Uutiset | 17/11/2023

Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi apurahoja 124 lääketieteen tutkijalle – yhteensä tutkimukselle yli kaksi miljoonaa euroa

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja jaettiin tänä vuonna 124 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 222 000 euroa. Säätiön tukemien apurahojen turvin kehitetään lääketieteen tutkimusta ja uusia hoitoja kaikilla lääketieteen aloilla.

Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiö sai määräaikaan mennessä 898 apurahahakemusta, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Säätiö myöntää apurahoina 2,222 miljoonaa euroa 124 lääkäritutkijalle.

”Suuri hakemusmäärä kertoo, että iso joukko lääkäritutkijoita haluaa tehdä tutkimusta tosissaan ja pitkäjänteisesti. Kun uusia tutkimusryhmiä perustetaan, lääketieteellisen tutkimuksen kivijalka Suomessa vahvistuu”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, professori Klaus Elenius.

Eleniuksen mukaan erityinen ilonaihe on, että Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämiä suuria tutkimusryhmän perustajan apurahoja haki 37 ja Uudet tutkimusavaukset -apurahoja 47 tutkijaa/tutkimusryhmää.

”Nämä apurahat on tarkoitettu pidemmälle edenneille lääkäritutkijoille, jotka haluavat perustaa uuden tutkimusryhmän tai lähteä viemään eteenpäin tieteellisesti merkittävää uutta tutkimushanketta”, Elenius sanoo.

Tutkimuksen avulla uusia keinoja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn

Yksi 150 000 euron arvoisen tutkimusryhmän perustajan apurahan saaneista on LT Laura Ekblad, joka selvittää tutkimuksessaan aivojen insuliiniresistenssin ja muistisairauksien välistä yhteyttä.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella Alzheimerin taudissa insuliinin vaikutus aivoissa on heikentynyt eli hermosoluista on tullut insuliiniresistenttejä. Lisäksi insuliinia pääsee aiempaa vähemmän veri-aivonesteen kautta aivoihin. Tämä vaikeuttaa hermosolujen toimintaa.

”On tärkeä saada lisää tietoa siitä, miten insuliini vaikuttaa aivojen toimintaan”, Ekblad sanoo ja jatkaa ”tavoitteena on, että löytyisi tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä. Pitkän ajan haaveena on, että löytyisi uusia keinoja myös muistisairauksien ennaltaehkäisyyn”.

Kun tietoa aivojen insuliiniresistenssin merkityksestä saadaan lisää, voi löytyä myös uusia hoitoja muistisairauksiin.

Ekbladin mukaan pitkäjänteinen tutkimusrahoitus on tutkijan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.

”Olen apurahasta valtavan onnellinen. Tutkimuksen vieminen eteenpäin on hankalaa, jos on vain lyhyitä rahoituksia ja pitää koko ajan miettiä, onko rahaa kuvantamistutkimuksiin ja muuhun tarvittavaan.”

Muistisairauksien lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiön tukemien apurahojen turvin tutkitaan muun muassa estääkö ulostensiirto vauvana lihomista lapsena, parempia hoitomuotoja virtsarakon syöpään, syitä naisten sydänsairauksien yleistymisille vaihdevuosien jälkeen ja älypuhelinkuvien hyödyntämistä suun terveydessä.

Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus kasvussa

Apurahahakemusten määrissä suurinta kasvua edellisvuoteen verrattuna oli sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa. Tänä vuonna Säätiö vastaanotti yhteensä 87 hakemusta, jotka käsittelivät sydän- ja verisuonitautien tutkimusta (vuonna 2020 35 kpl).

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten kansantauteja, jotka aiheuttavat edelleen lähes puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt.

”Sydän- ja verisuonitautien tutkimuksella on niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla merkittävä vaikutus. Tukemalla kansantauteihin liittyviä tutkimuksia olemme todella vaikuttamassa suomalaisten terveyteen”, sanoo Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius.

Kaikkiin apurahojen saajiin voi tutustua täällä.

Vuoden 2023 apurahat apurahaluokittain

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä
Uudet tutkimusavaukset -apuraha 50 000 € 300 000 € 6 kpl
Tutkimusryhmän perustajan apuraha 150 000–170 000 € 800 000 € 5 kpl
Palaavan tutkijan apuraha 50 000 € 200 000 € 4 kpl
24 kuukauden tutkimusapuraha 27 000–60 000 € 267 000 € 5 kpl
12 kuukauden tutkimusapuraha 15 000–30 000 € 193 500 € 8 kpl
6 kuukauden tutkimusapuraha 13 500–15 000 € 174 000 € 12 kpl
Kannustusapuraha 5 000 € 155 000 € 31 kpl
Eka-apuraha 2 500 € 132 500 € 53 kpl
Yhteensä 2 222 000 € 124 kpl

Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa lääketieteen opetuksen apurahoja, Post doc -apurahoja sekä tunnustuspalkintoja.

Suomalainen lääkäriseura Duo¬decim myönsi 190 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapura¬hoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijauraansa aloitteleville lääkäreille. Duodecimin apurahan sai 38 nuorta tutkijaa.

Vuoden 2023 apurahahakemukset luokiteltuna

Hakemukset

2023 kpl

2023 % Myönnetty
2023 kpl
2023 %
Syöpäsairaudet 147 16 21 16
Muut 111 12 17 12
Neurologiset sairaudet 100 11 13 13
Lastentaudit 93 10 15 12
Sydän- ja verisuonisairaudet 87 10 18 6
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 73 8 6 10
Naistentaudit ja synnytys 68 8 4 6
Muut sisätaudit 62 7 14 9
Tartuntataudit 48 5 6 7
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 48 5 2 6
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 35 4 4 4
Hammaslääketiede 26 3 4 2
Yhteensä hakemuksia 898 124

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen