Uncategorized | 23/04/2024

Apuraha joustaa lääkäritutkijan tarpeisiin – tutkimusta voi tehdä myös palkkatyön ohessa

Apurahakäytännöt saattavat muodostaa yllättävän esteen lääkärille kliinisen tutkimuksen tekemiseen, jos apuraha ja lääkärin palkkatyö eivät ole yhteensovitettavissa.

”Moni lääkäri haluaa tehdä kliinistä tutkimusta, mutta rahoituksen saaminen palkkatyön ohessa tehtävään tutkimukseen saattaa olla hankalaa. Vastaavasti myös sairaalassa työskentelevän henkilön työnantajalle voi olla kynnys lääkäritutkijan pidempiaikainen poissaolo, jos apurahan ehtona on päätoiminen tutkimuksen tekeminen”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Suomen Lääketieteen Säätiö tarkastelee säännöllisesti omien apurahojensa maksamiseen liittyviä ohjeistuksia ja kriteereitä, jotta ne vastaisivat tämän päivän lääkäritutkijoiden ja tutkimusyksiköiden tarpeita.

”Tavoitteemme on, että apuraha muovautuisi lääkäritutkijan ja tutkimusyksikön arkeen ja tarpeisiin, ei toisin päin”, tiivistää Lounasmaa.

Arviointien perusteella säätiön myöntämiä apurahoja onkin muokattu siten, että niitä on mahdollista yhdistää entistä helpommin kliinisen tutkijan olemassa olevan työsuhteen kanssa.

Apuraha palkkana tai tutkimusta osa-aikaisesti

Suomen Lääketieteen Säätiö myöntämät apurahat palvelevat eri tutkijanuran vaiheissa olevia tutkijoita. Säätiön apurahoista esimerkiksi tutkimusapurahat ja uudet tutkimusavaukset -apurahat soveltuvat erityisen hyvin lääkärille, joka haluaa yhteensovittaa nykyisen lääkärintyönsä sekä tutkimuksen tekemisen.

Tutkimusapurahat on tarkoitettu työskentelyapurahaksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille ja niiden kokonaisarvo vaihtelee 13 500 eurosta 60 000 euroon.

”Jos tutkija haluaa ja työnantaja asiaa puoltaa, niin apuraha voidaan maksaa sairaalalle tai tutkimuslaitokselle, joka käyttää sen tutkijalle maksettavaan palkkaan. Tällöin tutkija voi käyttää tutkimuksen tekemiseen vain osan työajastaan. Työnantaja hoitaa ennakonpidätyksen ja eläkevakuutuksen ja lääkäritutkijan palkkataso on lääkärin nykyisen työsuhteen mukainen peruspalkka”, Lounasmaa sanoo.

Uudet tutkimusavaukset -apurahat on tarkoitettu lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen. Jaettavien apurahojen suuruudet ovat 50 000 tai 100 000 euroa.

”Apurahan voi käyttää tutkijan omaan palkkaan tai tutkimusryhmän palkka- tai tutkimuskuluihin. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden materiaali- ja laitehankintoihin”, Lounasmaa sanoo.

Apurahojen hakuaika toukokuussa – hakuinfo 7.5.2024

Suomen Lääketieteen Säätiön ja Lääkäriseura Duodecimin vuosittaiset apurahat ovat haettavissa toukokuun ajan. Apurahoja myönnetään vuosittain yli 100 tutkijalle yhteensä yli kahden miljoonan euron edestä.

”Apurahoja on tarjolla kaikkiin tutkijanuran eri vaiheisiin aina ensimmäisestä tutkimuksesta lähtien. Lukumäärällisesti eniten apurahoja myönnetään tutkijanuran alkutaipaleelle, suurimmat apurahat on kohdennettu isommille tutkimushankkeille ja kokeneemmille lääkäritutkijoille”, Lounasmaa sanoo.

Apurahat ovat haettavissa 1.-31.5.2023 Suomen Lääketieteen Säätiön apurahapalvelun kautta. Säätiön ohjeet apurahanhakijalle ovat luettavissa täällä.

Säätiö järjestää virtuaalisen hakuinfon tiistaina 7.5. klo 10-11. Apurahojen hakuinfossa apurahoista kertovat ja kysymyksiin vastaavat säätiön asiamies Jouni Lounasmaa ja stipendivaliokunnan puheenjohtaja professori Mika Rämet. Ilmoittaudu hakuinfoon täällä.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen