myytyjen Activia kampanjapakkausten perusteella määräytyvä lahjoitussumma luovutetaan Suomen Lääketieteen Säätiölle, joka jakaa apurahan hakemusten perusteella yhdelle tai useammalle suomalaiselle tutkijalle.

Suomen Lääketieteen Säätiö on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuonna 1960 perustama suomalaista lääketieteellistä tutkimustyötä tukeva säätiö. Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille. Säätiö on viimeisen kymmenen vuoden aikanajakanut apurahoja yli 20 miljoonaa euroa. Tänä vuonna jaettavien apurahojenmäärä on n. kaksi miljoonaa euroa. Säätiö rahoittaa vuosittain noin 150 lääketieteen tutkijaa.

Danonen lahjoituksella tuetaan gastroenterologistatutkimusta – ruoansulatuskanavaa, sen terveyttä, hyvinvointia tai sairauksiakoskevaa tutkimusta. Erityisesti kohteena on suolistobakteerien merkitystä suoliston hyvinvoinnille selvittävä tutkimus ja ruoansulatuskanavan (suoliston) terveyden edistämistä käsittelevätutkimus sekä uudet tutkimuskohteet suoliston terveyden edistämiseksi.

”Säätiö tukee lääketieteen tutkimusta kaikille aloille, ja mielestämme Danonen kiinnostus tukea ruoansulatuskanavaa, sen terveyttä, hyvinvointia tai sairauksia koskevaa tutkimusta on erinomainen esimerkki arkipäivän terveyden edistämiseen tähtäävästä tutkimuksesta”, sanoo Säätiön hallituksen puheenjohtaja prof. Tapio Visakorpi.

Danone Finland Oy lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta aikavälillä 27.4-30.6.2015 myydystä Activia-jogurtti kampanjapakkauksesta. Lahjoituksen suuruus riippuu toteutuneesta myynnistä.

Suomen Lääketieteen Säätiö valitsee apurahojensaajat normaalin tieteellisen ja riippumattoman asiantuntija menettelynsämukaisesti. Danone ei osallistu tutkijoiden valintaan. Säätiön apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa toukokuussa 2015.

Lisätietoja

FridaKeane, Health and Corporate Affairs Director, Danone, +46 709816999, frida.keane (at)danone.com

Jouni Lounasmaa, Asiamies, Suomen LääketieteenSäätiö, +358 50 371 9590, asiamies (at)laaketieteensaatio.fi

Tietoa Danonesta

Danonen perusti vuonna 1919 lasten hyvinvoinnista kiinnostunut Isaac Carasso, jonka valmistamia jogurtteja myytiin aluksi barcelonalaisissa apteekeissa. Nykyisin Danone on maailman johtava meijerituotteiden, pullotettujen vesien ja lastenruokien valmistaja. Yhtiön missio on luoda terveyttä ruoan kautta mahdollisimman monelle. Danonen tutkimus- ja kehityskeskus selvittää yhteistyössä johtavien ravitsemusasiantuntijoiden kanssa eri raaka-aineiden, ravintoaineiden jaruokatottumusten vaikutuksia terveydelle. Tätä tietotaitoa hyödynnetään Danonen tuotekehityksessä. Danone Finland Oy on toiminut vuodesta 1995 alkaen. Yhtiönedustamia tuotemerkkejä Suomessa ovat Activia, Actimel, Danonino, Danup, Danio, Vitalinea ja Proviva.

Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuonna 1960 perustama suomalaista lääketieteellistä tutkimustyötä tukeva säätiö. Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille.

Säätiö on viimeisen kymmenen vuoden aikana jakanut apurahoja yli 20 miljoonaa euroa. Tänä vuonna jaettavien apurahojen määrä on n. kaksi miljoonaa euroa. Säätiö rahoittaa vuosittain noin 150 lääketieteen tutkijaa.

Mitä nyt?

Danone Finland Oy lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta aikavälillä 27.4-30.6.2015 myydystä Activia-jogurtti kampanjapakkauksesta Suomen Lääketieteen Säätiölle.

Miksi Danone lahjoittaa?

Danonella on pitkä historia suolistobakteerien ja näiden vaikutuksen tutkimisessa ja Activian sisältämää bifidobakteeria on tutkittu jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Danone haluaa nyt ottaa uuden askeleen suomalaisten terveyden edistämisessä ja tukea suomalaista suoliston hyvinvoinnin tutkimusta.

Miksi Danone valitsi Suomen Lääketieteen Säätiön?

Suomen Lääketieteen Säätiö on tunnettu ja arvostettu suomalaista lääketieteellistä tutkimusta tukeva säätiö. Danone haluaa toimia läpinäkyvästi ja avoimesti ja siksi lahjoitamme luotettavalle säätiölle, jonka kautta lahjoitus menee suoraan apurahoina lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Mihin lahjoitus käytetään?

Lahjoituksella tuetaan gastroenterologista tutkimusta – ruoansulatuskanavaa, sen terveyttä, hyvinvointia tai sairauksia koskevaa tutkimusta. Erityisesti kohteena on suolistobakteerien merkitystä suoliston hyvinvoinnille tai sairauksissa koskeva tutkimus ja ruoansulatuskanavan (suoliston) terveyden edistämistä käsittelevä tutkimus sekä uudet tutkimuskohteet suoliston terveyden edistämiseksi.

Miksi Lääketieteen Säätiö on mainittu Danonen kampanjassa?

Säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta kaikilla aloilla. Danone on ollut yhteydessä mahdollisuudesta tukea ruoansulatuskanavaa koskevaa tutkimusta kauttamme. Säätiö näkee tällaisen yritysyhteistyön hyödyttävän lääketieteellisen tutkimuksen rahoitusta.

Yhteisöjen ja yksityisten tekemät lahjoitukset ovat merkittävin säätiön varojen lähde. Säätiöllä on myös yritysten lahjoituksella perustettuja nimikkorahastoja mm. Lääketehdas Orionin tieteellinen tutkimusrahasto, Planmeca-Planmed rahasto, Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden rahasto ja Winthrop-lääkeyhtymän tutkimusrahasto.

Mikä yhteys jogurtilla on lääketieteen tutkimukseen?

Säätiö tukee lääketieteen tutkimusta kaikille aloille, ja mielestämme Danonen kiinnostus tukea ruoansulatuskanavaa, sen terveyttä, hyvinvointia tai sairauksia koskevaa tutkimusta on erinomainen esimerkki arkipäivän terveyden edistämiseen tähtäävästä tutkimuksesta.

Terveyden edistäminen ruoan kautta kuuluu Danone-yrityksen tavoitteisiin. Danonen terveyden edistämiseen tähtäävä toiminta alkoi jo 1919 Barcelonassa. Ensimmäiset Danonen jogurtit valmistettiin tuolloin Pasteur Instituutista saadusta hapatetusta maidosta ja jogurtteja myytiin apteekeissa.

Danone panostaa jatkuvasti laajaan tuotekehitykseen ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämiseen. Danone tekee yhteistyötä lukuisten riippumattomien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa eri puolilla maailmaa, lisäksi Danonen omassa tutkimuskeskuksessa Ranskassa työskentelee yli 600 henkilöä. Danonen tutkimuskeskuksen tekemiä tutkimuksista julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain noin kolmekymmentä. Parhaillaan käynnissä oli yli 200 kansainvälistä tutkimusyhteistyöhanketta eri puolilla maailmaa. Nyt Danone haluaa tukea terveyden edistämiseen tähtäävää tutkimusta myös Suomessa paikallisesti.

Kuinka suuri lahjoitus on?

Danone Finland Oy lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta aikavälillä 27.4-30.6.2015 myydystä Activia-jogurtti kampanjapakkauksesta. Lahjoituksen suuruus riippuu toteutuneesta myynnistä.

Kuinka lahjoituksen kautta tuettavat tutkijat valitaan?

Säätiö valitsee apurahojen saajat normaalin tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijamenettelynsä mukaisesti. Danone ei osallistu tutkijoiden valintaan. Säätiön apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa toukokuussa 2015.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen