Uutiset | 24/01/2023

Pohjolan lääketieteen palkinto geriatrian professori Timo Strandbergille

Pohjolan lääketieteen palkinto on päätetty jakaa geriatrian professori Timo Strandbergille hänen uraauurtavasta työstään geriatrian ja vanhuustutkimuksen eteen. Suomen Lääketieteen Säätiön jakama 20 000 euron suuruinen palkinto myönnetään suomalaiselle lääkärille huomattavasta elämäntyöstä lääketieteen alalla. Palkinto pohjautuu Pohjola-yhtiöiden Suomen Lääketieteen Säätiölle tekemään lahjoitukseen.

Emeritusprofessori LKT Timo Strandberg on sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, joka toimi pitkään Oulun ja Helsingin yliopistojen geriatrian professorina. Strandberg on yksi Euroopan arvostetuimmista geriatreista. Hänellä on lukuisia luottamustoimia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Pohjolan palkinnon palkintovaliokunta kiittelee Strandbergin tekemää korkeatasoista työtä sekä geriatrian tutkimuksen ja opetuksen että laajemmin yhteiskunnallisen aseman eteen.

“Olen erittäin iloinen ja yllättynyt tästä palkinnosta. Koen sen myös suurena arvostuksen osoituksena geriatrian erikoisalaa kohtaan ja siksikin otan tämän palkinnon suurella kunnioituksella vastaan”, Strandberg sanoo.

Pitkän uran varrelle mahtuu useita kohokohtia

1970-luvulta alkaneen lääkäritutkijan uransa varrelta Strandberg nostaa pyynnöstä esiin muutamia kohokohtia. Yksi tällainen on 1990-luvulle sijoittunut valtimotautien hoitoa mullistanut yhteispohjoismainen 4S-tutkimus, jossa hän oli varhaisesta vaiheesta lähtien yhtenä tutkijana mukana.

”Statiinihoito on yli 30 vuoden aikana osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi keinoksi pienentää LDL-kolesterolitasoa ja vähentää̈ valtimosairauksia sekä terveillä henkilöillä että erilaisissa potilasryhmissä”, Strandberg selvittää.

Toinen mieleenpainuva tutkimus uran varrelta on niin sanottu Helsingin Johtajatutkimuksen 1960-luvulta alkanut pitkäaikaisseuranta, jossa on seurattu alun perin yli kolmea tuhatta vuosina 1919-1934 syntynyttä miestä näihin päiviin saakka.

”Kyseessä on poikkeuksellisen mittava seuranta, joka muun muassa antaa perspektiiviä siihen, miten keski-iässä todettavat ja vielä hoidettavat riskitekijät heijastuvat vanhuusiän toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tällaista tietoa tarvitaan motivoimaan elintapamuutoksia ja riskitekijöiden hoitoa jo nuorella iällä”, Strandberg sanoo.

Projektin seuranta on Strandberg mukaan antanut myös vastauksia siihen vanhenevan yhteiskunnan keskeiseen kysymykseen, miten toimintakykyä voidaan parhaiten säilyttää mahdollisimman myöhäiseen ikään.

Kolmantena kohokohtana uransa varrelta Strandberg nostaa esiin yleisesti geriatriaan erikoistumisensa.

”Mediassa usein keskitytään tarkastelemaan vanhuuden ikävämpiä puolia. Todellisuus pitää kuitenkin sisällään paljon muutakin ja nimenomaan vanhuustutkimuksen keinoin voimme vaikuttaa vanhuusiän hyvinvointiin”, Strandberg kuvailee.

Pohjolan lääketieteen palkintoa on myönnetty jo vuodesta 1981 lähtien

Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt Pohjolan lääketieteen palkinnon ansioituneelle lääkäritutkijalle vuosittain jo vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon mahdollistaa Pohjola-yhtiöiden kantayhtiöiden, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Suomen Lääketieteen Säätiölle tekemä lahjoitus vuonna 1980.

”Lääketieteellisen tutkimuksen edistysaskeleet vaikuttavat laajasti yksilöiden lisäksi koko yhteiskuntaan. Strandbergin elämäntyö on osoitus merkittävästä panostuksesta lääketieteelliseen tutkimukseen ja hänen tekemänsä työ vanhuustutkimuksen ja geriatrian parissa mahdollistaa elämänlaadun ylläpitoa”, nostaa esille Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Vesa Aho.

Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat sekä kaksi Pohjolan ja Suomi-yhtiön hallituksen nimeämää jäsentä.

”Strandbergin työ vanhuustutkimuksen eteen on mittava. Tutkimuksen tekemisen lisäksi hän on osaltaan edistänyt vanhuustutkimuksen asemaa monin tavoin, kuten esimerkiksi oppikirjamateriaalin tuottajana, tieteen kriittisenä popularisoijana ja aktiivisena mielipidevaikuttajana valtakunnan lehdistössä”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Klaus Elenius.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen