Lahjoittajien tietosuojaseloste

Suomen Lääketieteen Säätiö käsittelee henkilörekisterissään lahjoittajien, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Tietojen suojaaminen ja rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen on meille tärkeää. Käytämme henkilötietoja asiakaspalveluun, viestintään sekä luvallisen markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Tietosuojaperiaatteet

Käsittelemme tietoja aina lainmukaisesti ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:
  • tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • tietoja kerätään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten
  • keräämme tarkoitukseen nähden vain tarpeellisen määrän tietoa
  • sitoudumme pitämään tiedot ajan tasalla ‒ poistamme tai oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot viipymättä
  • säilytämme tiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen kannalta
  • noudatamme tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa.

Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja kerätään. Seloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen.
Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö Suomen Lääketieteen Säätiön henkilörekistereitä koskevissa asioissa: Jouni Lounasmaa, info(at)laaketieteensaatio.fi, Kalevankatu 11 a, 00100 Helsinki

Rekisteriseloste

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen