Uutiset | 21/09/2022

Eino Solje tutkii, miten työikäisten muistisairaudet saataisiin selville aiemmin

LT, Dos. Eino Solje kehittää menetelmiä, jotka nopeuttaisivat harvinaisten työikäisillä esiintyvien muistisairauksien tunnistamista. Solje oli post doc -tutkijana Italiassa perehtymässä TMS-menetelmään, joka auttaa muistisairauksien tunnistamisessa. Suomessa hän jatkaa tutkimusta aiheesta Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apurahan tuella.

Suomessa noin 10 000 työikäistä sairastaa neurodegeneratiivista muistisairautta, joka rappeuttaa muistia ja kognitiivisia kykyjä. Taustalla voi olla esimerkiksi Alzheimerin tauti, otsa-ohimolohkorappeuma tai Lewyn kappale -tauti.

Eino Soljen mukaan tautien tunnistaminen on iso haaste, joka vie usein vuosia.

”Aina diagnoosi ei selviä potilaan elinaikana”, Solje kertoo.

Solje etsii keinoja, joilla taudit tunnistettaisiin nopeammin.

Hän kehittää uusia biomarkkereita sekä transkraniaaliseen magneettistimulaatioon (TMS) perustuvaa menetelmää.

”Kun TMS-laitteella annetaan potilaalle kallon ulkopuolelta magneettistimulaatioita liikeaivokuorelle eri kohtiin aivoja ja mitataan niiden antamia vasteita, se auttaa tunnistamaan eri taudit niiden tyypillisten välittäjäainepoikkeavuuksien perusteella.”

Solje uskoo, että seuraavan vuosikymmenen aikana saadaan uusia hoitoja muistisairauksiin.

”Parhaiten hoidot tehoavat sairauden alkuvaiheessa, jolloin aivoissa on tapahtunut vasta vähän tuhoa. Siksi on tärkeää kehittää keinoja, jolla taudit tunnistetaan mahdollisimman varhain.”

”Olen post doc -tutkijana Italiassa perehtymässä TMS-menetelmään, joka auttaa muistisairauksien tunnistamisessa. On ilo palata Suomeen jatkamaan tutkimusta säätiön tuella.”

 


Palaavan tutkijan apuraha

Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT/HLT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty niin sanottu post doc -kausi. Yleensä odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa on oltava vielä ulkomailla.

Apuraha on enintään 50 000 €, josta yleiskustannusosuus on enintään 5000 €.

Lue lisää apurahoista.


Lue lisää muistisairauksista

Eino Solje

LT Eino Solje sai Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apurahan vuonna 2021 tutkimukselleen Epätyypilliset muistisairaudet – uusin työkaluin varhaisdiagnoosin jäljille. Apurahan suuruus oli 50 000 €.

Eino Solje sai 22.9.2022 Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa Kuopiossa Martti Hämäläisen nimeä kantavan 5 000 euron tunnustuspalkinnon, joka myönnetään nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Palkinnon jakaa vuosittain Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen