Uutiset | 05/05/2015

Quo vadis medicina?

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Lääketieteen Säätiö käynnistävät kampanjan lääketieteen kliinisen tutkimuksen puolesta.

Mistä on kyse?

Lääketieteen kliinisen tutkimuksen julkinen tutkimusrahoitus vähenee jatkuvasti.

Tämän päivän laadukas tutkimus on huomispäivän hyvää hoitoa: Uudet, tehokkaiksi ja turvallisiksi osoittautuvat diagnoosimenetelmät ja hoitomuodot – lääkkeet, leikkaustekniikka, teknologia – otetaan nopeammin käyttöön, kun niitä koskevaa tutkimusta tehdään suomalaisen sairaanhoitojärjestelmän sisällä.

Suomalainen kliininen tutkimus on kansainvälisesti arvioituna ollut vuosikymmeniä hyvin korkeatasoista, mikä on taannut ajanmukaisen ja laadukkaan hoidon maassamme. Suomella on pitkät perinteet mm. syöpähoidon tutkimuksessa, minkä johdosta olemme syöpähoidon tuloksellisuudessa maailman kärkimaita.

Lääkäritutkijoita tarvitaan

Lääkäreiden houkutteleminen tutkijan uralle on elinehto elinvoimaiselle tutkimukselle. Onko meillä tulevaisuudessa riittävästi kliinistä tutkimusta tekeviä tutkijalääkäreitä?

Kiinnostus tutkijalääkärin uraa kohtaan on vähentynyt vuosi vuodelta. Kliinisen työn paineet, vähenevä julkinen rahoitus, tutkijan uran epävarmuus ja EU:n lisäämä tutkimukseen liittyvä byrokratia vähentävät nuorten lääkäreiden kiinnostusta tutkijanuralle. Lääketieteen kliininen tutkimus vie aikaa ja vaatii tutkijalta syvällistä paneutumista.

Osoita tukesi ja ota kantaa

Osoita tukesi lääketieteen tutkimukselle lahjoittamalla ja ota kantaa Mitä sairauksia tai uusia hoitomuotoja pitäisi mielestäsi tutkia?

Lisätietoja keräyksestä

http://www.duodecim.fi/medicina/

Asiamies Jouni Lounasmaa
asiamies(at)laaketieteensaatio.fi

Puheenjohtaja Tapio Visakorpi
tapio.visakorpi(at)uta.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Pääsihteeri Matti Rautalahti
matti.rautalahti(at)duodecim.fi

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen