Uutiset | 27/02/2023

Harvinaiseen leukemiaan löytyi uusi lupaava täsmälääke

Suomalaistutkijat ovat tunnistaneet uuden mahdollisen täsmälääkkeen akuutin myelooisen leukemian hoitoon. Löytö voi tulevaisuudessa auttaa niitä potilaita, jotka sairastavat taudin tiettyä harvinaista alamuotoa. Helsingin yliopisto tiedotti aiheesta 23.2.2023.

Syövän hoidossa solunsalpaajien rinnalle on kehitetty täsmälääkkeitä, jotka vaikuttavat vain syöpäsoluihin ja säästävät terveet solut. Akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa uusi lupaava täsmälääke on ollut venetoklaksi, joka on vastikään saanut myyntiluvan Suomessa.

Venetoklaksin teho perustuu siihen, että se herkistää syöpäsoluja ohjelmoidulle solukuolemalle. Tuoreessa tutkimuksessa on nyt selvinnyt, että venetoklaksi ei vaikuta tehoavan leukemian kahteen harvinaiseen ja vaikeasti hoidettavaan alatyyppiin, erytrooiseen ja megakaryoblastiseen leukemiaan. Niissä pahanlaatuiset solut muistuttavat punasoluja tai verihiutaleita tuottavia veren kantasoluja. Tällä hetkellä näille potilaille on tarjolla vain rajallisesti hoitovaihtoehtoja.

Helsingin yliopiston, HUS Syöpäkeskuksen ja Kööpenhaminan yliopiston tutkimuksessa löytyi uusi täsmälääke, joka voi tulevaisuudessa tarjota hoitovaihtoehdon myös näitä alatyyppejä sairastaville potilaille. Tutkimus julkaistiin Blood-tiedelehdessä joulukuussa.

Lisätutkimusta tarvitaan

Tutkijat seuloivat laboratorio-olosuhteissa laajan lääkeainekokoelman joukosta sellaisia lääkkeitä, jotka voisivat tehota juuri erytrooisiin tai megakaryoblastisiin leukemiasoluihin.

Yli 500 tutkitun lääkkeen joukosta erityisesti BCL-XL-proteiinin estäjät tappoivat tehokkaasti näistä leukemiatyypeistä eristettyjä syöpäsoluja. BCL-XL-proteiinilla on samanlainen tehtävä estää soluja ajautumasta ohjelmoituun solukuolemaan kuin BCL-2-proteiinilla, jota venetoklaksi estää. Tällä hetkellä BCL-XL-estäjiä ei vielä käytetä potilaiden hoidossa, mutta niiden tehoa ja turvallisuutta tutkitaan parhaillaan kliinisissä lääketutkimuksissa.

– Venetoklaksin käyttöönotto on parantanut merkittävästi AML-potilaiden ennustetta. Tutkimuksemme kuitenkin osoittavat, että venetoklaksi ei todennäköisesti toimi optimaalisesti tutkimillamme AML:n alatyypeillä. Löydös tulisi kuitenkin varmistaa suuremmissa potilasaineistoissa, sanoo tiedotteessa tutkijalääkäri Olli Dufva.

Ennuste voi parantua

AML on aikuisten yleisin akuutti leukemia. AML voidaan jakaa alatyyppeihin mutaatioiden sekä leukemiasolujen erilaistumisasteen perusteella. Yksi täsmälääkkeiden käyttöön liittyvä haaste on tunnistaa ne potilaat, jotka hyötyvät uusista lääkkeistä. Nyt tehty tutkimus tarkentaa osaltaan täsmälääkkeiden valintaa.

– Laboratoriossa tehdyt löydökset antavat näyttöä, että erytrooiset sekä megakaryoblastiset akuutit leukemiat olisivat otollinen potilasryhmä BCL-XL-estäjien tehokkuuden selvittämiselle kliinisessä käytössä, kertoo tutkijatohtori Heikki Kuusanmäki.

Tutkijat uskovat, että BCL-XL-estäjien käyttöä kokeillaan näissä leukemiatyypeissä lähitulevaisuudessa.

– Tämä löydös voi tulevaisuudessa parantaa näiden hyvin harvinaisten ja vaikeahoitoisten leukemioiden ennustetta, kertoo translationaalisen hematologian professori Satu Mustjoki Helsingin yliopistosta ja HUS Syöpäkeskuksesta.

Suomen Lääketieteen Säätiö oli yksi tutkimuksen rahoittajista. Lisäksi tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Syöpäsäätiö, Suomen Syöpäinstituutti sekä Sigrid Juseliuksen säätiö. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa iCAN Digital Precision Cancer Medicine -lippulaivahanketta.


 

Tue syöpätautien tutkimusta

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä. Syöpäriski lisääntyy iän myötä, ja syöpäsairauksien määrän kasvu liittyykin väestön ikääntymiseen. Naisilla yleisin syöpä on rintasyöpä, miehillä eturauhassyöpä. Monet syövistä ovat onneksi voitettavissa. Se kuitenkin vaatii jatkuvasti kehittyvää syöpätutkimusta ja laadukkaita hoitoja. Suomen Lääketieteen Säätiön kautta voit tukea kotimaista syöpätutkimusta.

Tue tutkimusta

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen