Uutiset | 30/11/2020

Lihavuuden syiden jäljille aivokuvantamisen avulla


Toisilla ihmisillä herkuttelu ryöstäytyy herkemmin käsistä kuin toisilla — ja seurauksena on lihominen. LT Jetro Tuulari etsii lihomiseen altistavia muutoksia aivojen toiminnallisista verkostoista.

Lihominen on tämän päivän iso haaste. Yli puolet aikuisista suomalaisista on ylipainoisia, ja lihavia useampi kuin joka neljäs. Usein ongelma alkaa jo lapsena. 2–16-vuotiaista pojista enemmän kuin neljäs on ylipainoinen, tytöistä noin joka viides.

Uutta tietoa mielihyväkeskuksen ja painon kehityksen välisistä yhteyksistä.

Jetro Tuulari pyrkii aivotutkimuksen avulla tuomaan lisävalaistusta siihen, miten aivojen toiminta on sidoksissa lihomistaipumukseen — eli miksi toisilla herkuttelu jää herkemmin päälle.

”Toiveena on saada aivokuvantamisen avulla uutta tietoa esimerkiksi mielihyväkeskuksen ja painon kehityksen välisistä yhteyksistä ja löytää myös mahdollisia hoidon kohteita”, Tuulari kertoo.

 

Tekoälypohjaiset menetelmät auttavat analysoinnissa

Jos aivojen mielihyväkeskuksen toiminnasta löydetään lihomiseen liittyviä muutoksia, voidaan kokeilla, pystytäänkö joillain interventioilla muokkaamaan aivojen toimintaa — eli auttavatko esimerkiksi jotkin lääkkeet tai käyttäytymisterapia hillitsemään epäterveellisiä mielihaluja.

Tuulari tutkii erityisesti kehittyvien aivojen, eli lasten ja nuorten aivojen toimintaa. Hän analysoi MRI-aivokuvia ja hyödyntää tutkimuksissaan verkostomallintamista, jota oppinut tutkijatohtorina Oxfordin yliopistossa.

Tavoitteena on lisätä väestoneurotieteen osaamista Suomessa.

Tuulari hyödyntää tutkimuksissaan laajaa kansainvälistä aineistoa, jossa ovat aivokuvien lisäksi muun muassa tiedot lapsen terveydentilasta, neurokognitiivisesta suoriutumisesta sekä pituudesta ja painosta. Tietomäärän analysoinnissa apuna ovat myös tekoälypohjaiset menetelmät.

”Tavoitteena on samalla myös lisätä väestöneurotieteen osaamista Suomessa. Näitä menetelmiä voitaisiin jatkossa käyttää myös monien sairauksien, kuten depression, tutkimisessa”, Tuulari kertoo.

 

Teksti: Mari Heikkilä

Jetro Tuulari

Sai Lääketieteen säätiön tutkimusryhmän perustajan apurahan marraskuussa 2020.

Työ: Tutkijalääkäri, FinnBrain Aivokuvantamisen vastaava tutkija.

Koulutus: LL 2014, LT 2015, kognitiivisen neurotieteen dosentti 2018, Turun yliopisto.

Harrastukset: jalkapallo, kahvakuulaharjoittelu ja kitaran soittaminen.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen