Uutiset | 12/12/2022

Tekoäly voi auttaa arvioimaan rintasyöpäriskiä

Dosentti Otso Arponen ryhmineen tutkii, voidaanko tekoälyn avulla havaita mammografiakuvista, jos ihmisellä on kohonnut riski sairastua rintasyöpään. 

”Tekoälyn etuna on, että se voi löytää kuvista piirteitä, joita ihmissilmä ei edes pysty erottamaan”, Arponen kertoo.

Tutkimuksessa tekoälysovellukselle syötetään suuri määrä mammografiakuvia, josta se etsii erityspiirteitä. Osa kuvauksessa käyneistä naisista sairastuu myöhemmin rintasyöpään. 

”Ideana on, että vaikka ihmisellä ei vielä ole havaittavaa rintasyöpää, kuvissa voi olla jo ihmissilmälle erottumattomia muutoksia, jotka viittaavat syöpäriskiin.”

Yleisesti tiivis rintarauhaskudoksen rakenne on yhteydessä korkeampaan syöpäriskiin ja vaikeuttaa syövän havaitsemista. Toisaalta ikääntyessä rauhaskudoksen suhteellinen määrä yleensä vähenee. Yksilön syöpäriskin kannalta onkin hieman epäselvää, mikä on rauhaskudoksen määrän merkitys. Tekoälyllä havaittavat piirteet saattavat parantaa syöpäriskin arviointia.

Arposen pyrkimyksenä on, että menetelmällä voitaisiin tunnistaa syöpään johtavia muutoksia mammografiakuvista ja ennustaa rintasyöpäriskiä. Lisäksi ennusteeseen voitaisiin yhdistää tietoa syövän perinnöllisestä riskistä.

”Jos tiedettäisiin, että ihmisellä on huomattavasti suurentunut riski sairastua rintasyöpään, hän voisi hyötyä esimerkiksi tihennetystä rintasyöpäseulonnasta tai magneettikuvantamisseulonnasta”, Arponen sanoo.

”Tavoitteena on, että löytyisi uusi keino ennustaa rintasyöpäriskiä. Kun kasvaimet havaitaan jo varhain, hoidot ovat vähemmän kuormittavia, potilaat pääsevät vähemmällä ja rintasyöpäkuolleisuus vähenee.”

Uudet tutkimusavaukset -apuraha

Säätiö jakoi vuonna 2022 erityisapurahoja uusiin tutkimusavauksiin korkean riskin tutkimushankkeissa. Säätiö haluaa näin tukea nuoria lääkäreitä ja uusia tutkijasukupolvia, jotka etsivät ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lääketieteen tutkimuksen odotetaan vastaavan muun muassa uusien tartuntatautien ja ilmastonmuutoksen tuomiin terveysuhkiin. Toisaalta teknologian kehitys, kuten tekoälyn ja täsmähoitojen kehittyminen, luo uusia mahdollisuuksia.

Apurahat on tarkoitettu lääkäritutkijoille hankeapurahoina lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen. Säätiö myönsi vuonna 2022 apurahat kuudelle tutkimusryhmälle, yhteensä 340 000 euroa.

Lue lisää apurahoista.

Dosentti Otso Arponen

Otso Arponen, Tampereen yliopisto, sai Lääketieteen Säätiöltä Uudet tutkimusavaukset -apurahan tutkimukselleen Uudet koneoppimispohjaiset menetelmät mammografiapohjaisessa rintasyöpäriskin arvioimisessa. Apurahan arvo oli 70 000 euroa. Varat apurahaan myönnettiin Maija ja Matti Vaskion rahastosta.

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen