Uutiset | 25/04/2024

Säätiöiden post doc -pooli jakoi apurahoja 22 tohtorille

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 25. huhtikuuta 2024 22 tohtorille noin 1,32 miljoonaa euroa. Apurahoista kolme on jatkoapurahoja ja kuusi kahden vuoden apurahoja. Poolin kevään hakukierrokselle osallistui 116 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää 19 prosentille hakijoista.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdenkymmenenyhdeksän hakukierroksen jälkeen jo yli 770 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Lista apurahansaajista löytyy täältä.

Vuodesta 2022 alkaen post doc -poolista on voinut hakea rahoitusta myös entistä lyhyemmille, vähintään puoli vuotta kestäville ulkomaisille tutkimusjaksoille.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Suomen Lääketieteen Säätiön lisäksi poolissa mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Muodostunut tärkeäksi rahoitusinstumentiksi

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai
koulumaksut.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.8.–15.9.2024, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan marras-joulukuussa 2024.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen