Uutiset | 10/10/2022

Tutkimus selvittää raskausajan raudanpuutteen hoitoa

Liisa Laatio tutkii, onko raskaudenaikaisesta raudanpuutteen seulomisesta hyötyä äidin tai syntyvän lapsen terveydelle.

Odottavan äidin raudanpuuteanemia voi hidastaa sikiön kasvua ja lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä sekä verenvuotoa synnytyksessä. Tämän vuoksi hemoglobiinia seurataan raskausaikana ja monet odottajat syövät rautalisää.

Viime vuosina raudanpuutetta on alettu hoitaa aiempaa aktiivisemmin. Vaikka varsinaista anemiaa ei olisi, äidille saatetaan voimakkaan väsymyksen vuoksi antaa rautalisää jopa suonensisäisesti, jos rautavarastot on todettu tyhjiksi.

LT Liisa Laatio selvittää, milloin raudanpuutteen seulonnasta ja hoitamisesta on hyötyä ja voidaanko suun kautta toteutettavan rautahoidon onnistumista ennustaa. Voiko liian aktiivisesta raudanpuutteen hoidosta olla haittaa?

“Pyrimme luomaan tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan luoda suositukset raudan käytölle raskausaikana. Toiveena on, että löytäisimme keinoja tunnistaa ne riskiryhmät, joille aktiivisesta raudanpuutteen hoidosta on eniten hyötyä.”

Lue lisää aiheesta:

Erityisapurahoja uusiin tutkimusavauksiin

Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi viime vuonna erityisapurahoja uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Apurahoja myönnettiin neljälle tutkimusryhmälle, yhteensä 200 000 euroa.

Säätiö haluaa näin tukea nuoria lääkäreitä ja uusia tutkijasukupolvia, jotka etsivät ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Lääketieteen tutkimuksen odotetaan vastaavan muun muassa tartuntatautien ja ilmastonmuutoksen tuomiin terveysuhkiin. Toisaalta teknologinen kehitys, kuten tekoälyn ja täsmähoitojen kehittyminen, luo uusia mahdollisuuksia.

Apurahat on tarkoitettu lääkäritutkijoille hankeapurahoina lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen.

Lue lisää:

Liisa Laatio

LT Liisa Laatio, Oulun yliopisto, sai Suomen Lääketieteen Uudet tutkimusavaukset -apurahan vuoden 2021 apurahahaussa. Apurahan suuruus oli 50 000 euroa.

“On hienoa päästä aloittamaan tutkimus. Aihe on tärkeä ja herättää keskustelua niin odottajien kuin lääkäreidenkin keskuudessa.”

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen