Uutiset | 10/01/2017

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen saa Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen saa Lääkäri 2017 -tapahtumassa vuoden 2017 Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinnon merkittävästä elämäntyöstään suomalaisen kardiologian hyväksi.

Markku S. Nieminen teki työuransa Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa kardiologina, alan professoriylilääkärinä, medisiinisen tulosyksikön johtajana ja viimeksi HYKS:in Sydän- ja keuhkokeskuksen johtajana. Hän on lääkärinä ja tutkijana vaikuttanut merkittävästi kardiologian erikoisalan kehittymiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Kardiologia on mielenkiintoinen ja haasteellinen ala. Olen onnellinen, että olen saanut seurata kehitystä näin pitkään ja olen voinut olla siinä mukana, professori emeritus Nieminen sanoo.

Kardiologia on erikoislääketieteen ala, joka vastaa potilaiden sydänsairauksien tutkimuksesta ja hoidosta. Niemisen panos kardiologian alan synnylle ja kehittämiselle Suomessa on keskeinen. Hänen keskeinen tutkimusalueensa on sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin hoito. Nieminen teki Suomen ensimmäiset sydänbiopsiat 1980-luvun alkupuoliskolla.

Ensimmäiset pallolaajennukset ja sydänsiirrot tehtiin Suomessa muutamaa vuotta myöhemmin. Nieminen vastasi sydämensiirtoon lähetettyjen potilaiden arvioinnista ja hoito-ohjelmasta HYKS:ssa vuoteen 2000 saakka. Vuonna 1997 Niemisestä tuli kardiologian alan ensimmäinen professori Suomessa. Hän on uransa aikana toiminut mm. kardiologian ylilääkärinä, kardiologian ja päivystyksen linjajohtajana, HYKS:in koko medisiinisen tulosyksikön johtajana ja Sydän- ja keuhkokeskuksen perustajana ja johtajana.

Niemisen johtamassa Sydän- ja keuhkokeskuksessa sydänlääkärit, kardiologit, kirurgit, keuhkolääkärit ja rintaelinkirurgit toimivat ensimmäistä kertaa Suomessa osana samaa kokonaisuutta omana tulosyksikkönä.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron palkinto luovutetaan Niemiselle nimenomaan hänen elämäntyöstään kardiologian hyväksi.

– Noin 40-vuotisen urani aikana hoito on edennyt harppauksin. Hoitoon pääsy on nopeutunut ja kuolleisuus on vähentynyt. Nyt sydäninfarktipotilaiden sairaalakuolleisuus on noin 4 prosenttia. Vielä 1970-luvulla noin 40 prosenttia kuoli infarktin saatuaan ensimmäisen 30 päivän aikana, Nieminen sanoo.

Nieminen on tehnyt aktiivista tutkimustyötä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Esimerkiksi 5000 potilaan Corogene-tutkimuksessa selvitettiin sepelvaltimotaudin riski- ja perintötekijöitä. Thomson Reuters listasi Niemisen arvostetuimpien kliinisen alan tutkijoiden joukkoon maailmassa vuonna 2004.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön Lääketieteen palkinto on myönnetty vuosittain Lääkäripäivien aikana vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat. Palkinto luovutetaan Lääkäripäivillä 10.1.2017.

Palkinnon luovutuksen yhteydessä Nieminen pitää juhlaluennon aiheesta “Tutkimustyön kautta hyvään sydänten hoitoon”. Suomi-yhtiön toiminta loppui vuodenvaihteessa, kun Suomi-yhtiön vakuutuskanta luovutettiin OP Ryhmälle.

Lisätietoja

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen, p 0400 443 076
Ylilääkäri Markus Torkki, Pohjola Sairaala Oy, p. 010 2578051

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1974 Helsingin yliopistosta, ja toimi lähes 40 vuoden ajan lääkärinä HYKS:ssa sydän- ja keuhkokeskuksen johtajana ja ylilääkärinä.

Nieminen teki Suomessa ensimmäiset sydänlihasbiopsiat vuonna 1984. Tutkimustyönsä hän aloitti dosentti Juhani Heikkilän oppilaana sisätautien klinikan sydäntutkimusosastolla. Harvard Medical Schoolissa hän tutki Fullbright-stipendiaattina sydäninfarktin paranemista.

Nieminen oli kardiologian alan ensimmäinen professori Suomessa. Niemisen tutkimustyö on ulottunut sydänlihastulehdusten syihin ja hoitoon, synnynnäisten sydänvikojen ja perinnöllisten sydänlihassairauksien hoidon tutkimiseen sekä sepelvaltimosairauksien ennaltaehkäisyn tutkimukseen.

Uransa aikana Nieminen on toiminut usean sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimusryhmän johtotehtävissä ja johtajana, Lääkelaitoksen, Oikeusturvakeskuksen ja Potilasvahinkovakuutuksen asiantuntijalääkärinä sekä eri tehtävissä Sydänliitossa, Sydäntutkimussäätiössä, Koskelon säätiössä ja eräiden muiden säätiöiden asiantuntijana.

Hän on Sydäntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja.

Nieminen on julkaissut yli 400 alkuperäisjulkaisua, 11 ohjattua väitöskirjaa, vastaväitöksiä ja asiantuntijalausuntoja.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen