Uutiset | 16/05/2024

Reumatautien tutkimussäätiö sulautuu osaksi Suomen Lääketieteen Säätiötä

Suomen Lääketieteen Säätiön alle perustettava uusi Reumatautien tutkimusrahasto jatkaa Reumatautien tutkimussäätiön pitkää ja ansiokasta työtä reumatautien hoidon ja tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Reumatautien tutkimussäätiö on edistänyt kotimaista reumatautien tieteellistä tutkimusta jo vuodesta 1974 lähtien. Tutkimussäätiön keskeinen toimintamuoto Suomen Lääketieteen Säätiön tapaan on ollut apurahojen kautta tukea vaikuttavaa tieteellistä lääketieteen tutkimusta. Tuen kohteena ovat olleet erityisesti nuoret tutkijat.

”Säätiöiden toimintojen samankaltaisuuksien vuoksi Suomen Lääketieteen Säätiö on mitä luontevin uusi koti Reumatautien tutkimussäätiön edistämälle työlle. Sulautumisessa tutkimussäätiön alkuperäinen tarkoitus säilyy, mutta kahden erillisen säätiön sijaan yhden säätiön kautta tapahtuva toiminta mahdollistaa niin tehokkuuden kuin vaikuttavuuden kasvattamisen”, Reumatautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Varkila sanoo.

Reumatautien tutkimussäätiön nykyisistä rahastoista, Suomen Reumatologisen Yhdistyksen rahastosta, Professorien Laine ja Vainion rahastosta sekä Hanna Järvelä-Ilkan rahastosta, muodostetaan Suomen Lääketieteen Säätiön alaisuuteen uusi Reumatautien tutkimusrahasto.

”Sulautuminen tehostaa varojen kokonaiskäyttöä, kun lääketieteen eri osa-alueita tuetaan yhdestä säätiöstä kokonaisharkintaan pohjautuen sen sijaan, että avustusta jaettaisiin samalle kohteelle kahdesta eri säätiöstä mahdollisesti jopa toisistaan tietämättä. Avustustoimintaan käytettävien kokonaisvarojen määrä kasvaa myös sitä kautta, kun hallinnointikulujen suhteellinen osuus pienenee”, Varkila sanoo.

Uusi luku pitkässä historiassa

Reumatautien tutkimussäätiön historia ulottuu vuoteen 1946, jolloin Heinolaan perustettiin koko maata palveleva reumasairaala. Professori Veikko Laineen johdolla sairaalasta kehittyi nopeasti kaikenlaisten reuma- ja tukielinsairauksien hoito- ja kuntoutussairaala. Sairaalassa tutkittiin myös alusta lähtien reumasairauksien syitä, kehitettiin hoitomuotoja ja koulutettiin reumalääkäreitä.

Vuonna 1974 Heinolan reumasairaalan toimesta perustettiin siitä erillinen Reumatautien tutkimussäätiö tukemaan reumatautien tutkimusta ja väitöskirjatyötä. Reumasäätiö sijoitti tarvittavan alkupääoman, ja tutkimussäätiö sai lisää pääomaa sekä professori Veikko Laineen että Kauko Vainion merkkipäivien yhteydessä suoritetuista keräyksistä.

Sittemmin tutkimussäätiö on tukenut alan tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja. Vuosien 2011–2023 aikana apurahoina 260 000 euroa yhteensä 85 apurahan hakijalle.

”Toivotan Reumatautien tutkimusrahaston lämpimästi tervetulleeksi Suomen Lääketieteen Säätiön sateenvarjon alle. Reumatautien tutkimussäätiön viisikymmentä vuotta sitten käynnistynyt työ ja pitkä historia saa jatkoa uudessa osoitteessa, mutta samoja vaikuttavia periaatteita noudattaen – tukemalla vastuullisesti tieteellistä tutkimusta annamme tutkijoille mahdollisuuden muuttaa maailmaa”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Katriina Aalto-Setälä.

Reumataudit koskettavat suomalaisia

Reumatauteja on useita, ja niitä ryhmitellään monin eri tavoin. Perinteinen tapa on jakaa taudit tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä systeemisiin reumasairauksiin.

Tieteellisellä tutkimuksella on ollut reumatautien kokonaiskuvassa valtava vaikutus. Tutkimuksen myötä vaikeavammaisuus ja invalidisoituminen on harvinaista ja nivelet säilyvät paremmin. Reumaleikkausten määrä on myös vähentynyt nopean lääkekehityksen vuoksi. Positiivinen vaikutus sairastuneen ihmisen toimintakykyyn on merkittävä.

Tutkimuksella on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Reumatautien tutkimuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on mahdollistaa yksilöllisesti räätälöity lääkehoito.

”Oikeanlaisen hoidon aloittaminen kullekin potilaalle sopivalla tavalla taudin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on päämäärä, jota kohti alan tutkimus määrätietoisesti ponnistelee – nyt Reumatautien tutkimusrahaston tukemana”, Varkila sanoo.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen