Uutiset | 19/10/2022

Roosa Lankinen tutkii munuaispotilaiden valtimotautikuormitusta

Roosa Lankinen etsii keinoja, joilla erityisen suuressa valtimotautiriskissä olevat munuaispotilaat löydettäisiin ajoissa.

Arviolta 200 ooo suomalaista sairastaa munuaistautia, ja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia on tuhansia. Tiedetään, että vaikea munuaisten vajaatoiminta moninkertaistaa potilaan sydän- ja verisuonisairauksien riskin ja lisää kuolleisuutta.

“Munuaispotilailla valtimotaudit kehittyvät tavallista nopeammin. On tärkeää, että löytäisimme taudit ajoissa ja pystyisimme hidastamaan niiden etenemistä”, LL Roosa Lankinen kertoo.

Lankinen on kerännyt laajan suomalaisen potilasaineiston, jonka pohjalta hän etsii verestä merkkianeita ja tutkii kuvantamismenetelmiä, jotka auttaisivat tunnistamaan häiriöt sydämen ja verisuonten toiminnassa jo varhaisessa vaiheessa.

“Toiveena on, että tulevaisuudessa saamme tietoa munuaispotilaiden valtimotautikuormituksesta nykyistä aiemmin ja pystymme vähentämään kuolleisuutta.”

Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi viime vuonna LL Roosa Lankiselle 8 kuukauden tutkimusapurahan tutkimukselle ”Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla”.

Lue lisää artikkeleita aiheesta:

Lääketieteen Säätiön tutkimusapuraha

Suomen Lääketieteen Säätiö myöntää tutkimusapurahoja työskentelyapurahaksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 6, 12 tai 24 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit ja dosentit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen. Lue lisää tutkimusapurahoista täällä.

Tue sydän- ja verisuonitautien tutkimusta

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kuolinsyitä Suomessa. Sydän- ja verisuonisairauksista yleisimpiä ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt. Tukesi auttaa parantamaan kehittämään sydän- ja verisuonitautien tutkimusta ja hoitoa. Lue lisää täällä.

 

LL Roosa Lankinen

“Apuraha yllätti ja ilahdutti. Aineistojen kerääminen ja analysointi on ollut suuri urakka. On kiva, kun iso työ palkitaan. Se kannustaa jatkamaan.”

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen