Uutiset | 19/11/2021

Hakemusmäärät jatkavat kasvuaan – Säätiö jakoi yli kaksi miljoonaa euroa tutkimukseen

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja jaettiin tänä vuonna 160 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 128 500 euroa. Apurahan saajat julkistettiin perjantaina 19. marraskuuta. Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2021 apurahahaku keräsi yhteensä 778 hakemusta – lähes 50 enemmän kuin viime vonna. Hakemusten kokonaismäärä oli säätiön historian toiseksi korkein.

– On hienoa, miten laajasti hakemuksia saamme eri erikoisalojen lääkäreiltä, eri puolilta Suomea. Apurahat myönnettiin tänäkin vuonna monipuolisesti eri tutkimusaloille, kertoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, professori Klaus Elenius.

Syöpätutkimus pysyi tänäkin vuonna apurahatilaston kärjessä: syöpätutkijoille myönnettiin yhteensä 30 apurahaa eli 17 prosenttia kaikista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin syöpien ja neurologisten sairauksien tutkimukseen.

Vuoden 2021 erityisapurahat suunnattiin lääketieteellisesti merkittäviin uusiin tutkimusavauksiin. Säätiö tuki neljän tutkimusryhmän työtä yhteensä 200 000 eurolla.

– Tämänvuotisen teema-apurahan suuri suosio yllätti. Nyt pohdimme, voisimmeko jatkossakin tukea lääkäritutkijoita vastaavilla rahoitusinstrumenteilla, sillä tämän tyyppisille apurahoille näyttäisi selvästi olevan tarvetta, Elenius kertoo.

Ajan ja rahoituksen puute vaikeuttavat tutkimuksen tekemistä

Suomen Lääketieteen Säätiön keväällä toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan tutkimustyöstä kiinnostuneen lääkärin tiellä on monenlaisia esteitä. Suurin ongelma näyttäisi olevan ajanpuute, jonka mainitsi 70 prosenttia kyselyyn vastanneista tutkimustyötä tekevistä lääkäreistä.

40 prosenttia vastaajista kertoi rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä haasteista ja noin joka kymmenes vastaaja mainitsi haasteiksi tutkimusolosuhteet ja byrokratian.

– Valtio on vähentänyt viime vuosina huomattavasti kliinisen tutkimuksen rahoitusta. Monet tarjolla olevista rahoituksista ovat pieniä ja lyhytaikaisia, jolloin pitkäjänteinen tutkimustyön suunnittelu ja tekeminen on hankalaa. Aika, joka voitaisiin käyttää tutkimuksen tekemiseen, kuluu apurahoja hakiessa, Elenius muistuttaa.

Kyselyyn vastasi 632 lääkäriä ja lääkäriksi opiskelevaa, jotka hakivat säätiöltä tutkimusapurahaa toukokuussa 2021.

Tutustu kaikkiin apurahansaajiin tästä

Hakemusten määrä Myönnetyt apurahat
Sairausryhmä* kpl % kpl %
Syöpäsairaudet 119 15 27 17
Neurologiset sairaudet 88 11 20 13
Muut sisätaudit 85 11 17 11
Lastentaudit 84 11 24 15
Naistentaudit ja synnytys 65 8 11 7
Tule-sairaudet ja vammat 60 8 3 2
Sydän- ja verisuonisairaudet 61 8 18 11
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 44 6 5 3
Tartuntataudit 37 5 8 5
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 28 4 5 3
Muut 107 14 22 14
Yhteensä hakemuksia 778 160

 

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 100 000–200 000 € 750 000 € 5
Palaavan tutkijan apuraha 40 000–50 000 € 200 000 € 4
12 kuukauden tutkimusapuraha 27 000–30 000 € 195 000 € 7
8 kuukauden tutkimusapuraha 9 000–20 000 € 210 000 € 11
4 kuukauden tutkimusapuraha 9 000–10 000€ 211 000 € 22
Kannustusapuraha 5 000 € 190 000 € 38
Eka-apuraha 2 500 € 172 500 € 69
Uudet tutkimusavaukset -apuraha 50 000 € 200 000 € 4
Yhteensä 2 128 500 € 160

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen