Uutiset | 27/10/2022

Tekoäly ennustaa, milloin päivystys ruuhkautuu

Jalmari Tuominen kehittää järjestelmää, joka ennustaa sairaalan päivystykseen tulevien potilaiden määrää. Tuominen sai Suomen Lääketieteen Säätiön kannustusapurahan vuonna 2021.

Sairaalan päivystyksen ruuhkautuminen on yleinen ongelma. Kansainvälisissä tutkimuksissa ruuhkan on todettu lisäävän potilaiden kymmenen päivän kuolleisuutta ja riskit muille haittatapahtumille lisääntyvät. Ruuhkia on usein vaikea ennustaa, jolloin lisähenkilöstöä joudutaan hälyttämään yllättäen.

LL Jalmari Tuominen etsii ongelmaan ratkaisua koneoppimiseen perustuvalla ohjelmistolla, joka pyrkii ennustamaan ruuhka-ajat. Käytännössä koneelle syötetään iso määrä tietoa, muun muassa aiempien vuosien päivystyskäynneistä, alueen yleisötapahtumista, verkkovierailuista, vuodeosastojen kapasiteetista ja säätilastoista.

Tietomäärästä etsitään matemaattisten menetelmien avulla signaaleja, jotka liittyvät lisääntyneeseen kuormitukseen. Niiden pohjalta tekoäly luo ennusteita tulevasta.

“Tavoitteena on luoda järjestelmä, jota voitaisiin käyttää päätöksenteon tukena. Tulokset näyttävät lupaavilta, mutta lisää tutkimusta vielä tarvitaan”, Tuominen kertoo.

Lue lisää artikkeleita aiheesta:

Lääketieteen Säätiön kannustusapuraha

Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Se myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Apurahan suuruus on 5 000 €/hakija. Lue lisää kannustusapurahoista täällä.

Tue lääketieteen uusien innovaatioiden syntyä

Lääketieteen teknologia pyrkii kehittämään uusia innovaatioita lääketieteen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Lääketieteen teknologiassa voidaan esimerkiksi kehittää lääketieteellisiä laitteita ja mittauksia tai tutkia kuvantamista. Lue lisää täällä.

 

Jalmari Tuominen

“Äkillisiä ruuhkapiikkejä on vaikea ennustaa päivystyksessä. Toivon, että tulevaisuudessa tekoälyyn pohjautuva järjestelmä voi auttaa varautumaan tällaisiin tilanteisiin.”

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen