Uutiset | 11/12/2020

Sähköinen seuranta auttaa räätälöimään immunologiset syöpähoidot

Kun saadaan jo varhain selville, ketkä potilaista hyötyvät uusista hoidoista ja keille tulee haittoja, päästään parempiin hoitotuloksiin, toteaa säätiön tutkimusapurahan saanut LT Sanna Iivanainen.

Uudet immunologiset syöpälääkkeet ovat iso edistysaskel syöpien hoidossa. Niillä on saatu jopa vaikeasti levinneitä syöpiä talttumaan. Hoitojen (PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet) kehittäjille myönnettiin vuonna 2018 Nobelin lääketieteen palkinto.

Imuunohoidoissa ideana on, että elimistö itse usutetaan tappamaan syöpäsoluja.

Syövän immunohoidoissa ideana on, että elimistö itse usutetaan tappamaan syöpäsoluja. Puolustusjärjestelmälle näytetään syöpäsolujen pinnalle tyypillisten rakenteiden avulla, että kyseiset solut pitäisi tuhota.

Vaikka uudet lääkkeet ovat hyviä, ne auttavat vain pientä osaa potilaista — ja osalle ne voivat aiheuttaa vaikeita haittoja. LT Sanna Iivanainen kehittää sähköistä seurantamallia, jolla hoidon vaikutukset havaittaisiin nopeammin.

”Hoito saattaa aiheuttaa esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen. Toiveena on, että pystyisimme ennustamaan jo hoitojen alkuvaiheessa, ketkä potilaista hyötyvät ja kenelle kehittyy vakavia haittoja”, Iivanainen kertoo.

Syövän hoito yksilöllisemmäksi

Tutkijat ovat keränneet immunohoitoa saaneilta syöpäpotilailta viikoittain tietoa oireista sähköisen kyselyn avulla. Tähän tietoon on yhdistetty muun muassa lääkärin ilmoittamat haittavaikutukset sekä tietoja verikokeista.

Tietoihin pohjautuen tutkijat ovat kehittäneet suomalaisyrityksen kanssa tekoälyä hyödyntävän ennustemallin. Sillä pystytään jo melko hyvällä tarkkuudella ennustamaan, tuleeko potilas hyötymään hoidoista ja tuleeko hänelle haittoja.

On hienoa tehdä tällaista poikkitieteellistä tutkimusta, jossa yhdistyvät digitalisaatio, tekoäly ja lääketiede.

Iivanaisen mukaan parhaimmillaan syövän hoidosta tulee reaaliajassa yksilöllistä. Ennustemallin avulla hoidon tehoa voidaan seurata alusta alkaen. Tämä auttaa havaitsemaan nopeasti mahdolliset haitat. Niihin voidaan reagoida heti, hoitaa niitä kortisonilla sekä säätää lääkkeen annostelua. Sähköinen seurantasovellus tuo uudenlaisen vuorovaikutuskanavan, josta hyötyvät paitsi potilas myös hoitava taho kommunikaation vaikuttavuuden parantuessa.

Iivanainen toivoo, että ennustemallista tulee olemaan hyötyä käytännön potilastyössä.

”On hienoa tehdä tällaista poikkitieteellistä tutkimusta, jossa yhdistyvät digitalisaatio, tekoäly ja lääketiede — ja jolla on käytännön merkitystä syöpäpotilaille.”

Sanna Iivanainen

Sai säätiön tutkimusapurahan marraskuussa 2020.

Työ: kliininen opettaja, Oulun yliopisto ja  syöpätauteihin erikoistuva lääkäri, Oys.

Koulutus:  LT 2020, Oulun yliopisto.

Harrastukset: tutkimustyö, lukeminen, ruoanlaitto.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen