Apurahojen saajat 2022

Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi tänä vuonna lääketieteelliseen tutkimukseen apurahoina yhteensä 2 375 000 euroa. Apurahoja sai yli sata lääketieteen tutkijaa.

Uudet tutkimusavaukset -apuraha

Säätiö jakaa vuonna 2022 erityisapurahoja uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Säätiö haluaa näin tukea nuoria lääkäreitä ja uusia tutkijasukupolvia, jotka etsivät ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lääketieteen tutkimuksen odotetaan vastaavan muun muassa uusien tartuntatautien ja ilmastonmuutoksen tuomiin terveysuhkiin. Toisaalta teknologian kehitys, kuten tekoälyn ja täsmähoitojen kehittyminen, luo uusia mahdollisuuksia. Apurahat on tarkoitettu lääkäritutkijoille hankeapurahoina lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen.

 • Dosentti Otso Arponen, Tampereen yliopisto, 70 000 €
  Uudet koneoppimispohjaiset menetelmät mammografiapohjaisessa rintasyöpäriskin arvioimisessa
 • Dosentti Oscar Brück, HUS, 70 000 €
  Solumorfologinen digitaalinen kaksonen
 • LT Maria Perdomo, Helsingin Yliopisto, 50 000
  Virukset keskuudessamme: Ihmisen DNA-virusten kliininen merkitys
 • LT Hanna Renvall, HUS, 50 000 €
  Optisesti pumpatut magnetometrit (OPM)  kajoamattomassa aivokuvantamisessa: Kliininen käytettävyys ja vertautuvuus käytössä olevaan teknologiaan
 • Dosentti Ville Sallinen, HUS, 50 000 €
  Varjoainetehosteinen tietokonetomografia akuutin vatsan diagnostiikassa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta (INCARO trial)
 • Dosentti Juha Väyrynen, Oulun yliopisto, 50 000 €
  Monikanavainen suolistosyövän immuniteettia lamaavien tekijöiden ja solujen määritys

Tutkimusryhmän perustajan -apuraha

Tutkimusryhmän perustajan apurahojen kohderyhmänä ovat väitelleet lääkärit. Nämä apurahat mahdollistavat päätoimisen tutkimuksen ilman päätoimen päivittäisiä velvoitteita 18 kuukauden ajaksi kolmen vuoden aikana. Vuonna 2022 säätiö myönsi apurahat neljälle tutkijalle/tutkimusryhmälle, yhteensä 720 000 euroa.

 • Dosentti Heikki Huhta, OYS, 170 000 €
  Uudet teknologiat osana haimasyövän parempaa diagnostiikkaa ja hoitoa
 • LT Maria Hurskainen, Helsingin yliopisto, 170 000 €
  Sydän solu solulta – sydänsiirteen toiminnan arviointi yksisolutasolla
 • LT Otto Kauko, Turun Yliopisto, 190 000 €
  Syöpäsolujen kasvun säätelyn hajanaisuus lääkeresistenssissä ja kasvaimen etenemisessä
 • Dosentti Laura-Maria Madanat-Harjuoja, HYKS Instituutti, 190 000 €
  Uusien syöpäalttiusgeenimutaatioiden tunnistamisesta syövän varhaiseen totetamiseen nestebiopsiaa käyttäen lapsuusiän kiinteissä kasvaimissa

Palaavan tutkijan apuraha

Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Vuonna 2022 säätiö myönsi kolme palaavan tutkijan apurahaa, yhteensä 150 000 euroa.

 • LT Jussi-Pekka Tolonen, Oulun yliopisto, 50 000 €
  Pikkuaivojen kehityksen ja tautien kantasoluperäiset mallit
 • Dosentti Pyry Sipilä, Helsingin yliopisto, 50 000 €
  Infektiot dementiaan johtavien tautiketjujen osana
 • LT Iftakher Hossain, Turun yliopisto, 50 000 €
  Uudet verestä mitattavat biomerkkiaineet akuutin diffuusin aksonivaurion saaneiden ja pitkäaikaisista jälkioireista kärsivien potilaiden tunnistamisessa

Post doc -apuraha

Tohtorien ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn myönnetään apurahoja säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta. Poolin apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Vuonna 2022 säätiö myönsi post doc -poolin kautta kolme post doc -apurahaa, yhteensä 195 000 euroa.

 • LT Juuso Paajanen, Helsinki, Harvard Medical School, Boston, Yhdysvallat, 50 000 €
  Keuhkopussin mesoteliooma ja keuhkosyöpä
 • LT Ilari Rautalin, Helsinki, Auckland, Uusi-Seelanti, 65 000 €
  Lukinkalvonalaisen verenvuodon riskitekijät sekä maailmanlaajuinen tautitaakka

Tutkimusapuraha päätoimiseen tutkijana työskentelyyn

Tutkimusapurahat mahdollistavat 6, 12 tai 24 kuukauden päätoimisen työskentelyn tutkimuksen parissa. Vuonna 2022 säätiö myönsi tutkimusapurahoja 40 tutkijalle, yhteensä 616 000 euroa. Säätiö myönsi kuuden kuukauden apurahan 15 lääkärille, yhteensä 213 000 euroa, 12 kuukauden apurahan neljälle lääkärille, yhteensä 108 000 euroa ja 24 kuukauden apurahan kahdeksalle lääkärille, 462 000 euroa. 

6 kk

 • LT Elina Jokinen, Tampere, 15 000 €
  Ulosteensiirto leikkauksenjälkeisen Crohnin taudin hoidossa
 • LT Susanna Pajula, Turku, 15 000 €
  Rintasyövän jälkeisen yläraajan imunesteturvotuksen patofysiologiasta kirurgiseen hoitoon
 • LT Ari Pelli, Oulu, 15 000 €
  Sydänsähkökäyrä ja sydänsähkökäyrän pitkäaikaisrekisreröinti rytmihäiriötahdistinhoidon kuolleisuushyödyn ennustetekijöinä primaaripreventiossa.
 • LT Anni Pohjola, Helsinki, 15 000 €
  Toiminnallisten aivoalueiden kuvantaminen ja paikannus aivojen valtimo-laskimoepämuodostumapotilailla
 • LT Susanna Savukoski, Oulu, 15 000 €
  Estrogeenikorvaushoidon pitkäaikaiset terveysvaikutukset ennenaikaisesti vaihdevuosiin tulleilla naisilla: estrogeenikorvaushoidon käytön keston yhteys sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen valtakunnallisessa rekisteriaineistossa.
 • LT Sara Väyrynen, Oulu, 15 000 €
  Iho- ja pehmytkudosinfektiot: väestötason geneettiset ja sekundaariset riskitekijät
 • LT Antti Väänänen, Helsinki, 15 000 €
  Spinaalinen fentanyyli tai epiduraalipuudutus alkuvaiheen synnytyskivunlievityksessä synnytyksen käynnistyksen yhteydessä
 • LO Sofia Ainonen, Oulu, 13 500 €
  Synnytyksenaikaisen ja syntymän jälkeisen antibiootin vaikutus suolen mikrobistoon ja lapsen myöhempään terveyteen
 • LO Kimmo Haimilahti, Helsinki 13 500 €
  B3-vitamiini – Uusi hoito mitokondriaalisiin lihastauteihin
 • LO Jouni Kujala, Kuopio, 13 500 €
  Sirkuloivat nukleiinihapot metastasoivan rintasyövän merkkiaineina
 • LL Sakris Kupila, Helsinki, 13 500 €
  Verkkopohjaisen painonhallintaintervention vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin, koettuun elämänlaatuun ja terveyspalvelujen käyttöön
 • LL Sivan Livson, Helsinki, 13 500 €
  Tromboottinen mikroangiopatia raskauden aikana
 • LL Reetta Puisto, Turku, 13 500 €
  Perinataalitekijöiden vaikutus lasten suoliston mikrobistoon ja allergiariskiin
 • LO Sami Puustinen, Kuopio, 13 500 €
  Hyperspektrikuvantamisen neurokirurgiset sovellukset ja leikkauksenaikainen käyttö
 • LL Joonas Wirkkala, Oulu, 13 500 €
  Diabeettisen retinopatian nykyhoito ja vaikutus näkökykyyn

12 kk

 • LL Joona Sarkkinen, Helsinki, 27 000 €
  Häiriintynyt itukeskusreaktio neurologisten autoimmuunitautien synnyssä
 • LT Elina Jaakkola, Turku, 27 000 €
  Harvinaisten psykiatristen oireiden neurobiologiset mekanismit
 • LL Lauri Vanharanta, Helsinki, 27 000 €
  Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa
 • LO Inga-Maria Launonen, Helsinki, 27 000 €
  Munasarjasyövän tuumori-immuunimikroympäristön spatiaalinen arkkitehtuuri yksisolu-tasolla ja sen arviointi kliinisistä kudosnäytteistä

24 kk

 • HLT Mona Gibreel, Turku, 60 000 €
  Kolmiulotteisesti painetut biopolymeeripohjaiset implantit tai telineet alaleuan luuvaurioiden korjaamiseen
 • LT Lotta Kinnunen, Oulu, 60 000 €
  Kananmunansiedätyshoito 6-16 -vuotiaille kananmuna-allergisille lapsille
 • LT Nicolas Martinez-Majander, Helsinki, 60 000 €
  Nuorten aivoinfarktipotilaiden riskitekijät, taustasyyt ja pitkäaikaisennuste.
 • LT Olli Nevalainen, Helsinki, 60 000 €
  COVID-sairaalapotilaiden pitkäaikaisen COVID:in vaikutuksia selvittävän satunnaistetun monikeskustutkimuksen pitkäaikaisseuranta
 • LL Eero Poukka Helsinki, 54 000 €
  Koronarokotteiden tehokkuus Suomessa – Rekisteripohjainen tutkimus
 • LO Noora Pöllänen, Helsinki, 54 000 €
  NAD+-aineenvaihdunnan häiriöt syöpäkakeksiassa – mekanismi ja tulevaisuuden hoitokeino?
 • LL Sami Qadri, Helsinki 54 000 €
  Geneettiset tekijät ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin patogeneesissä—vaikutukset maksan lipidimetaboliaan ja histopatologiaan
 • LT Sara Tornberg, Helsinki, 60 000 €
  Veritulppien ja verenvuotojen estäminen kirurgiassa (ARTS)

Suomen Lääketieteen Säätiön Kannustusapuraha 5 000 €

Säätiö myönsi 25 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai viisi nuorta tutkijaa. 

 • LL Minna Lehtisalo, Helsinki
  BCRP-kuljettajaproteiinin merkitys lääkeaineiden farmakokinetiikassa ihmisillä
 • LL Nora Mattila, Espoo
  Haimasyöpä ja veren hyytymisaktivaatio – markkerit diagnostiikkaan ja ennusteen arviointiin
 • LL Niina Sissala, Oulu
  Äidin hypoksian vaikutus raskaudenaikaiseen aineenvaihduntaan ja raskausdiabetekseen
 • Paula Tegelberg, Oulu
  Metabolisen oireyhtymän ja sen eri komponenttien yhteys parodontaali-infektioon
 • LL Anniina Tynjälä, Helsinki
  Valtimojäykkyyden perinnöllinen tausta tyypin 1 diabeteksessa

Eka-apuraha 2 500 €

Säätiö jakoi tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille 2 500 euron suuruisina Eka-apurahoina 137 500 euroa. Apurahan saajia oli 55. 

 • LO Juho Aaltonen, Helsinki
  Laskennalliset menetelmät lievän aivovamman diagnostiikassa
 • LL Noora Ahlholm, Helsinki
  Ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin liittyvän edenneen fibroosin esiintyvyys perheissä ja siihen vaikuttavat geneettiset syyt ja elintapatekijät.
 • LL Ville Airaksinen, Helsinki
  Raskaudenaikaiseen masennukseen assosioituvat ravitsemukselliset, mikrobiaaliset ja HPA- akselin muutokset ja toiminta: väestöpohjainen pitkittäistutkimus
 • LT Sa’ed Almasarweh, Kuopio
  Kuvantamismenetelmien luotettavuus kasvainten poistoreunojen arvioinnissa rinnan osa-poisto leikkauksen yhteydessä
 • LL Nadja Anis, Helsinki
  Liikunnan vaikutukset syömishäiriöihin nuoruusikäisillä ja nuorilla aikuisilla
 • LO Aleksanteri Asikainen, helsinki
  Lukinkalvonalaisen verenvuodon kuolleisuus ja sen muutokset suomalaisväestössä – 10 000 tautitapauksen kansallinen rekisteritutkimus viimeisen 20 vuoden ajalta.
 • LL Ida Aulanko, Helsinki
  COVID-19 -pandemian vaikutukset terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin
 • LO Achol Bhowmik, Turku
 • PET-diagnostiikka tulehduksellisissa suolistosairauksissa
 • LO Leon Csonka, Tampere
 • PEF- ja FEV1-mittaukset astmaan liittyvän keuhkoputkien supistelutaipumuksen ja sen vaihtelun havaitsemisessa
 • LL Suvi Hartikainen, Kuopio
 • Ketoainepitoisuuden yhteys sydänlihaksen glukoosimetaboliaan ja sen hyödyntäminen inflammatoristen sydänsairauksien kuvantamisessa
 • LL Niko Hiltunen, Oulu
 • Luontainen ja hankittu immuunivaste ohutsuolen neuroendokriinisissa kasvaimissa
 • LL Saara Huoponen, Turku
 • Metoheksitaalin adjuvanttina käytettävän raseemisen pieniannoksisen ketamiinin vaikutus postoperatiiviseen päänsärkyyn ja pahoinvointiin ECT-potilaiden hoidossa
 • LL Maija Huuskonen, tampere
 • Kirurgisen kudosmallin rakentaminen: kantasoluista erilaistetuilla endoteelisoluilla tehtävä sarveiskalvon endoteelisiirto
 • LO Anniina Hyväkkä, Turku
 • Metastasoituneen kastraatioresistentin eturauhassyövän uudet hoitomahdollisuudet
 • LL Sanni Hyvönen, Helsinki
 • Perheen elintapojen ja ympäristotekijöiden vaikutus lapsen infektioherkkyyteen ensimmäisen ikävuoden aikana
 • LO Suvi Jokiranta, helsinki
 • COVID-19: diagnostinen herkkyys ja immunologiset seuraukset
 • LL Saara Jäntti, Tampere
 • COVID-19 pandemian vaikutus sairaalapäivystysten käynteihin sekä päivystyksellisiin leikkauksiin
 • LO Tiina Jäntti, Tampere
 • Lääkeaineiden käytön, sukutaustan ja endometrioosin vaikutus munasarjasyövän aggressiivisuuteen ja diagnoosin jälkeiseen kuolemanriskiin, munasarjasyöpädiagnoosia edeltävät oireet ja asuinpaikan merkitys munasarjasyövän ennusteeseen
 • LL Heidi Kaprio, Turku
 • Uudet fuusiogeenit syövässä
 • LO Antti Karvanen, helsinki
 • Datalähtöinen kausaalipäättely raskaudenaikaisten lääkkeiden käytön vaikutuksista lapsen päätetapahtumiin
 • LL Tommi Keski-Filppula, Oulu
 • Tekoälyn käyttökohteet keuhkokuvien
  tulkinnassa.
 • LL Marja Kovala, Helsinki
 • Membranoproliferatiivinen glomerulonefriitti – tyyppinen vaurio HUS-alueella vuosina 2006-2017
 • LL Miia Kuisma, Tampere
 • Seerumin transglutaminaasi 3 vasta-aineet ja ihokeliakia
 • LL Laura Kärnä, Tampere
 • Työikäisen potilaan rannemurtumaleikkauksen jälkeinen 2 viikon kipsihoito verrattuna välittömään liikeharjoitteluun- randomoitu, kontrolloitu monikeskustutkimus
 • LL Atte Lahtinen, helsinki
 • Perinnöllisten tekijöiden vaikutus hematopoieettisen kantasolusiirron onnistumiseen
 • LL Aleksi Laitinen, Vaasa
 • Aikuisiällä alkaneen diabeteksen uusien alaryhmien erityispiirteet ja liitännäissairaudet Vaasan diabetesrekisterissä
 • LO Lauri Lavikainen, helsinki
 • Laskimotukosten ja verenvuotojen toimenpidekohtaiset riskit gastroenterologisessa ja gynekologisessa kirurgiassa: systemaattisten kirjallisuuskatsauksien, mallinnusten ja metaanalyysien sarja
 • LL Anu Lehtinen, Oulu
 • Vastasyntyneen kielijänne: prospektiivinen suun rakennevariaatioiden ja niiden toiminnallisten vaikutusten seurantatutkimus sekä kireän kielijänteen hoidon randomoitu, kontrolloitu tutkimus
 • LO Rasmus Liukkonen, Tampere
 • Lonkka- ja polvitekonivelen uusintaleikkaus tekonivelinfektion seurauksena – potilaslähtöisten tekijöiden, leikkaustekniikan sekä taudinaiheuttajan vaikutus lopputulokseen ja ennusteeseen
 • LO Anniina Mertaniemi, Oulu
 • Kollageeni-prolyyli-4-hydroksylaasit bleomysiinillä indusoidussa keuhkofibroosissa
 • LL Mikko Miettinen, Helsinki
 • Isovarpaan tyvinivelen nivelrikon kirurgisen hoidon teho – HARD-tutkimus
 • LL Ulla Mikkonen, kuopio
 • Monimuotoinen motivoiva elintapainterventio osana masennuksen hoitoa perusterveydenhuollossa
 • LL Anssi Mykkänen, helsinki
 • Farmakokinetiikan geneettinen vaihtelu: tutkimuksia diabetes- ja lipidilääkkeillä
 • LL Sara Mörö, Helsinki
 • 3S – School, Sports and Social media: Associations with health in young females.
 • LL Noora Nilsson, Tampere
 • Ihokeliakian pitkäaikaisennuste
 • LO Eero Pirhonen, Oulu
 • Psykoosilääkkeiden off label -käyttö Pohjois-Suomen Syntymäkohortissa 1966.
 • LL Riina Pironetti, Tampere
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuorten psykososiaaliset ja sosioekonomiset taustat ja niiden vaikutus verensokeritasapainoon
 • LO Ella Porra, Helsinki
 • Somatostaiinia ilmentävien interneuroneiden TrkB-neurotrofiinireseptorin vaikutus hermoverkkojen plastisuuteen sekä plastisuuteen liittyvien molekyylien ilmentämiseen poistogeenisillä hiirillä kokaiiniaddiktiota jäljittelevässä tutkimusasetelmassa
 • LL Anni Rajamäki, Tampere
 • Polven tekonivelleikkauksen jälkeisen kivun ja toimintakyvyn ennustaminen tekoälyn avulla, polven tekonivelleikkauksen jälkeiset kudosreaktiot ja tekonivelen muoviosan paksuuden vaikutus uusintaleikkausriskiin
 • LO Amanda Ranta, Stanford,
  Kalifornia, Yhdysvallat
 • Insuliiniresistenssin ja kardiometabolisen riskin integroivaa genomiikka
 • LL Ville Rantasalo, Turku
 • Aneurysmien ja ateroskleroosin yhteisesiintyvyys
 • LL Osma Rautila, helsinki
 • Geneettiset strukturaaliset variantit ja ALS
 • LL Milja Reijonen, Tampere
 • Magneettikuvantamisen multiparametristen tekniikoiden kvantitatiivinen hyödyntäminen munasarjakasvaimissa
 • LL Miika Roiha, Helsinki
 • Nuorten aikuisten lannerangan välilevypullistuman leikkaushoidon pitkäaikaisennuste
 • LL Ninja Savonius, helsinki
 • Kohdunpoistoleikkauksen jälkeinen infektio: vertaileva, lumekontrolloitu tutkimus atsitromysiinin ja kefuroksiimin käytöstä antibioottiprofylaksiana
 • LL Krisztina Sipos, Espoo
 • Paikallisesti annosteltu traneksaamihappo vähentää leikkauksen jälkeisiä verenvuotoja rintojen pienennysleikkauksissa
 • LL Kaisa Taavela, tampere
 • Onkogeenisen HPV-infektion merkitys syövänkehityksessä ja vaikutukset seksuaalisuuteen
 • LO Linda Tyynelä, kuopio
 • LOVA-tauti (longstanding overt ventriculomegaly in adults): radiologiset löydökset ja hoitotulokset LOVA-potilailla
 • LO Antti-Pekka Uusimaa, Oulu
 • Ultraäänitutkimuksen rooli polvinivelen tautitilojen diagnostiikassa
 • LL Erika Uusitupa, Turku
 • Lasten RS-virusinfektioiden epidemiologia ja kliininen kuva
 • LL Nelli Vanhapiha, Helsinki
 • Peritonsillaarisen tulehduksen sylkirauhasetiologia ja etiologisten tekijöiden vaikutus hoidon kohdentamiseen ja seurantaan.
 • LL Reetta Varpula
 • Covid-19 infektion vaikutus raskauksiin ja synnytyksiin Suomessa 2020-2022
 • LO Henry Villenheimo, Oulu
 • Virusenkefaliittien geneettinen alttius ja uudet biologiset mekanismit
 • LL Verneri Virtanen, Turku
 • BRCA2-mutaatioiden vaikutukset eturauhassyövän mikroympäristöön ja caldesmonin rooli hoitoresistenssin ja etäpesäkkeiden kehittymisessä eturauhassyövässä
 • LO Arno Ylitalo, Turku
 • Clever-1 myeloisissa leukemioissa ja sen kohdentaminen immunoterapeuttisesti osana parantavaa yhdistelmähoitoa.

Seuraa lääketieteen tutkimusta

Haluatko tietää, mitä lääketieteen tutkimuksessa tapahtuu ja minkälaisia tutkimuksia rahoitamme? Tilaa Suomen Lääketieteen Säätiön uutiskirje!

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen