Uutiset | 30/06/2022

Pandemia näkyy apurahahakemusten määrässä – syövät, neurologiset sairaudet ja lastentaudit kiinnostavat edelleen tutkijoita

Koronapandemia on ohjannut terveydenhuollon resurssit hoitotyöhön ja vaikeuttanut lääketieteellisen tutkimuksen tekemistä. Suomen Lääketieteen Säätiön apurahahaku keräsi 590 hakemusta, mikä on lähes neljännes vähemmän kuin vuosi sitten.

Suomen Lääketieteen Säätiö osoittaa vuosittain tukensa suomalaisille lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tutkijoille apurahojen muodossa. Tänä vuonna säätiö vastaanotti määräaikaan mennessä 590 hakemusta. Määrä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin hakemusmäärä, 778 kappaletta, oli säätiön historian toiseksi suurin.

– Korona-aikana moni lääkäri on palannut tutkimuksen parista hoitotyöhön. Tämä on terveydenhuollon kantokyvyn kannalta tärkeää joustoa, joka kuitenkin vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen tekemiseen ja siihen käytettävissä oleviin resursseihin, Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius kertoo.

Hiljainen hakemusvuosi jäänee kuitenkin poikkeukseksi. Julkisen kliiniseen tutkimukseen suunnatun rahoituksen määrä on ollut laskusuuntainen jo pitkään, mikä lisää säätiörahoituksen merkitystä kotimaisen tutkimuksen mahdollistajana.

– Meillä säätiöillä on tärkeä tehtävä suomalaisen lääketieteen ja tutkimuksen tukijoina. Lähivuosina näemme, kuinka julkisen rahoituksen jatkuva väheneminen ja pandemia vaikuttavat lääkäreiden mahdollisuuteen ja motivaatioon tehdä tutkimusta.

Syöpäsairaudet kiinnostavat tutkijoita

Syövät olivat jälleen Suomen Lääketieteen Säätiön apurahahaun yleisin tutkimusala. Suosituimmat tutkimusaiheet olivat rinta- ja eturauhassyövät sekä suoliston alueen syövät. Syöpäsairauksien jälkeen eniten apurahahakemuksia tuli neurologisiin sairauksiin ja lastentauteihin liittyviin tutkimushankkeisiin.

– Apurahahakemuksissa korostuvat sairaudet, jotka koskettavat monia ja joihin kaivataan kipeästi ratkaisuja. Lääketieteellisellä tutkimuksella todella edistetään jokaisen suomalaisen terveyttä, Elenius muistuttaa. Hakemuksissa näkyi myös pandemian vaikutus: apurahaa haettiin niin koronavirustaudin kuin papillooma- ja RS-viruksen sekä influenssan tutkimukseen.

Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiön apurahakausia pidennettiin 6, 12 ja 24 kuukauteen, joista eniten hakemuksia tuli uuteen kahden vuoden apurahaan. Ensimmäistä kertaa apurahoja pystyivät hakemaan myös hammaslääketieteen opiskelijat ja hammaslääkärit. Hakemuksia hammaslääketieteellisiin tutkimuksiin tuli kymmenkunta.

Vuoden 2022 apurahahakemukset luokiteltuna
Sairausryhmä* 2022 kpl 2022 % 2021 kpl 2021 %
Syöpäsairaudet 95 16 119 15
Neurologiset sairaudet 75 13 88 11
Lastentaudit 68 12 84 11
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 58 10 60 8
Muut sisätaudit 51 9 85 11
Tartuntataudit 39 7 37 5
Sydän- ja verisuonisairaudet 35 6 61 8
Naistentaudit ja synnytys 34 6 65 8
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 33 6 44 6
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 23 4 28 4
Hammaslääketiede 11 2
Muut 68 12 107 14
Yhteensä hakemuksia 590   778

 

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

Hakemusten määrät eri kategorioissa: 

Hakemuksia Hakemuksia
Kategoria 2022 kpl 2022 % 2021 kpl 2021 %
Uudet tutkimusavaukset -apuraha lääketieteen uusiin tutkimusavauksiin 30 5 46 6
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 18 3 20 3
Palaavan tutkijan apuraha 4 1 8 1
Tutkimusapuraha 6 kk, 12 kk tai 24 kk 58 10 89 11
Kannustusapuraha 213 36 258 33
Eka-apuraha 267 45 357 46
Yhteensä 590 778

 

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen