Uutiset | 04/03/2024

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kerää varoja terveysuhkien tutkimukseen

Tänään käynnistyvä Suomen Lääketieteen Säätiön Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kutsuu yksityishenkilöt ja yhteisöt mukaan edistämään tutkimusta, jolla kehitetään lääkkeitä ja hoitoja suomalaisille tämän päivän ja huomisen terveyshaasteisiin.

Tartuntataudit, antibioottiresistenssi, ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset, lihavuus ja muun muassa ikääntyvän väestön mukanaan tuomat yleistyvät sairaudet ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka uhkaavat yksilön terveyttä sekä terveydenhoitomme kykyä hoitaa sairauksia. Tulevaisuudessa näiden ja monien muiden terveysuhkien vaikutusten ennakoidaan vain kasvavan.

”Kun maailma muuttuu, lääketieteen on muututtava sen mukana. Hoidot uusiin tartuntatauteihin ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin sekä toisaalta tekoälyn ja täsmälääkkeiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan valjastaa käyttöön vain tutkimuksen kautta”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Katriina Aalto-Setälä.

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanjassa yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tukea tulevaisuuden uhkakuviin kytkeytyvää lääketieteen tutkimusta monin eri tavoin: nimikkohankkeella syntymäpäiväkeräyksellä, teemarahastolla tai vaikkapa rahoittamalla kokonaisen tutkimushankkeen. Tukea voi kohdistaa tietyn sairauden tai itseä koskettavan terveyshaasteen tutkimukseen.

Kampanjan kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.tulevaisuudenlaaketiede.fi

Tulevaisuudessa korostuvat sekä uhat että mahdollisuudet

Tulevaisuuden terveysuhkakuvien joukko kasvaa jatkuvasti uusilla sairauksilla, kuten tartuntataudeilla, mistä koronapandemia tarjosi konkreettisen esimerkin. Samalla kuitenkin lääketieteen kehitys avaa myös uusia mahdollisuuksia. Teknologian kehitys luo uusia vaikeasti ennakoitavia mahdollisuuksia kuten tekoälyavusteinen diagnostiikka, yksilölliset hoidot ja täsmälääkkeet.

Uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä paljon riippuu resursseista, muistuttaa Aalto-Setälä.

”Meillä Suomessa on maailmanlaajuisestikin korkeatasoista tutkimusosaamista ja loistavat potilasrekisterit. Mutta ennen kuin uudet hoidot ja lääkkeet näkevät päivänvalon ja edistävät suomalaisten terveyttä, tarvitaan paljon sekä perus- että kliinistä tutkimusta.”

Tutkijoiden edellytykset tehdä tutkimusta heikentyneet

Kliinisen lääketieteen tutkimusrahoitus on Suomessa vuosikymmenen aikana huolestuttavasti vähentynyt, osoittaa Suomen Lääketieteen Säätiön teettämä selvitys. *

Samanaikaisesti tutkijoiden mahdollisuudet tehdä tutkimusta ovat kaventuneet, mikä ilmenee Suomen Lääketieteen Säätiön tekemästä kyselystä. ** Yli neljäsosalla lääkäritutkijoista mahdollisuudet tehdä tutkimusta ovat koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna vähentyneet.

Suurin syy muutokseen on kliinisen työn kuormituksen kasvaminen. Lisäksi lääkäritutkijoiden mukaan tutkimusrahoituksen saaminen on vaikeutunut ja byrokratia lisääntynyt.

Tutkijat muuttavat maailmaa, mutta eivät yksin

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanjan avulla Suomen Lääketieteen Säätiö haluaa kasvattaa panoksia uusiin tutkimushankkeisiin, -ideoihin ja -innovaatioihin. Kampanjasivustolla kolme kokenutta suomalaista lääketieteen tutkijaa, geriatrian professori Timo Strandberg, professori Kirsi Pietiläinen ja professori Juho Joutsa, esittelevät omia tutkimuksiaan. Tutkijoiden esimerkkien kautta välittyy kuva, miten tutkijan pöydällä olevasta tutkimussuunnitelmasta vaihe vaiheelta kehittyy lopulta uusia lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja.

”Tutkimuksen tekeminen on viime kädessä joukkuepeliä, jossa jokaisen osasen panos on korvaamaton. Jotta tutkijat voivat kehittää uusia lääkkeitä tai muita hoitoja ja muuttaa siten maailmaa, tarvitaan koko joukkueen panosta. Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kutsuu yksityishenkilöt ja yhteisöt muuttamaan maailmaa”, Aalto-Setälä sanoo.

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanjan kotisivut ovat osoitteessa www.tulevaisuudenlaaketiede.fi. Sivustolla esitellään tulevaisuuden terveysuhkakuvia sekä suomalaisia lääketieteen tutkijoita ja tutkimusta.

* Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvitys
** Suomen Lääketieteen Säätiön kysely apurahanhakijoille, toukokuu 2023

Lisätiedot:

Jouni Lounasmaa, asiamies
p. 0503719590
asiamies@laaketieteensaatio.fi

Etusivu

Lahjoita lääketieteen tutkimukseen