Uutiset | 01/08/2022

Tutkijat selvittivät, miten yleiset geneettiset muutokset aiheuttavat munuaissyöpää

Ymmärrys yleisten geenimuutosten yhteydestä juuri tiettyihin syöpiin lisääntyy.

Kansainvälinen tutkijaryhmä selvitti, miksi munuaissyöpään usein liittyvät geenimuutokset johtavat juuri munuaissyöpään, eivätkä muihin syöpiin.

Syövissä esiintyvät geenimuutokset liittyvät tyypillisesti vain joihinkin syövän alalajeihin. Syyt ovat olleet suurelta osin epäselviä.

Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan munuaissyöpään liittyvien mutaatioiden kyky muodostaa syöpä perustuu transkriptiotekijöiksi kutsuttuihin proteiineihin, jotka säätelevät terveiden munuaissolujen normaaleja toimintoja.

– Tutkimus käsittelee munuaissyöpää, mutta sama periaate saattaa liittyä syöpiin yleisemminkin. Syöpä on usein parantumaton sairaus, ja uusia hoitoja tarvitaan. Löysimme tekijöitä, joiden estäminen hidasti munuaissyövän kasvua koemalleissa. Nämä molekyylit ovat potentiaalisia lääkekohteita, projektia johtanut Sakari Vanharanta kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa 18.7.2022.

Yleinen geenimuutos lisää munuaissyövän riskiä

Tutkimuksessa tarkastellut mekanismit koskevat kirkassoluista munuaissolusyöpää, joka on munuaissyövän yleisin alatyyppi. Syövän riskiä lisäävää geenimuutosta kantaa suurin osa eurooppalaisista.

Tutkimuksessa käytettiin kokeellisen syöpäbiologian menetelmiä yhdistettynä kohdennettuun potilasnäyteanalyysiin. Tutkijat testasivat, tarvitaanko normaalien munuaissolujen kudosspesifisiä toimintoja ohjaavia transkriptiotekijöitä myös munuaissyöpien kasvuun.

Tulokset osoittavat, että munuaissyöpään liittyvien geenimuutosten kyky edistää kasvainten muodostumista oli riippuvainen transkriptiotekijöistä, jotka ovat erityisesti aktiivisia munuaisten normaaleissa soluissa. Kun munuaisspesifisiä transkriptiotekijöitä inaktivoitiin kokeellisesti, syöpämutaatiot eivät enää kyenneet aktivoimaan kasvaimen kasvun kannalta tärkeitä geenejä.

– Geenimuutosten eli mutaatioiden vaikutus syövän syntyyn on yleisesti tiedossa, mutta usein emme tiedä, miten mutaatiot aiheuttavat syöpää. Jos taas emme tiedä mitä mutaatiot tekevät, emme voi hyödyntää geenitietoa syövän hoidossa. On tärkeää, että syövän geenimuutosten vaikutuksia opitaan ymmärtämään. Valtaosa uusista ja tehokkaista syöpälääkkeistä on kehitetty molekyylitason ymmärryksen avulla, Sakari Vanharanta sanoo.

Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi viime vuonna LT Sakari Vanharannalle palaavan tutkijan apurahan tutkimukselle ”Mechanisms of de-differentiation in renal carcinogenesis”.


Lue lisää artikkeleita syöpätutkimuksesta:


Tue syöpätautien tutkimusta

Uusien syöpätapausten määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana, mutta syöpäseulontojen, laadukkaan hoidon ja uusien menetelmien ansiosta ne johtavat kuolemaan yhä harvemmin. Tukesi auttaa parantamaan kehittämään syöpätutkimusta ja syövän hoitomenetelmiä.

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen