Uutiset | 28/04/2021

Säätiön apurahahaku käynnistyy 1.5. – jaossa apurahoja kaikkiin tutkijanuran vaiheisiin

Lääketieteen Säätiön apurahahaku alkaa 1.5. ja päättyy 31.5. 

Lääketieteen Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa ja puheenjohtaja Klaus Elenius kertovat videolla apurahoista ja niiden hakemisesta.

Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille ja erillisrahastoistaan seuraaviin tutkimuskohteisiin: sydän- ja verisuonitaudit, farmasia, ihotaudit, psykiatria, kliininen laboratorioala, keuhkosairaudet, alkoholiriippuvuus ja 3D-kuvantamiseen kohdistuva tutkimus. Kaikkia tutkimusaloja koskevat samat tieteelliset arviointikriteerit.

Yhteensä apurahoja jaetaan vuosittain yli kahden miljoonan euron edestä. Vuonna 2020 Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi apurahoja 183 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 432 000 euroa. 

Säätiö jakaa vuonna 2021 seuraavat apurahat:

Eka-apuraha

Eka-apurahat on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön, ei hakijan aiempiin ansioihin. Hakijalla ei tarvitse olla julkaisuja. Apurahan suuruus on 2 500 €/hakija.

Kannustusapuraha

Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim. Apurahan suuruus on 5 000 €/hakija.

Tutkimusapuraha 4, 8 tai 12 kk

Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 4, 8 tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 9 000 € (4 kk-apuraha), 18 000 € (8 kk-apuraha) tai 27 000 € (12 kk-apuraha) ja tutkijatohtoreille 10 000 € (4 kk-apuraha), 20 000 € (8 kk-apuraha) tai 30 000 € (12 kk-apuraha).

Palaavan tutkijan apuraha

Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty niin sanottu post doc -kausi. Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Apurahat ovat suuruudeltaan 150 000 – 200 000 €.

Apurahat uusiin tutkimusavauksiin

Suomen Lääketieteen Säätiö on vuonna 2021 varannut 100 000 euroa jaettaviksi uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Säätiö haluaa näin luoda valmiuksia valmistautua tulevaan. Myönnettävä rahoitus on käytettävä vuosien 2022-23 aikana. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 tai 100 000 euroa.

Tutkijatohtori-apurahat ulkomaille (post doc)

Tohtorien ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn myönnetään apurahoja säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta. Poolin apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Tohtorintutkinnon suorittamisesta saa olla kulunut aikaa korkeintaan neljä vuotta.

Lue lisää apurahoista ja hakuohjeista täältä.

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen