Uutiset | 15/03/2022

Sijoitusjohtaja Ira van der Pals: ”Lääketieteen tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen”

Mitä yhteistä on vastuullisella sijoittamisella ja lääketieteen tutkimuksella? Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen uusi jäsen, Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja, KTM Ira van der Pals näkee, että paljonkin. Molemmat ovat sijoituksia parempaan tulevaisuuteen. Molemmissa voitot myös yleensä saadaan vasta pitkällä aikavälillä. Niin ikään molemmilla tehdään itseään enemmän hyvää – läpimurto lääketieteessä voi muuttaa koko yhteiskuntaa siinä missä voittojen kasvattaminen sijoittamalla hyvää tekeviin kohteisiin vahvistaa hyvän kierrettä koko yhteiskunnassa.

Sopii siis hyvin, että juuri Suomen Lääketieteen Säätiö haluaa vahvistaa entisestään sijoitustuottojensa vastuullisuutta.

– Niin, olisihan se aika ristiriitaista, jos maailman parantamiseen tähtäävän säätiön varat eivät kestäisi myös eettisesti kriittistä tarkastelua, toteaa van der Pals, joka on tehnyt pitkän uran vastuullisen sijoittamisen parissa. Ennen Kirkon palvelukseen siirtymistä hän toimi OP-ryhmässä.

– Arvolähtöisenä organisaationa kirkko on ollut vastuullisuuden etujoukoissa myös sijoitusasioissa. Kirkon eläkerahasto on perustettu 1991. Jo silloin on määritelty, että esimerkiksi tupakkateollisuuteen, aseisiin ja fossiilisiin polttoaineisiin ei sijoiteta. Kun itse siirryn pankkimaailmasta Kirkon palvelukseen vuonna 2008, vastuullisessa sijoittamisessa oltiin täällä jo todella pitkällä. Yritysmaailmaan nämä trendit tulivat paljon myöhemmin, van der Pals kertoo.

Säätiötoiminnassa tiettyjen arvojen tukeminen ja edistäminen ovat lähtökohta siinä missä kirkollakin. Vaikka sijoitukset ovat keskeinen osa säätiöiden rahoitusta, sijoitusten vastuullisuudesta on puhuttu vähän.

– Toisaalta sijoitusosaamistakaan ei säätiöissä välttämättä ole ollut, vaan palvelu on ostettu ulkopuoliselta salkunhoitajalta. Tällöin vaikutusmahdollisuudet salkun sisältöön ovat olleet vähäisempiä, van der Pals sanoo.

Nykyään sijoitusten vastuullisuusraportointi kuuluu jokaiselle salkunhoitajalle, joten varojen alkuperääkin on helpompi seurata. Säätiön oma sijoitusosaaminen lisää kuitenkin mahdollisuuksia entistä suunnitelmallisempaan toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen, mikä lisää myös säätiön vaikutusvaltaa.

Juuri vaikuttamisena van der Pals vastuullisen sijoittamisen näkeekin. Sen asiantuntijana hänen hän voi käyttää myös omaa osaamistaan vaikuttavasti.

– Suomen Lääketieteen Säätiön sijoitussuunnitelmassa keskeiseksi on nostettu YK:n terveyden ja hyvinvoinnin arvo. Kun sijoittamiseen asetetaan näin selkeä tavoite, osaamista ja sparraamista vaaditaan jo hallitustasolla, voitokasta työtä Kirkon varojen parissa tehnyt van der Pals sanoo.

YK:n kestävyystavoitteiden ohella tärkeää on kuitenkin myös säätiön perustehtävän turvaaminen: lääketieteen tutkimuksen jatkuvuuden sekä kestävän toteuttamisen takaaminen. On tärkeää, että rahoituksen jatkumiseen voi luottaa, van der Pals sanoo, ja kertoo oman sijoittamisensa reseptin.

– Pitkäjänteisyys, hyvä strategia, selkeät arvot ja kyky nähdä kriisitilanteiden yli.

Näiden hän uskoo toimivan paitsi sijoittamisen myös säätiöiden kestävän toiminnan lääkkeinä.

– Ja säätiöitä me tarvitsemme. Mitä vähäisempi on julkisen sektorin mahdollisuus rahoittaa tutkimusta ja koulutusta, sitä suurempi merkitys säätiöillä meille kaikille on, hän muistuttaa.

Suomen Lääketieteen Säätiön merkitystä van der Pals pitää kuitenkin harvinaisen suurena.

– Lääketiede koskettaa meitä jokaista. Säätiö tukee sen elintärkeää tutkimusta tuntuvilla apurahoilla joka vuosi. Se on vaikuttavaa.

 

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen