Uutiset | 25/10/2023

Tutkimus: Plasman suPAR on lupaava lisätyökalu haimasyövän havaitsemiseen

Akuutin haimatulehduksen uusiutumisen ja kroonisen haimatulehduksen kehittymisen ennustaminen on tärkeää sekä potilaiden elämänlaadun että terveydenhuollon kustannusten optimoimiseksi. Samoin haimakasvaimen diagnostiikassa hyvän- ja pahanlaatuisen muutoksen toisistaan erottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Väitöskirjatutkimuksessaan LL Anu Aronen tutki suPAR-merkkiaineen käyttöä erilaisten haimasairauksien ennustetekijänä ja diagnostiikassa. Tampereen yliopisto tiedotti aiheesta 4.10.2023.

Akuutti haimatulehdus on yleinen sairaus. Suurin osa potilaista paranee täysin, mutta haimatulehdusten uusiutumat saattavat johtaa kroonisen tautimuodon kehittymiseen. Krooninen haimatulehdus on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun, lisääntyneeseen sairastavuuteen ja suurempiin hoitokustannuksiin. Siksi olisi hyödyllistä tunnistaa potilaat, joilla on suurin riski taudin uusimiseen ja kroonistumiseen.

Vuonna 2020 haimasyöpä oli neljänneksi yleisin syöpäkuoleman syy Euroopassa. Tauti on varhaisvaiheessa usein oireeton ja sen ennuste on edelleen huono. Pahanlaatuinen muutos pitäisi pystyä diagnosoimaan aina, mutta epäselvän haimamassan selvittely voi olla haastavaa. Toisaalta haimakirurgiaan liittyvä komplikaatioriski on suuri, joten vääriä positiivia löydöksiä ei saisi tulla.

Haima on monitahoinen elin, ja sen sairauksien monimuotoisuus aiheuttaa haasteita kliinikolle. Diagnostisille lisätyökaluille onkin haimasairauksissa selkeä tarve. Suomen Lääketieteen Säätiön 2500 € Eka-apurahan saanut Anu Aronen selvitti väitöstutkimuksessaan, voisiko suPAR-merkkiaine toimia ennustetekijänä ja diagnostisena apuna erilaisissa haimasairauksissa.

SuPAR-proteiinin merkitys haimasairauksien diagnosoinnissa

SuPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor) on proteiini, jota tuottavat elimistön puolustus- eli immuunijärjestelmän solut. SuPAR voidaan mitata laskimoverestä, ja sen pitoisuus on verrannollinen elimistön puolustusjärjestelmän aktiivisuuteen. SuPAR-proteiinin on todettu olevan koholla monissa elimistön tulehduksellisissa tautitiloissa sekä monissa syövissä.

– Yleisesti ottaen suPAR:in kohonneet pitoisuudet ovat yhteydessä taudin vakavuuteen tai huonompaan ennusteeseen, kertoo Aronen Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Aronen havaitsi tutkimuksessaan, että plasman suPAR eli P-suPAR on koholla haimasyövässä, mutta ei kroonisessa haimatulehduksessa. Näin ollen P-suPAR:ia voitaisiin käyttää diagnostisena lisätyökaluna hyvänlaatuisen ja pahanlaatuisen haimakasvaimen selvittelyssä.

– Ensimmäisen akuutin alkoholiperäisen haimatulehduksen jälkeen mitatut kohonneet P-suPAR-pitoisuudet ennustivat korkeampaa kuolleisuutta kymmenen vuoden aikana. Tämä potilasryhmä on iso, ja olisikin tärkeää suunnata tukitoimet kohdennetusti näihin riskipotilaisiin.

Tutkimuksessa ei kyetty ennustamaan akuutin haimatulehduksen uusiutumista tai kroonisen haimatulehduksen kehittymistä P-suPAR:n avulla.

Anu Aronen työskentelee vatsaelinkirurgina TAYS:ssa, ja on tehnyt tutkimustyönsä Tampereen Haimaryhmässä.

Aronen sai tutkimukselleen 2500€ eka-apurahan Suomen Lääketieteen Säätiöltä vuonna 2019.

Tue syöpätautien tutkimusta

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä. Naisilla yleisin syöpä on rintasyöpä, miehillä eturauhassyöpä. Monet syövistä ovat onneksi voitettavissa. Se kuitenkin vaatii jatkuvasti kehittyvää syöpätutkimusta ja laadukkaita hoitoja. Suomen Lääketieteen Säätiön kautta voit tukea suomalaista syöpätutkimusta.

Tue syöpätautien tutkimusta täällä.

Eka-apuraha

Eka-apuraha on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Apurahan suuruus on 2 500 €/hakija.

Lue lisää apurahoista täältä.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen