Uutiset | 30/11/2023

Onko aivojen insuliiniresistenssi muistisairauden taustalla?

LT Laura Ekblad selvittää kuvantamistutkimusten avulla, miten insuliini vaikuttaa ihmisen aivoissa — ja onko vaikutus heikentynyt henkilöillä, joilla on alkava muistisairaus.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella Alzheimerin taudissa insuliinin vaikutus aivoissa on heikentynyt eli hermosoluista on tullut insuliiniresistenttejä. Lisäksi insuliinia pääsee aiempaa vähemmän veri-aivoesteen kautta aivoihin. Tämä vaikeuttaa hermosolujen toimintaa.

”Insuliini vaikuttaa aivoissa monella tavalla hermosolujen toimintaan. Sen puute aiheuttaa häiriöitä kognitioon ja tiedonkäsittelyyn”, geriatriaan erikoistuva lääkäri, LT Laura Ekblad kertoo.

Ekblad selvittää tutkimuksessaan aivojen insuliiniresistenssin ja muistisairauksien välistä yhteyttä. Tutkimuksessa selvitetään aivojen ja koko kehon toimintaa insuliinirasituksen aikana sekä terveillä koehenkilöillä että alkavaa muistisairautta sairastavilla.

”On tärkeä saada lisää tietoa siitä, miten insuliini vaikuttaa aivojen toimintaan. Aivojen insuliiniresistenssiä on aiemmin tutkittu lähinnä kuoleman jälkeen aivoleikkeistä”, Ekblad kertoo.

Kun tietoa aivojen insuliiniresistenssin merkityksestä saadaan lisää, voi löytyä myös uusia hoitoja muistisairauksiin. Parhaillaan tutkitaan muun muassa, voisiko diabeteslääke metformiini auttaa yhdessä elämäntapamuutoksen kanssa ehkäisemään muistisairauksia.

Ekblad toivoo tutkimuksista käytännön apua muistisairaiden potilaiden hoitoon.

”Tavoitteena on, että löytyisi tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä. Pitkän ajan haaveena on, että löytyisi uusia keinoja myös muistisairauksien ennaltaehkäisyyn”, Ekblad kertoo.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Laura Ekblad sai Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2023 apurahahaussa tutkimusryhmän perustajan apurahan tutkimukselleen Aivojen insuliiniresistenssi lievää kognitiivista heikentymistä sairastavilla. Apurahan arvo on 150 000 euroa.

Tutkimusryhmän perustajan apurahojen kohderyhmänä ovat väitelleet lääkärit. Nämä apurahat mahdollistavat päätoimisen tutkimuksen ilman päätoimen päivittäisiä velvoitteita 18 kuukauden ajaksi kolmen vuoden aikana. Vuonna 2023 säätiö myönsi apurahat viidelle tutkijalle/tutkimusryhmälle, yhteensä 800 000 euroa.

Laura Ekblad

Tutkimusryhmän perustajan apurahan saanut Laura Ekblad:

”Olen apurahasta valtavan onnellinen. Tutkimuksen vieminen eteenpäin on hankalaa, jos on vain lyhyitä rahoituksia ja pitää koko ajan miettiä, onko rahaa kuvantamistutkimuksiin ja muuhun tarvittavaan.”

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen