Uutiset | 06/10/2022

Nuoruustyypin diabetes voi johtaa lisäsairauksiin

Päivi Tossavainen selvittää autonomiseen hermostoon liittyvien lisäsairauksien yleisyyttä tyypin 1 diabeetikoilla.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus lapsuusiässä on Suomessa maailman suurinta; sitä sairastaa noin so ooo suomalaista ja yleisimmin se puhkeaa lapsuusiässä.

Tiedetään, että diabetes vaikuttaa ajan myötä haitallisesti muun muassa pienten verisuonten toimintaan. Etenkin jos sokeritasapaino heittelee, voi kehittyä verisuonten vaurioitumiseen liittyviä lisäsairauksia.

LT Päivi Tossavainen selvittää seurantatutkimuksessaan, miten yleisiä autonomisen hermoston muutokset ovat lapsuudessa tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla nuorilla aikuisilla.

“Selvitämme myös mahdollisia suojaavia ja altistavia tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti näiden lisäsairauksien ilmenemiseen”, Tossavainen kertoo.

“Luvassa on arvokasta perustavaa laatua olevaa tietoa tyypin 1 diabeteksen lisäsairauksista ja niiden ilmenemisestä.”

Lue lisää myöntämistämme apurahoista:

LT PÄIVI TOSSAVAINEN

Tossavainen sai vuonna 2021 Lääketieteen Säätiön 30 000 euron apurahan tutkimukselleen “Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten aikuisten seurantatutkimus. Mikro- ja makrovaskulaaristen lisäsairauksien ilmaantuminen lapsuus-ja nuoruusiästä lähtien seuratussa potilaskohortissa

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen